Back

ⓘ Jaciments paleontològics
                                               

Jaciment paleontològic

Un jaciment paleontològic o fossilífer és una zona en què els estrats geològics són especialment rics en fòssils i altres evidències del passat biològic. La disciplina que estudia la formació dels jaciments de fòssils és la part de la paleontologia anomenada tafonomia. Des del moment en què un jaciment fossilífer és tècnicament accessible als paleontòlegs esdevé un jaciment paleontològic. Els jaciments són les fonts principals de fòssils per als paleontòlegs, que hi poden organitzar excavacions per extreuren fòssils. Per a alguns jaciments amb una especial qualitat dels seus fòssils o amb ...

                                               

Llista de jaciments paleontològics de Catalunya

Llista dels jaciments paleontològics amb interès patrimonial, inclosos en lInventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. La legislació catalana actual inclou dins el patrimoni cultural català tot el registre fòssil que no té a veure amb levolució de lhome. Inclou tots els jaciments de fòssils com a patrimoni immoble i les restes fòssils trobades en aquests jaciments o de forma més aïllada, com a patrimoni moble. Els jaciments paleontològics es consideren tant patrimoni cultural, pel valor científic, com patrimoni natural per ser llocs amb formacions geològiques excepcio ...

                                               

Llista de jaciments paleontològics del Pallars Jussà

Llista de jaciments paleontològics del Pallars Jussà inclosos en lInventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. El conjunt de jaciments dAbella de la Conca, Icnites dAbella-1, Abella-2 i el Barranc de la Fonguera, tenen la màxima figura de protecció com a béns culturals dinterès nacional.

                                               

Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya

L Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, o la Carta Arqueològica de Catalunya, iniciat lany 1982, és un instrument que pretén divulgar i fomentar lestudi dels béns patrimonials que lintegren. Aquest Inventari forma part de lInventari del Patrimoni Cultural Català, definit la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i desplegat reglamentàriament pel Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, i és gestionat pel Servei dArqueologia i Paleontologia de lÀrea de Coneixement i Recerca de la Dir ...

                                               

Jaciment dels Casots

El jaciment paleontològic dels Casots es localitza dins el terme municipal de Subirats, on shan trobat restes de mamífers duns 16 milions danys dantiguitat. Es troba a prop de la carretera BP-2427 en direcció al Castell de Subirats i de la Masia de Cal Sutxet, dins de la zona de la Serra dOrdal. Es tracta dun dels jaciments del Miocè inferior més importants dEuropa. Va ser declarat Bé Cultural dInterès Nacional per la Generalitat de Catalunya. La importància del jaciment paleontològic ha motivat la realització de diverses iniciatives locals no reeixides per a crear un centre dinterpretació ...

                                               

Jaciment Anna

El jaciment Anna és un jaciment paleontològic, anomenat així en honor duna de les filles del propietari de la finca on està, al terme municipal de Cinctorres, molt prop del poble al costat de lermita de la Verge de Gràcia. Conté fòssils de dinosaures de fa uns 115 milions danys dantiguitat, pertanyents per tant al Cretaci Inferior. Les restes de dinosaures oposats principalment pertanyen a iguanodòntids, animals herbívors dels quals shan trobat restes de dents, part duna mandíbula, vèrtebres, una tíbia i una fíbula. Aquests animals eren duna talla mitjana superior la de la resta de iguanod ...

                                               

Jaciment arqueològic

Un jaciment és una concentració de restes arqueològiques. Shi troben concentracions de restes dactivitat humana i està constituït per la presència dartefactes, elements estructurals, sòls docupació i altres anomalies. Aquestes restes es poden trobar mitjançant una mera prospecció de superfície, o si el jaciment ha estat enterrat, amb una prospecció del subsol.

                                               

Galve

Galve és un municipi dAragó situat la província de Terol i enquadrat la comarca de la Comunitat de Terol. És un poble on hi ha jaciments paleontològics, amb un museu, i una ruta al costat del riu Alfambra amb reproduccions de dinosaures.

