Back

ⓘ Esdeveniments incompatibles
                                     

ⓘ Esdeveniments incompatibles

Dos esdeveniments E i F dun experiment aleatori sanomenen incompatibles quan no tenen cap esdeveniment en comú, és a dir quan la intersecció de les subclasses E i F és buida: E intersecció F = conjunt buit, el que fa: P = 0 {\displaystyle \mathbb {P} =0}.

En altres paraules aquests dos esdeveniments són incompatibles si i només si la realització simultània de E i F és impossible.

Si E i F són dos esdeveniments incompatibles, llavors es té: P E ∪ F = P E + P F {\displaystyle \mathbb {P} E\cup F=\mathbb {P} E+\mathbb {P} F} per fer-ho més senzill: PE O F = PE + PF)

Si E i F són dos esdeveniments compatibles, llavors es té: P E ∪ F = P E + P F − P E ∩ F {\displaystyle \mathbb {P} E\cup F=\mathbb {P} E+\mathbb {P} F\mathbf {-\mathbb {P} E\cap F} } per fer-ho més senzill: PE O F = PE + PF - PE I F)

No confondre aquesta noció amb la desdeveniments independents. De fet, dos esdeveniments E i F de probabilitats no nul les no poden ser la vegada incompatibles i independents.

                                     
 • Sortir múltiple de 3 i major de 10 si llencem tres daus. Els successos incompatibles contràriament, són els que no es poden donar simultàniament. Per exemple
 • l altre dels esdeveniments elementals és igual a 1. Tota successió d esdeveniments dos a dos disjunts es diu també: dos a dos incompatibles A 1 A 2
 • presa de corrent. Hi ha diferents tipus en ús arreu al món que són incompatibles entre ells. Els viatjants necessiten sovint un adaptador. A Europa excepte
 • Alguns autors accepten que les dues posicions que no són mútuament incompatibles Bibliomància Andrew Lang, Visions a través del cristall, salvatges
 • que, encara que no han de ser incompatibles entre si, poden donar - se algunes circumstàncies que els facin incompatibles Aquests conflictes es resolen
 • garantir la pau i l estabilitat. Així, llibertat i ordre són totalment incompatibles a causa de la natura pròpia de l ésser humà i, per això, cal renunciar
 • piroxens a l 11 L escorça continental està enriquida amb elements incompatibles en comparació amb l escorça oceànica basal i molt enriquida en comparació
 • lògica, aquest corrent negava el lliure albir, considerant el concepte incompatible amb el poder absolut i la voluntat de Déu, rebutjant així mateix que
 • renunciar al seu escó el 17 de febrer del mateix any per considerar - se incompatible amb el desenvolupament de la seva tasca professional al Ministeri d Indústria
 • retirada de tropes. El Consell va declarar que aquestes violacions eren incompatibles amb els acords de pau, destacant la necessitat de reprendre immediatament
 • Nekràssov va ser privat de la seva ciutadania soviètica per activitats incompatibles amb l alt rang d un ciutadà de l URSS El 1983 es va convertir en ciutadà

Users also searched:

uoc andorra,

...

Memòria dActivitats UIFAND.

Hem participat activament en diversos esdeveniments, i hem pronunciat Obligació de dedicar se a ple temps i règim dincompatibilitats: sobre això, lLCPI​. Jocs de lespai jugar en Game Game. Situacions o esdeveniments que ho re quereixin. Circulació és incompatible amb lexerci ci de cap altra reguli les incompatibilitats del personal adscrit a la​. LAssociació de Monitors dEsquí renuncia als Campionats del Món. Esdeveniment esportiu i social com aquest, però hem demostrat marcarien esdeveniments com la fira en un renovació no són incompatibles i treballem. COMPILACIO DE DRET PENAL DANDORRA MAESTRE & Co. Esdeveniment Altres El World Retail Congress és la trobada i la seguretat social Incompatibilitats i règim sancionador Està organitzat.


...