Back

ⓘ Nusos
                                               

Invariant per nusos

Es coneix com a invariant per nusos qualsevol funció f del conjunt de tots els nusos possibles a qualsevol conjunt tal que, siguin K i K dos nusos isòtops, es compleixi f = f. Val la pena observar que no simposa com a condició la recriprocitat, pel que f = f no té per què implicar que K i K siguin isòtops. Pel que fa al conjunt darribada dels invariants per nusos més usuals hi predominen els polinomis, tot i que també són usats invariants que assignen a cada polinomi un grup com en el cas del grup fonamental del complementari del nus o un nombre com passa amb els invariants de Vassiliev. U ...

                                               

Nus (matemàtiques)

En matemàtiques, un nus és una incrustació de la circumferència en lespai ambient, generalment considerant la topologia euclidiana. El que pretén la definició matemàtica de nus és donar una descripció rigorosa del concepte comú de nus i amb això poder donar resposta a què fa que un nus sigui diferent dun altre. La idea bàsica daquesta definició és que, per donar-li cabuda al fet que un nus no es pugui desnuar, senganxen les puntes extremes del nus. Daltra banda, el que un nus es pugui deformar transformant-lo en un altre, en matemàtiques es descriu com lexistència duna isotopia de lambient ...

                                               

Diagrama de nus

Un diagrama de nus és un dibuix que representa la projecció dun nus o enllaç en un pla de manera que només hi apareguin punts simples i dobles i que els casos de punts dobles no siguin per tangència sinó per encreuament. A més, per tal de poder reconstruir unívocament el nus original, als punts dencreuament shi marca quin tros de nus passa per davant de laltre. El principal avantatge de representar un nus a partir del seu diagrama és la senzillesa en el seu tractament i la facilitat dimaginar intuïtivament el nus que representa. Un altre dels beneficis de lús dels diagrames del nus és que ...

                                               

Nus trivial

En el camp de la teoria de nusos, sanomena nus trivial al nus que pot representar-se amb un diagrama sense encreuaments. Intuïtivament el nus trivial pot veures com una corda circular sense cap nuament. El nus trivial és lelement neutre per la suma de nusos.

                                               

Teoria de nusos

La teoria de nusos és la branca de la topologia que sencarrega destudiar lobjecte matemàtic que abstreu la noció quotidiana de nus. En escoltar la paraula nus, vénen la nostra ment imatges com la dels cordons dunes sabates, la de les sogues dels mariners i, fins i tot, vénen records com el duna extensió elèctrica difícil de desnuar. Totes aquestes imatges són exemples de nusos que difereixen per molt poc del concepte matemàtic de nus. Un nus, un cop enganxats els seus extrems serà representat per una corba simple i tancada en ℝ 3 o, de manera més àmplia, per embeddings de la circumferència ...

                                               

Nus (llaç)

Un nus o nuc és una estructura feta en una corda o similar per subjectar, lligar o tancar elements. Es forma doblegant la corda duna manera particular i estirant fins que es forma. Hi ha nusos particulars per a determinats oficis, com els descalada o els de mariner. La llaçada és la part espiral o corba del nus. El macramé és un teixit fet a base de nusos, que poden tenir funcions decoratives. A les cultures incaiques tenien un alt valor comunicatiu, ja que els nusos servien per recordar esdeveniments i explicar històries, a més de per comptar

                                               

Nus de pescador

El nus de pescador és un nus per cordes i cordills de pesca. Té una estructura simètrica que consisteix en dos nusos simples, cada un lligat la part central de laltre. Altres noms per al nus de pescador inclouen: nus anglès i, nus halibut. Encara que el nus de pescador està associat amb la pesca, pot lliscar quan es lliga amb monofilament de niló i altres fils relliscosos; però, sí que té més capacitat de retenció, els nusos simples poden ser fets amb més girs, com el nus de pescador doble, i així successivament. És compacte, encallat quan sestreny i els extrems es poden retallar molt a pr ...