                                               

Lagerstätte

Lagerstätte és un terme que largot tècnic conserva en la llengua original per denominar un tipus particular de jaciment, el Fossillagerstätte o també Fossillagerstätte. Sutilitza per a designar aquells jaciments paleontològics que tenen abundància de fòssils - informació paleobiològica - o que estan ben conservats. Els dipòsits de fòssils es troben sempre en sediments o roques sedimentàries.

                                               

Jaciments de Fumanya

Els jaciments de Fumanya són unes superfícies de marga i de calcària margosa que limiten parcialment tot un seguit dexplotacions de carbó a cel obert localitzades la base de la serra dEnsija, a 1.550 metres daltitud, dins dels municipis de Fígols i de Vallcebre. Lextensió total daquestes parets de roca és duns 35.000 m 2 i conserven al voltant de 3.000 petjades i uns 50 rastres definits de titanosaure, a més a més de fòssils de plantes i dinvertebrats. Es tracta duns jaciments únics a Europa per les seves característiques. Els jaciments de Torotoro i Cal Orcko són els únics de la resta del ...

                                               

Dinosaures de Coll de Nargó

Els dinosaures de Coll de Nargó van sortir la llum pública gràcies a una sèrie de troballes de jaciments paleontològics al municipi de Coll de Nargó, a lAlt Urgell. Aquest fet va fer entrar Coll de Nargó dins la ruta establerta entre aquest municipi i Isona i Conca Dellà, zona molt rica també en aquests tipus de jaciments. Les primeres troballes foren de nius dous de dinosaure. Josep Peralba, de Coll de Nargó i Joan Escuer, ambdós geòlegs de professió i fundadors dAmics dels dinosaures de lAlt Urgell, en van ser els primers descobridors.

                                               

Pedrera de Montlleó

La pedrera de Montlleó és un jaciment paleontològic situat en una antiga pedrera, al terme municipal de Manresa, al Bages, on shan trobat diverses restes fòssils, com ara un exemplar de Modiolus modioloides.

                                               

Formació del Cairn

La Formació Cairn és una formació geològica del Devonià superior de la Conca Sedimentària de lOest del Canadà Occidental. Va ser anomenat pel Riu Cairn a prop el seu encreuament amb el Riu Southesk dins el Parc Nacional de Jasper per D.J. McLaren lany 1955. La Formació Cairn és estratigràficament equivalent la Formació Leduc, una important formació petrolífera dAlberta. Com la Formació Leduc, la formació Cairn va dipositar-se en ambients escullosos i és altament fossilífera.

                                               

Conca de Mahajanga

La conca de la ciutat de Mahajanga situada al nord-oest de Madagascar, ha proporcionat alguns del fòssils de vertebrats més significatius i més ben conservats de Gondwana. La sedimentologia dels seus estrats i les seves relacions estratigràfiques han estat el centre dinvestigacions geològiques des de lany 1993. Des daquell any, les expedicions dirigides per la Universitat Stony Brook, el, Macalester College, i la Universitat dAntananarivo han descobert una rica mostra de més de sis mil espècimens i observacions incloent fòssils de dinosaures no aviars, cocodrils i tortugues de finals del C ...

                                               

Esquistos de Burgess

Els Esquistos de Burgess són un cèlebre jaciment paleontològic al Parc Nacional Yoho de la província de la Colúmbia Britànica, al Canadà. Avui dia, els Enquistos de Burgess són considerats Patrimoni de la Humanitat. Els Enquistos de Burgess són coneguts per la seva riquesa en vestigis danimals invertebrats del període Cambrià mitjà prop de 540 milions danys dantiguitat. Aquest jaciment proveïx una imatge única de la vida oceànica en un període en el qual les criatures vertebrades no havien aparegut encara, i del qual no abunden vestigis. Es creu que aquest jaciment de fòssils té lorigen en ...

