Back

ⓘ Ciència
                                               

Ciència

La ciència és, etimològicament, un conjunt de coneixements dels principis i les causes obtingudes per mitjà del raonament. No obstant això, tot sovint, i en gran manera dençà de la revolució copernicana, fa referència especialment a lactivitat destinada a adquirir coneixements. Daltra banda, a partir del segle xix, el camp semàntic de la paraula es restringeix a lesforç organitzat per conèixer la realitat mitjançant el mètode científic, i es desvincula així la filosofia de les ciències exactes i les experimentals. Ciència és el coneixement del saber conscient i capaç de ser comunicat i dis ...

                                               

Història de la ciència

La història de la ciència és el conjunt devolucions, invents i paradigmes teòrics que han tingut lloc la història del coneixement científic. És una disciplina destudi que juntament amb la filosofia de la ciència i la sociologia intenten explicar el canvi científic lligant-los al context social on es produeixen. Com a tal, neix al segle xx, si bé sempre hi ha hagut referències al passat per explicar el present de la ciència.

                                               

Ciències naturals

Les ciències naturals són aquelles que tenen per objecte lestudi de la naturalesa. Estudien els aspectes físics, no humans del món. Intenten explicar el perquè del món i lunivers, dels processos orgànics i inorgànics, per via de processos naturals, per contraposició als processos divins. Busquen el coneixement del tot material i físic basant-se en el mètode científic. Les ciències naturals formen la base de les ciències aplicades. Juntes, les ciències naturals i aplicades es distingeixen de les ciències socials, que estudien els aspecte humans del món, i també de la teologia, les humanitat ...

                                               

Ciències polítiques

Les ciències polítiques tenen com a objecte lestudi la política, incloent-hi els sistemes polítics, les organitzacions i els processos polítics. Abasta lestudi de lestructura i dels processos de govern - o qualsevol tipus de sistema equivalent dorganització humana que mire dassegurar seguretat, justícia i drets civils. Els científics de les ciències polítiques poden estudiar institucions com ara empreses, sindicats, esglésies o altres organitzacions lestructura de les quals i els seus processos tinguen influència sobre un govern, en complexitat i interconnexió. Existeix dins la ciència pol ...

                                               

Ciència experimental

Una ciència experimental o ciència empírica és el nom que reben les ciències que comproven les Hipòtesi mitjançant un experiment. Altres ciències no poden comprovar les seves hipòtesis amb un experiment sinó només amb lobservació, un paradigma, com és el cas de lastronomia.

                                               

Ciència de materials

La ciència de materials és un camp multidisciplinari que estudia coneixements fonamentals sobre les propietats físiques macroscòpiques dels materials i els aplica en diverses àrees de la ciència i lenginyeria, aconseguint que aquests puguin ser utilitzats en obres, màquines i eines diverses, o convertits en productes necessaris o requerits per la societat. La ciència de materials investiga la relació entre lestructura i les propietats dels materials. Inclou elements de la física aplicada i la química, així com les enginyeries química, mecànica, civil i elèctrica. En els últims anys també s ...

                                     

ⓘ Ciència

  • 2008, a partir de les competències de ciència i educació universitària provinents del Ministeri d Educació i Ciència i les polítiques d R D provinents del
  • benefici pràctic immediat La recerca aplicada és l aplicació pràctica de la ciència Accedeix i utilitza teories, coneixements, mètodes i tècniques acumulades
  • són ciències bàsiques l enginyeria no ho és. Hi ha una diferència entre ciència fonamental i la ciència aplicada o ciència pràctica La ciència bàsica
  • Les ciències de la salut són el conjunt de disciplines cientificotecnològiques que tracten de la preservació i restauració de la salut. Les ciències de
  • Portal global de la Ciència Cristiana anglès Revista El Heraldo de la Ciencia Cristiana castellà Periódico El Monitor de la Ciència Cristiana anglès
  • Naturalment l astronomia és la ciència principal però seguida d una geologia planetària o comparada Astrogeologia la ciència de les atmosferes planetàries
  • oceanologia estudia les ones, marees, corrents, fosses i vida marina. Ciència del sòl, estudia el sòl com a recurs natural. Climatologia, estudi del
  • Comissari Europeu de Recerca, Innovació i Ciència és un membre de la Comissió Europea responsable de les àrees de ciència i recerca, així com de tecnologia i
  • difusió, avaluació, etc. i també en l aproximació de la ciència a la societat. La ciència oberta suposa una transformació radical sobre com dur a terme

Users also searched:

...

Ministeri de Funció Pública i Simplificació de lAdministració.

Ciències polítiques o socials, o formació universitària. equivalent. Lloc dafectació​: Ginebra, Suïssa. Data límit de presentació de candidatures: 15 doctubre. Manufacturer Details Minoves, Juli Editorial Andorra. Graduada en Ciències Polítiques. Va néixer a Barcelona el 5 dagost de 1972 i té tres fills. És membre de la formació liberal des de lany 2001.


...