Back

ⓘ Humanitats
                                               

Humanitats

Les humanitats són un grup de matèries acadèmiques unides pel seu objectiu destudiar la condició humana i una aproximació qualitativa que normalment evita que un sol paradigma arribi a definir una disciplina. Existeixen altres noms genèrics, com el mateix concepte de "lletres", utilitzats normalment en oposició a les anomenades "ciències". Alhora hi ha definicions que miren de diferencia les "ciències humanes" amb les "ciències socials" o tot el contrari, de manera que es torna problemàtic definir les humanitats i per això hi ha tot un debat epistemològic al seu voltant. Per una qüestió o ...

                                               

Premi Princesa dAstúries de Comunicació i Humanitats

El Premi Princesa dAstúries de Comunicació i Humanitats és concedit, des de lany 1981, la persona, grup de persones o institució la tasca de la qual, creadora o dinvestigació, representi una aportació rellevant la cultura universal en el camp de la comunicació i les humanitats.

                                               

Humanisme

L’ humanisme és un moviment de renovació cultural que va sorgir a Itàlia, al segle xiv, i que va ser expandit per Europa durant els segles xv i xvi. Una de les concrecions de lhumanisme va ser el moviment europeu de retorn a lestudi i valoració dels clàssics grecollatins, que es va desenvolupar a partir del segle xvi, el vessant cultural del qual va ser el Renaixement. Lerasmisme nés un dels exponents més emblemàtics.

                                               

Patrimoni de la Humanitat

El Patrimoni de la Humanitat és un pla de protecció dels béns culturals i naturals del món, proposat per lOrganització de les Nacions Unides per a lEducació, la Ciència i la Cultura, a través de la "Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Mundial Cultural i Natural", aprovat el 1972. També és conegut amb altres noms com ara Patrimoni Mundial de la Humanitat, Patrimoni Comú de la Humanitat, Patrimoni Cultural de la Humanitat o Patrimoni Natural de la Humanitat. A data de juliol del 2016, conformen la llista del Patrimoni de la Humanitat 1.052 béns, dels quals 814 són culturals, 203 natur ...

                                               

Crim contra la humanitat

Un crim contra la humanitat és un terme de dret internacional que es refereix a actes dassassinat massiu, persecució contra un poble, considerada com el delicte penal per sobre de tots els altres. El terme es va utilitzar per primer cop al preàmbul de la Convenció de la Haia de 1907 i següents, i posteriorment es va utilitzar durant els Judicis de Nuremberg, com a acusació per a les accions com lHolocaust que no violaven un tractat específic però es considerava que exigien un càstig sever.

                                               

Humanitats digitals

Les humanitats digitals són una àrea de recerca i creació en la que convergeixen les humanitats i la informació. Les humanitats digitals inclouen nombroses disciplines, des del disseny i el manteniment de col leccions digitals fins a lanàlisi de dades culturals a gran escala. Actualment les humanitats digitals inclouen tant aquells materials creats de manera digital, com els que han estat digitalitzats per la seva conservació. Les Humanitats digitals combinen les metodologies pròpies de les tradicionals disciplines humanístiques i de les ciències socials amb lús deines informàtiques com ba ...

                                               

Declaració Universal dels Drets Humans

El 10 de desembre de 1948, lAssemblea General de les Nacions Unides, reunida al Palau de Chaillot de París, aprovà i proclamà la Declaració Universal dels Drets Humans A). Es tracta dun document de trenta articles en què se subratllen els drets humans considerats bàsics i que sapliquen, sense excepció, a tots els éssers humans. Es tracta del més bàsic duna sèrie de tractats que es van redactar lany 1966 i que completen la Carta Internacional de Drets Humans, que després de ser sotmesa a votació el 1976 es convertí en llei internacional. El document es va crear com un seguit dobjectius que ...