                                               

Esquistos de Maotianshan

Els Esquistos de Maotianshan són una jaciment paleontològic sedimentat durant el període Atdabanià, duna antiguitat duns 522 milions danys i que es troba la província de Yunnan la Xina, a prop de la ciutat de Kunming. Els Esquistos de Maotianshan són part de la secció de Qiongzhusi del membre de Yuanshan de la formació Heilinpu, i comprenen un gran aflorament, duns 50 metres de gruix, destrats sedimentaris argilosos. Els organismes de Chengjiang són extremament variats, i inclouen molts organismes tous perfectament conservats com a fòssils, formant un jaciment de gran importància. En el te ...

                                               

Formació de Strelley Pool

La formació de Strelley Pool és una formació geològica del Paleoarqueà situada a Pilbara. Els sediments dels quals es compon daten de 3.426–3.350 milions danys enrere i es dipositaren en medis que anaven des dun mar poc profund fins a terra ferma. Shi han trobat els fòssils destructures cel lulars més antics que es coneixen. Les dades suggereixen que aquestes cèl lules tenien un metabolisme anaeròbic basat en el sofre. Així mateix, shi han descobert estromatòlits.

                                               

Formació dIsalo III

La Formació geològica Isalo III, en anglès: Isalo III Formation és una formació geològica que es troba a Madagascar. Data des del subperíode Bathonià del Juràssic mitjà, en lera del Mesozoic.

                                               

Formació de Hsanda Gol

La formació de Hsanda Gol és un jaciment paleontològic situat la part mongol del desert del Gobi, conegut especialment per la seva riquesa en fòssils de mamífers de lèpoca de lOligocè, com ara hienodonts, entelodonts o els fòssils més complets coneguts de paracerateris. Entre aquests últims hi ha un esquelet únic de paracerateri que havia mort dempeus. Probablement degué morir atrapat en sorra movent, i la posició de les potes indica que estava lluitant per escapar-sen. Lexploració paleontològica del segle xix i principis del segle xx shavia concentrat en jaciments europeus i nord-american ...

                                               

Formació de Kaili

La Formació de Kaili és una formació estratigràfica que es va dipositar durant el Cambrià Inferior i Mitjà. La formació és daproximadament 200 metres de gruix i porta el nom de la ciutat de Kaili la província de Guizhou, al sud-oest de la Xina. Lambient de dipòsit de la formació Kaili no es coneix del tot, hi ha dues hipòtesis per la seva formació. Pot haver estat un ambient marí costaner amb nivells "normals" doxigenació; o pot haver estat un entorn daigües profundes més lluny de la riba, la plataforma continental oberta; en aquesta configuració loxigen no estaria disponible per sota de l ...

                                               

Jaciment de La Gran Dolina

La Gran Dolina es situa la part nord de la coneguda Trinchera del Ferrocarril la Sierra de Atapuerca. La Gran Dolina té una seqüència estratigràfica de 18 metres que inicialment es va dividir en 11 unitats, de TD1 a TD11, de base a sostre, i que van ser revisades en estudis estratigràfics posteriors. Les primeres intervencions la Gran Dolina es van dur a terme entre els anys 1981 i 1989, i van afectar una superfície d’uns 30m 2 dels sediments de la part alta del depòsit i que van afectar la unitat TD10. En els anys 1990 i 1991 es va treballar en els sediments més antics i que estaven desco ...

                                               

Jaciments de Skhul i Qafzeh

Els jaciments de Skhul i Qafzeh són dues localitzacions amb fòssils humans situades al nord de Palestina, a les coves d Es Skhül i Jabel Qafzeh respectivament. És Skhül es troba al Mont Carmel i Jabel Qafzeh la Muntanya del Precipici a Natzaret. Les restes tenen una antiguitat de 80.000-120.000 anys, suelen denominarse conjuntamente Skhul/Qafzeh, tenien cultura mosteriana i es caracteritzaven per trets dhumans arcaics neandertals i de moderns. Amb ells hi havia petxines marines perforades usades com a grans i aliment. Aquestes restes fòssils satribuïren inicialment a neandertals amb el nom ...