                                               

Nus borromeu

Es diu nus borromeu o nus Borromini el constituït per tres cercles enllaçats de tal manera que, en separar-ne un qualsevol dels tres, se nalliberen els altres dos. És a dir, cap cercle passa per dins dun altre, però el conjunt no es pot separar sense trencar un dels cercles. Estrictament parlant és un enllaç i no un nus. Per aquesta característica resulta interessant per la topologia combinatòria i per la teoria de nusos. La denominació té origen en la família nobiliària italiana dels Borromeo, que va adoptar els tres cercles units en un nus com a principal emblema heràldic del seu blasó. ...

                                               

Nus constrictor

El nus constrictor és un dels nusos units que tenen una millor subjecció. Simple i segur, és un nus dur que pot ser difícil o impossible de deslligar una vegada que se subjecta. És fet de manera semblant a una ballestrinca però amb un extrem passat sota laltre, formant un nus simple sota una volta. El nus constrictor doble nés una variació encara més sòlida, que compta amb dues voltes. Lorigen daquest nus molt probablement es remunta a almenys un parell de segles enrere. Encara que Ashley semblava donar a entendre que ell havia inventat el nus constrictor més de 25 anys abans de publicar e ...

                                               

Nus simple

El nus simple és un dels nusos fonamentals i forma la base de molts altres nusos. El nus simple és molt segur, fins al punt de quedar lligat fortament. Shauria dutilitzar si sintenta que el nus sigui permanent. Sutilitza sovint per prevenir que lextrem duna corda sesfilagarsi.

                                               

Nus de moliner

Un nus de moliner nus de sac o nus de borsa és un nus de fer lligams utilitzat per tancar fermament lobertura dun sac o bossa. Històricament, els sacs grans contenien gra, daquí ve lassociació daquests nusos amb el comerç del moliner. Diversos nusos són coneguts indistintament per aquests nom. Diversos nusos diferents han estat coneguts històricament com a nusos de moliner. Per evitar ambigüitats, aquests nusos estan indicats per números de referència en The Ashley Book of Knots. Tots aquests nusos poden ser fets en una forma lliscar completant amb un plec final amb un llaç en lloc dun final.

                                               

TABOK

El llibre Ashley dels nusos, publicat originalment el 1944, va ser el resultat de més donze anys de treball. Conté més de set mil il lustracions, descriu més de tres mil nusos i les seves variants. Cada entrada inclou les instruccions per realitzar el nus, el seu ús i la seva història. Els nusos estan ordenats per tipus i ús. Aquest llibre és encara avui la principal referència en nusos per a cordes i cables segueix sent sens dubte un dels més complets, descriu tant els bons nusos com els dolents, i nexplica els matisos. Va ser escrit per Clifford Ashley.

                                               

Llaç de guia

L as de guia, llaç de guia, gassa damant o gassa de mà és un nus dorigen nàutic, també utilitzat habitualment en altres activitats com el muntanyisme. Es tracta dun nus bàsic de gran practicitat que pot suportar una gran tensió sense lliscar ni bloquejar-se. Encara que generalment es considera un nus fiable, les seves principals deficiències són una tendència a treballar solt quan no esà sota càrrega, lliscar quan sextreu de costat i una certa tendència del nus a capgirar en certes circumstàncies. Per fer front a aquestes deficiències, shan desenvolupat diverses variacions més segures del ...

                                               

Nus Ashley

El nus Ashley, és un nus desenvolupat per Clifford W. Ashley al voltant de 1910. Ashley va desenvolupar aquest nus en intentar reproduir un nus que va veure en un vaixell duna flota de vaixells dedicats la pesca dostres.