                                               

Drets humans

Els drets humans es defineixen generalment com aquelles llibertats, facultats, institucions o reivindicacions bàsiques que corresponen a tota persona pel simple fet de la seva condició humana, per tal de garantir-li una vida digna. Aquests drets es posseeixen independentment de quina sigui la situació legal o jurídica del país o regió en el que habita i de factors com lestatus, lètnia, la nacionalitat o qualsevol altra circumstància de lindividu en qüestió. Dençà a finals del segle xviii es comença a concretar que els drets humans són inalienables i inherents la persona. No poden ser conce ...

                                               

Medalla Nacional dHumanitats

La Medalla Nacional dHumanitats, National Humanities Medal és un premi dels Estats Units que es concedeix cada any i que reconeix individus, grups o institucions pel seu treball en aprofundir en la comprensió de la nació de les humanitats, ampliar el compromís dels ciutadans amb les humanitats, o ajudar a preservar i ampliar els nord-americans laccés als recursos importants en les humanitats El Premi anual Charles Frankel de les Humanitats es va establir lany 1988 i va succeir la National Humanities Medal el 1997. El disseny original de la National Humanities Medal el va fer lany 1995 el g ...

                                               

Defensor dels drets humans

Un defensor dels drets humans és una persona que treballa, de manera pacífica, en favor de tots els drets proclamats en la Declaració Universal dels Drets Humans. Ho pot fer informant al públic sobre violacions de drets humans o bé promovent campanyes per la promoció i protecció daquests drets. Els defensors de drets humans poden ser advocats que defensen la causa dels presos polítics i el seu dret a un judici just, mares de desapareguts que marxen per exigir la veritat sobre la sort dels seus fills, periodistes, professors, sindicalistes que lluiten pel respecte dels seus drets econòmics, ...

                                               

Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat

El Patrimoni cultural immaterial o Patrimoni cultural intangible forma part de les declaracions de la UNESCO per la salvaguarda del patrimoni cultural no tangible, conegut com a "oral" o "immaterial". Segons la Convenció per la Salvaguarda del patrimoni Cultural Immaterial, el patrimoni cultural immaterial és "el gresol de la nostra diversitat cultural i la seva conservació, una garantia de creativitat permanent". Hi ha un comitè, que es reuneix de forma regular, per inscriure els elements del patrimoni cultural immaterial des don són triats, segons rellevància. El concepte va sorgir lany ...

                                               

Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats

La Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats, anteriorment anomenada simplement com a Institució Milà i Fontanals, és una institució de recerca en Humanitats, depenent del Consell Superior dInvestigacions Científiques, creada en 1968 a Barcelona. La IMF està ubicada en un edifici al barri del Raval de Barcelona, concretament al carrer Egipcíaques núm. 15, on es troba també la Delegació del CSIC a Catalunya.

                                               

Acadèmia Israeliana de Ciències i Humanitats

LAcadèmia Israeliana de Ciències i Humanitats, amb seu a Jerusalem, va ser creada el 1961 per lEstat dIsrael per afavorir el contacte entre els estudiosos de les ciències i les humanitats a Israel, per assessorar el govern en projectes dinvestigació dimportància nacional, i promoure lexcel lència. Es compon de 102 dels estudiosos més destacats dIsrael. En les ciències, els fons de lAcadèmia projectes sobre la geologia, la flora i la fauna dIsrael, i facilita la participació de científics israelians la investigació en projectes internacionals, com la física dalta energia del CERN) i la radi ...

                                               

Digital Classicist

La Digital Classicist és una comunitat formada per acadèmics i estudiants interessats en laplicació de les humanitats digitals en la investigació del món antic i els clàssics. El seu propòsit és oferir un espai virtual per al debat, la col laboració i la comunicació. El projecte té el doble objectiu de fomentar la interconnexió dels estudiosos del món antic amb interès en la informàtica i en el món antic, la difusió dels seus avenços i la seva experiència. La Digital Classicist va ser fundada lany 2005 com a projecte de col laboració entre el Kings College de Londres i la Universitat de Ke ...

                                               

Digithum

Digithum és una revista científica daccés obert adreçada a acadèmics, professionals, estudiants dels diferents camps de les humanitats i les ciències socials, acull darticles de recerca i publicació de resultats que responguin als àmbits temàtics següents: Aplicacions de les TIC per a lestudi, lensenyament o la difusió de les humanitats i les ciències socials. La societat del coneixement: anàlisi de les transformacions en lera digital dels objectes destudi de les humanitats i les ciències socials.Entenent per societat de la informació o societat del coneixement lestadi evolutiu actual de l ...