                                               

Monument Nacional de Jaciments de Fòssils dÀgata

El Monument Nacional de Jaciments de Fòssils dÀgata es troba als Estats Units, al nord-oest de Nebraska, a Harrison, enfront del riu Niobrara. La zona alberga jaciments naturals dun grup danimals extints, que apareixen com un banc sedimentari duna antiguitat de 20 milions danys, que allotja les restes de mamífers prehistòrics. Fou establert el 5 de juny del 1965 pel Congrés dEstats Units i protegeix una superfície de 12.36 km². És administrat pel Servei de Parcs Nacionals.

                                               

Formació de Morrison

La formació de Morrison és una seqüència característica de roca sedimentària del Juràssic superior a loest dels Estats Units i el Canadà, que ha estat la font de fòssils de dinosaure més prolífica de Nord-amèrica. Es compon de llims, gresos, lutites i limolites, i és dun color gris clar, gris verdós, o vermell. La majoria de fòssils es troben a les capes verdes de limolita i gresos inferiors, vestigis de rius i planes inundables del període Juràssic. Està centrada en Wyoming i Colorado, amb afloraments a Montana, Dakota del Nord, Dakota del Sud, Nebraska, Kansas, els sortints dOklahoma i T ...

                                               

Parc La Brea

El Parc La Brea o Ranxo del Pou de Piche de La Brea és un famós jaciment de brea situat a Hancock Park, en ple centre de la ciutat de Los Angeles, Califòrnia, Estats Units dAmèrica. La brea aflorà al sòl daquesta àrea fa desenes de milers danys, i formà centenars de piscines que durant aquest temps retingueren a dins animals i plantes que hi havien caigut, i així van ser fossilitzats. El resultat nés una rica col lecció de fòssils datats de lúltima era del gel. Els treballs de recerca hi començaren la primeria del segle XX. Durant les dècades de 1940 i 50 sen recuperaren mamífers submergit ...

                                               

Parc Nacional de les Badlands

El Parc Nacional de les Badlands és un parc nacional situat al sud-oest de Dakota del Sud, creat el 1978. El parc té una superfície de 982 km², amb barrancs, abismes i hoodoos, alternats amb grans zones de praderies. El parc és especialment conegut per les troballes paleontològiques de lOligocè que shi han fet. A les Badlands shi han trobat fòssils de cavalls, ovelles, rinoceronts i porcs. Els habitants humans de fa 11.000 anys també deixaren el seu rastre al paisatge.

                                               

Parc nacional de Miguasha

El Parc Nacional de Miguasha és un una àrea protegida prop de Carleton-sur-Mer la península quebequesa de Gaspé, al Canadà. Creat el 1985 pel govern del Quebec, Miguasha va ser designat Patrimoni de la Humanitat lany 1999 en reconeixement per lestat de conservació dels seus fòssils, que mostren un moment crucial en levolució de la vida la Terra. El museu del parc compta amb exposicions de fòssils i restes paleontològiques del parc. La col lecció del museu inclou més de 9.000 exemplars de peixos i plantes fòssils. Els penya-segats costaners estan formats de roca sedimentaria gris i són del ...

                                               

Ranxo La Brea

El Ranxo La Brea és una zona de Califòrnia cèlebre pels nombrosos llacs dasfalt que conté. Al llarg de les últimes desenes de milers danys, sha filtrat asfalt del terra, formant centenars de basses enganxoses en què els animals quedaven atrapats i, incapaços de sortir-ne, morien. Lasfalt també contribuïa la fossilització de les restes dels animals. Al jaciment shan trobat prop de sis mil exemplars docells, uns 3.500 exemplars de mamífers, i grans quantitats de rèptils, amfibis i peixos. Entre molts altres mamífers de lèpoca glacial, un dels animals més comuns al jaciment és l Smilodon, del ...