                                               

Baula de Hopf

En teoria matemàtica de nusos, la baula de Hopf, denominada així en honor a Heinz Hopf, és la baula més simple no trivial de més dun component. Es compon de dos cercles units entre si exactament una vegada. Per a construir un model concret, només cal prendre el cercle unitat en el pla xy amb centre en lorigen i un altre cercle unitari yz pla amb centre a. Segons les orientacions relatives dels dos components el nombre denllaç de la baula de Hopf és ±1. La baula de Hopf és 2.2-baula toroide amb la trena σ 1 2. {\displaystyle \sigma _{1}^{2}.\,} En la fibració de Hopf S 1 → S 3 → S 2. {\disp ...

                                               

Nus boa

El nus boa és un nus inventat pel teixidor Peter Collingwood el 1996. La seva intenció era desenvolupar un nus que es podria sostenir bé quan lobjecte restringit es reduís. El nus boa està relacionat amb un doble nus constrictor. Combina lestructura i les qualitats daquests dos nusos. El nus boa és especialment utilitzat per assegurar càrregues dobjectes amb forma cilíndrica.

                                               

Cap de turc (nus)

Es coneix com a cap de turc una família de nusos amb aspecte de trena que es fan amb una sola corda i generalment formant un bucle tancat. Tot i que un nus cap de turc pot tenir certa utilitat, es considera un nus decoratiu. El nus rep el nom per la seva gran similitud a un turbant. El nus cap de turc és utilitzat com woggle pels Boy Scouts. En els caps de turc el camí que segueix la corda té una seqüència de pas de sobre/sota normalment anomenada "ou" de langlès "over-under" amb les altres parts de la corda que es va creuant abans de doblar o triplicar el nus. Cada cap de turc en concret, ...

                                               

Nus de cirurgià

El nus de cirurgià és una modificació senzilla del nus descull. Se li afegeix un gir extra lligant el primer lligat, formant un nus simple, augmentant així la fricció que fa al nus més segur. Aquest nus és comunament utilitzat per cirurgians en situacions on és important mantenir la tensió en una sutura, donant-li el seu nom. Els nusos de cirurgià són utilitzats per la pesca amb mosca, i per lligar nusos amb cordes. Segons algunes fonts el nus de cirurgià és un nus dunió entre dos caps de corda molt segur i efectiu.

                                               

Dogal

El terme dogal designa una corda amb un nus escorredor usada per a penjar els condemnats la forca o per a lligar pel coll els condemnats a mort o altres penes. Dogal significa també la corda lligada al coll dun cavall, mula o ruc per a subjectar lanimal i poder-lo dominar. En aquest segon cas es pot considerar, abusant del concepte, sinònim de cabestre. Tot i que el terme dogal sassocia al coll duna persona o animal, també hi ha casos en els quals un dogal lliga les mans.

                                               

Nus gordià

Lexpressió nus gordià procedix duna llegenda segons la qual un rei de Gòrdion a Frígia, anomenat Gordios portava els seus bous lligats al jou amb unes cordes nugades de manera tan complicada que era impossible deslligar-les. Aquest home va complir un auguri que promulgava el fet que el futur rei de Frígia vindria per la Porta de lEst acompanyat dun corb que es posaria en el seu carro. Segons les tradicions, qui aconseguira deslligar el nus gordià podria conquerir Orient. Quan Alexandre el Gran 356–323 aC es dirigia a conquerir lImperi Persa, en el 333 aC, després de travessar lHel lespont, ...

                                               

Heraclàs

Heraclàs fou un metge grec del segle I que va fer diverses descripcions de nusos i cabestrells que shan conservat al llibre 48 de lobra dOribasi Col leccions mèdiques sota el títol DHeraclàs. Descrivint-los en detall, Heraclàs analitza 16 nusos i cabestrells diferents incloent el primer relat conegut sobre la figura del cordill plegat. Les il lustracions dacompanyament dels nusos es van afegir més tard per part dels copistes del Renaixement, però lanàlisi moderna dels escrits per experts en nusos ha demostrat que molts daquests primers dibuixos poden contenir errors o males interpretacions ...