                                               

Estudis indoeuropeus

Els estudis indoeuropeus tracten les llengües indoeuropees existents i desaparegudes i les cultures que shi relacionen. Es basen en les troballes de la lingüística comparativa per reconstruir com era lidioma original. El primer teòric dels estudis indoeuropeus fou William Jones, qui establí les connexions entre el llatí, el grec i el sànscrit i va formular la hipòtesi dun ancestre comú. Altres noms destacats són els de Franz Bopp, August Schleicher, Georges Dumézil o James Patrick Mallory. Els estudis indoeuropeus són una branca de graus superiors a universitats darreu del món, usualment e ...

                                               

Estudis orientals

Els estudis orientals són un camp de les humanitats que estudia les cultures dOrient, sobretot les de la Xina, Índia i Japó. Adopten un enfocament interdisciplinari, de manera que estudien la literatura, la filosofia, lart, les llengües, la història, leconomia i la sociologia daquests pobles per mirar dassolir una visió de conjunt. Aquest tipus destudi per àrees culturals i no tant per disciplines acadèmiques van sorgir a mitjans del segle XX per vèncer el cientifisme i lexcessiva especialització dels departaments universitaris, ajudats per teories com la desconstrucció o les crítiques fem ...

                                               

Individualisme

L individualisme és una teoria o doctrina que determina que lúnica realitat és la pròpia de lindividu i en aquesta realitat regeixen les normes que li són pròpies. Lindividualisme propugna lautonomia i la facultat de cada individu de governar-se per les seves pròpies lleis i és antagònic la servitud, a lesclavatge, la submissió i altres formes de dependència i de sotmetiment. A causa de les diferents concepcions de partida, no sha de confondre lindividualisme amb legoisme, amb lutilitarisme, amb el liberalisme, el narcisisme, el personalisme, etc. encara que tots ells tenen components indi ...

                                               

Miscel·lània Cerverina

Miscel lània Cerverina, de nom complet amb títol i subtítol Miscel lània Cerverina: Història, economia i cultura de la Segarra ", és una revista científica editada pel Centre Comarcal de Cultura de Cervera, creada el 1983 amb una periodicitat anual. La revista, de caràcter científic i de làmbit de les ciències socials i humanes, és editada pel Centre Comarcal de Cultura, entre 1984 i 1988, i pel Centre Municipal de Cultura de Cervera, des de 1991. Des de lany 1999, amb el número 13, porta el subtítol Història, economia i cultura de la Segarra. La revista té fonamentalment una periodicitat ...

                                               

Urtx (revista)

Urtx, amb el subtítol Urtx: revista cultural de lUrgell és una revista cultural dHumanitats de la comarca de lUrgell, publicada des del 1989 i de periodicitat anual. Es tracta duna publicació de caràcter referencial en el camp de la historiografia i les ciències socials a les terres de Lleida. El nom de la revista revela el topònim dorigen basc de lUrgell. Es tracta duna publicació impulsada conjuntament per lAjuntament de Tàrrega i el Museu Comarcal de Tàrrega, amb lobjectiu domplir el buit que hi havia la ciutat i la comarca en làmbit de les publicacions destudis i investigacions. En aqu ...

                                               

Zhuangologia

La zhuangologia o els estudis zhuangesos són lestudi dels zhuang, estudi que abasta lidioma, la cultura, història, literatura, art, música, ciència, etc. La zhuangologia és lestudi dels zhuang i la seva cultura, però, sobretot en el context acadèmic dAmèrica, més estrictament es refereix a lestudi dels clàssics de llengua i literatura, història, cultura, i lenfocament filològic. En el context de làrea destudis, la comunitat europea i lamericana tenen usos diferents. A Europa, generalment és conegut com a zhuangologia, mentre que als Estats Units, generalment és conegut com els estudis zhua ...