Back

ⓘ Documents
                                               

Document

Un document és un objecte físic o virtual en el qual hi ha informació enregistrada. Un document pot contenir informació en forma de representació simbòlica, esquemàtica o sensorial. En llenguatge corrent es fa referència als documents a aquells que suporten la informació sobre paper en forma descriptura, 2018 però en sentit ampli els suports poden ser tan diversos com permeti la tecnologia dels suports documentals com poden ser els fonogràfics, videogràfics o pàgines web. Laparició de lescriptura, i per tant de documents escrits, marca per la historiografia el punt dinflexió entre la prehi ...

                                               

Addenda

Una addenda és una nota o conjunt de notes addicionals la fi dun escrit, dun llibre. Prové del llatí gerundiu addendum, plural addenda, "allò que cal afegir", de addere.

                                               

Carta (comunicació)

La carta o lletra, també en alguns casos missiva o epístola és una comunicació escrita de caràcter interpersonal i de contingut molt variat, segons si es tracten temes personals, comercials, administratius. Històricament, la lletra senviava per correu, mentre que avui també es pot enviar per fax o per correu electrònic, tot i que al passar la frontera cap al correu electrònic, ja no sanomena carta o lletra, sinó que entrem en el camp del que anomenem missatge, missatge de correu electrònic o simplement un correu electrònic o correu-e, reservant-se el terme carta o lletra per missives en pa ...

                                               

Carta dAlaó

La carta dAlaó és un document falsificat destinat a donar una genealogia il lustre al duc Eudes I dAquitània. Al segle xix Joseph-François Rabanis va demostrar la falsedat de la carta que havia estat creada el segle xvii per un erudit de nom Juan Tamagno Salazar. La carta fou atribuïda a Carles el Calb i estava datada el 30 de gener del 845, suposadament per confirmar les possessions del monestir de Santa Maria dAlaó a Ribagorça. El detalls de la carta fan referència a antigues donacions al monestir amb un detall extraordinari diferent al daltres cartes carolíngies, el qual per si sol ja f ...

                                               

Carta dAtenes

La Carta dAtenes és un document, publicat a Atenes el 1941, que va servir com a base pel que es coneix actualment com a arquitectura moderna, on prevalen el pensament racionalista i especialment els plantejaments fets per arquitectes com Le Corbusier. Fou el resultat dels acords presos durant el quart Congrés Internacional dArquitectura Moderna.

                                               

Carta dAtenes per a la Restauració de Monuments Històrics

La Carta dAtenes per la Restauració De Monuments Històrics conegut simplement com la Carta dAtenes és el primer document internacional dedicat la conservació i restauració del patrimoni. La Carta va marcar el començament dun moviment internacional per la conservació del patrimoni històric i va suposar el primer pas en la consideració del patrimoni cultural com un llegat que implica i responsabilitza al conjunt de la humanitat.

                                     

ⓘ Documents

  • visats normalment eren el mateix tipus de documents de viatge. Al món modern, els visats s han convertit en documents de viatge secundaris separats, amb els
  • constar en document públic. En conseqüència, els títols presentats revestiran una de les formes contingudes en les tres següents classes de documents públics
  • conservació i restauració de documents gràfics és la disciplina que procura per l estabilitat dels suports gràfics documents llibres, dibuixos, gravats
  • ISBN 978 - 84 - 8181 - 065 - 3. Casellas, Lluís - Esteve. Capítol 6. Gestió dels documents electrònics A: Manual d arxivística i gestió documental. Barcelona:
  • constructors, influència social, costos i preus, . Una relació de documents - documents en sentit ampli - ordenada cronològicament permet una aproximació
  • obert. Les principals col leccions són: articles i informes, documents de recerca, documents gràfics, fons personals i institucionals, jornades i congressos
  • La restauració de documents sonors gravacions i audiovisuals integra tots els processos tècnics necessaris per recuperar la qualitat de les imatges
  • com ara la Comissió Europea o l Organització de les Nacions Unides. Els documents oficiosos se solen remarcar pel fet de no tenir capçalera o bé per estar
  • confondre ls, el document és el suport de la font. Es pot parlar de documents escrits, documents sonors, o documents cinematogràfics. Els documents tenen la seva

Users also searched:

...

Carta oferiment de serveis.

El document de voluntats anticipades. Pot sol licitar la CASS els següents duplicats Fotocòpies de fulls de prestacions malaltia odontologia electrònics Baixes i altes mèdiques Fulls de. Models documents. ADULTS Comú dEncamp Principat dAndorra. Aquest document juntament amb tots els documents esmentats en el mateix estableix les condicions que regulen lús daquest lloc web.


...