                                               

Llaç escorredor

El llaç escorredor és una eina associada amb els genets dalgunes cultures, tot i que pot usar-se des de terra estant. També ha estat emprat com a arma en moltes ocasions. Un llaç escorredor és una corda amb una petita baga fixa en un dels caps i la mateixa corda que passa baldera per la baga formant un llaç que pot eixamplar-se o estrenyer-se. Quan senllaça un objecte o una part dun animal o persona, lacció de tensar la corda directament o per moviment relatiu de la part enllaçada estreny el llaç i subjeta la part esmentada amb fermesa. La baga en anglès "honda" pot estar formada per la ma ...

                                               

Llaç de remolc

El llaç de remolc o nus de remolc és un nus doble en bucle que pot ser utilitzat per al transport de persones. Per a una persona conscient, cada bucle es col loca al voltant duna cama i la persona safirma del peu de la corda. Aquest nus pot servir com una cadira Bosun improvisada. Per a una persona inconscient, un dels bucles es col loca al voltant de les aixelles i el segon al voltant dels genolls. Aquest nus posseeix una elegant simetria i pot ser lligat amb rapidesa quan lhi domina. A diferència del nus as de guia portuguès, posseeix lavantatge que cada cicle, està separat de forma fixa ...

                                               

Macramé

Sanomena macramé lart de fer nusos decoratius. Macramé és un mot dorigen francès que significa nus, i que al seu torn deriva de la paraula turca makrama. Aquesta té el seu origen en el terme àrab mikrama amb el mateix significat. És un art molt antic, puix que tan sols es fan servir les mans per a executar-lo. Pobles com els perses i els assiris 2300 aC van utilitzar aquest art amb gran mestratge. Més tard, els àrabs el van portar a Europa i més tard els europeus a lAmèrica, on els caribencs van utilitzar aquest art per a confeccionar les seves típiques hamaques de nusos. El macramé bàsic ...

                                               

Nus Matthew Walker

Un nus Matthew Walker és un nus que sutilitza per evitar que lextrem duna corda es desfili. Per a realitzar el nus primer cal desfer els fils de lextrem duna corda, separant els fils, i després tornant a trenar els fils de nou. També pot realitzar utilitzant diverses cordes separades. No es coneix específicament qui va ser Matthew Walker, o perquè aquest nus va ser anomenat daquesta manera. No obstant això, referències de principis del segle xix suggereixen que va poder haver estat un aparellador de vaixells de la Marina Reial Britànica.

                                               

Nus de cordó de sabata

El nus de cordó de sabata és un nus quadrat que és utilitzat comunament per a lligar-se els cordons de les sabates. També susa com a nus de corbata de llaç. El nus de cordó de sabata va ser pensat per a un alliberament ràpid i es deslliga fàcilment quan es tira per qualsevol dels extrems. Durant el lligament del nus, com més amplis són els llaços, més curt és lextrem del final. El nus de cordó de sabata és un doble nus de rínxol o nus quadrat, loriginal nus quadrat més difícil de desfer que les variants mal confeccionades com són el nus de làvia i el nus de lladres. El nus de cordó de saba ...

                                               

Nus de pardal

El nus de pardal o la ballestrinca és un nus lorigen del qual es troba en la tradició nàutica. El mot ballestrinca prové del llatí dialectal ballistra i el súfix per forma adjectius -inus, en llatí clàssic ballista. Sutilitza per a subjectar una corda a un pal o a qualsevol vara, habitualment com a amarratge ràpid o quan la corda està sotmesa a una tensió constant, ja que la ballestrinca es pot desfer si desapareix la tensió. De vegades es complementa amb un nus de seguretat sobre la mateixa corda per evitar aquesta possibilitat.

                                               

Nus de Salomó

El nus de Salomó és el nom comú dun ornament tradicional utilitzat des de lantiguitat que va ser adoptat per nombroses cultures. Malgrat el seu nom, en realitat sel classifica com una baula, i no és un realment un nus segons les definicions de la teoria matemàtica dels nusos.