                                               

Riversleigh

Riversleigh, al nord-oest de Queensland, és una zona de jaciments fòssils, una de les més importants dAustràlia. La seva superfície és duns 100 km², i conté les restes de fòssils de mamífers antics, ocells i rèptils de lOligocè i del Miocè. Lany 1994, la zona va ser considerada com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i és una extensió del Parc Nacional de Boodjamulla. Situats al nord i el sud de lAustràlia Meridional, els llocs de Riversleigh i Naracoorte formen part dels deu dipòsits fossilífers més importants del món i il lustren perfectament les etapes més importants de levolució ...

                                               

Fauna local de Santa Rosa

La fauna local de Santa Rosa es compon dels animals descoberts al jaciment paleogen de Santa Rosa, a lest del Perú. Resulta difícil determinar ledat de la fauna de Santa Rosa, però podria datar de lEocè o lOligocè. Shi han trobat aquestes espècies de mamífers: Possiblement família Ferugliotheriidae LACM 149371 Ordre indeterminat Gènere Rumiodon Rumiodon sp. Ordre Didelphimorphia opòssums cf. Família Herpetotheriidae Rumiodon inti Patene campbelli Gènere Patene Família Hathliacynidae Ordre Sparassodonta Incadolops ucayali Família Prepidolopidae Gènere Incadolops Ordre Polydolopimorphia Gène ...

                                     

ⓘ Jaciments paleontològics

  • El jaciment paleontològic d Icnites del Coll de Jou es localitza dins el terme municipal de Saldes Berguedà, Barcelona Es troba en una única àrea, orientada
  • català també es diu jaciment a una formació d interès científic, especialment en el camp de la paleontologia jaciment paleontològic La majoria dels elements
  • constitueixen el principal llaç d unió, si bé el parc alberga diversos jaciments paleontològics i arqueològics. Creat el 1995, té una extensió aproximada de 160 km²
  • Aquesta és una llista incompleta dels jaciments arqueològics de Catalunya. Els jaciments arqueològics de l actual Catalunya conformen un patrimoni vast
  • declaren bé cultural d interès nacional, en la categoria de zona paleontològica diversos jaciments de vertebrats ubicats als termes municipals d Isona i Conca
  • siostàsia, així com descobrir els jaciments minerals d interès econòmic, o els jaciments arqueològics o paleontològics abans d iniciar - ne l excavació. És
  • estudis paleontològics Probablement el seu detonant hagi estat la teoria de la tectònica de plaques, per la qual els estudis paleontològics suposen una
  • varen donar a llum a tota una sèrie jaciments fins aleshores desconeguts. En la zona que delimita aquest jaciment s hi va trobar un conjunt de materials
  • de paratges espectaculars molt muntanyencs, nombrosos jaciments arqueològics i paleontològics i gastronomia diversa. És la comarca amb major percentatge
                                               

Cova dAnkazoabo

La Cova dAnkazoabo és una gruta situada a 15 km al nord dItampolo. A les coordenades 24º 34S, 43º 55E. Entre els fòssils i sub-fòssils que shi han trobat destaquen la fossa Cryptoprocta spelea i els lemurs Mesopropithecus globiceps i Paleopropithecus ingens

Users also searched:

...

Navardún al mapa, Espanya, ubicació.

Joan Galve Rubí Soci. 15 08 2014. Jo vaig començar a donar lengua vernácula em sembla que a 8é dEGB. Es feia més bé com una. Edicte del 16 de gener del 2015 pel qual es notifiquen unes ordres. Galve de Sorbe. Mironcillo. Villamiel de Toledo. Puntallana. Sant Miquel de Fluvià. Plasencia de Jalón. María de Huerva. Revilla de Collazos.


...