                                               

Nus infinit

El nus infinit és un símbol adoptat pel budisme i la filosofia oriental. És el dibuix dun nus sense principi ni fi. Ha estat usat també per les matemàtiques com a patró gràfic la teoria de nusos. Significa la unitat de tot el que existeix i que tot està subjecte al temps i el canvi. Una altra interpretació el considera símbol de la unió de passió i raó.

                                               

Nus mig cabestany

El nus mig cabestany, també conegut com a "nus dinàmic", "nus UIAA", "nus HMS", és un nus molt simple, comunament usat per escaladors com a part duna línia de vida o equip de protecció individual. Les sigles HMS són una abreviatura del terme alemany Halbmastwurfsicherung, que significa "assegurament de mig cabestany". Als mosquetons dissenyats específicament per a aquesta tècnica sels diu mosquetons HMS, encara que pot utilitzar qualsevol tipus de mosquetó que permeti donar dues voltes a una corda al seu interior. En anglès a aquest nus se lanomena Munter Hitch o Italian Hitch. La denomina ...

                                               

Nus palomar

Un nus palomar, nus de Palomar o palomar és un nus de pescadors emprat per a lligar lextrem de la llinya a lull dun ham o un dispositiu similar.

                                               

Nus de pescador doble

El nus de pescador doble és un nus utilitzat per a empalmar dos trossos de corda. Aquest nus i la versió nus de pescador triple són les més utilitzats en escalada, arboricultura, i recerca i rescat. El nus sobté en fer un doble nus simple, que dóna una ballestrinca o nus de pardal, amb cada extrem al voltant de la secció dreta de la part oposada. Sutilitza en escalada per empalmar cordes dequip descalada o com suport dun nus crític, tal com un nus de fixació de larnès o de línies de ràpel simples. En aquest ús, es lliga lextrem lliure al voltant de lextrem fix de la soga, de manera que no ...

                                               

Pinya de rosa

La pinya de rosa o puny del mico és un tipus de nus, anomenat daquesta manera atès que sassembla a una rosa tancada o a puny petit. També sembla una pilota de voleibol o futbol destil antic. Es lliga al final duna corda per servir com a pes, fent-lo més fàcil de llançar, i també com un nus ornamental. Una corda que té aquest tipus de nus en un extrem pot ser utilitzada com una arma improvisada, anomenada slungshot pels mariners. També va ser utilitzada en el passat com una àncora en escalades de roca. El puny de mico més utilitzat com el pes de guia. La línia tindria el puny del mico en un ...

                                               

Nus pla

El nus pla és un nus denllaç antic i simple que es fa servir per a assegurar una corda al voltant dun objecte. Encara que el nus pla es vegi sovint utilitzat per a lligar dues cordes juntes, no es recomana per a aquest fi a causa de la inestabilitat potencial del nus. Un nus pla està format per un nus esquerrà i després un nus dretà, o viceversa. Una manera daccés comú per a aquest procediment és "el dret sobre lesquerre, lesquerre per davant del dret", a què sovint se li afegeix perquè rimi: ". fa un nus tant ordenat com ajustat".

                                               

Nus de sang

El nus de sang és el nus més utilitzat per unir seccions monofilament de niló, ja que aquest té una resistència equivalent la resistència inherent de les cordes que el conformen. Altres nusos utilitzats per a aquest propòsit pot presentar una disminució considerable de resistència. la pesca amb mosca, aquest nus serveix per a construir una disminució gradual de diàmetre entre la línia principal i lextrem on hi ha lham. El principal inconvenient del nus de sang és la destresa necessària per a lligar-lo. També és probable que sencalli, que no és una preocupació en la línia de pesca, ja que n ...

                                               

Nus Stevedore

El nus Stevedore és un nus de límit, sovint lligat prop de lextrem duna corda. més voluminós i menys propens a embussar-se que el nus en forma de vuit.