Back

ⓘ Edificis de Figueres
                                               

Ajuntament de Figueres

L Ajuntament de Figueres és un edifici catalogat com a monument la ciutat de Figueres inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Edifici civil. Planta baixa o vestíbul, coberta per arestes. La façana principal presenta tres arcs de mig punt; el central està emmarcat per un doble ordre dòric i un entaulament que suporta el balcó central del primer pis, el qual li correspon el finestral central per un frontó suportat per mènsules. Aquests elements constitueixen lúnica ornamentació i pretenen introduir una ordenació jeràrquica de la façana, composta només per les tres ober ...

                                               

Antiga fàbrica de gel

L Antiga fàbrica de gel és un edifici del municipi de Figueres protegit com a bé cultural dinterès local. És un edifici localitzat vora la plaça de la Palmera, en el front del carrer Eres de Vila junt la fàbrica del gas, i lescorxador. Tot i la rehabilitació, sha mantingut la seva estructura. Tres pisos ordenats tant en vertical com en horitzontal. Verticalment les obertures són simètriques, tot i ser diferents. la planta baixa són finestres imitació darcs escarsers amb motllura blanca al voltant. Al primer pis alternança de balcons i finestres. La planta golfes té finestres més petites qu ...

                                               

Asil Vilallonga

Edifici situat al límit de leixample, a davant de la carretera de Roses, el que era els afores de la ciutat en el moment de la seva construcció. És un edifici situat a tres façanes de planta en forma de U, construït al voltant dun pati. Aquest pati està envoltat per un mur de tanca amb vuit obertures seguint el motiu darc rebaixat, que apareixia a ledifici de lesglésia-convent preexistents en aquest lloc. Aquests arcs apareixen també en els dos cossos laterals. La porta central està coronada per llinda i frontó. Consta de planta baixa i dos pisos. la planta baixa trobem els arcs rebaixats ...

                                               

Can Dalfo (Figueres)

Can Dalfo és un edifici del municipi de Figueres protegit com a bé cultural dinterès local. És un edifici situat a leixample de Figueres.

                                               

Can Roig (Figueres)

Can Roig és un edifici del municipi de Figueres que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És un edifici cantoner situat a leixample de la ciutat.

                                               

Carrer de Sant Llàtzer (Figueres)

El carrer de Sant Llàtzer és una via urbana de la ciutat de Figueres. Forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya tant el seu conjunt com almenys un dels edificis.

Antiga Foneria Fèlix Jaume
                                               

Antiga Foneria Fèlix Jaume

L Antiga Foneria Fèlix Jaume és un edifici del municipi de Figueres protegit com a bé cultural dinterès local. És un edifici localitzat vora el límit de llevant del centre històric. Consta duna sola planta bastida amb maó vist. Façana presenta obertures de mig punt, amb imposta sobre pilars de base rectangular. A sobre dels arcs hi ha un ràfec amb motllures triangulars decoratives.

Casa Dolors Guardiola
                                               

Casa Dolors Guardiola

Edifici situat al costat de la plaça de lAjuntament, en ple centre històric de la ciutat. És un edifici de planta baixa, dos pisos i altell, amb planta rectangular estreta i allargada. La planta baixa, està destinada a ús comercial, i ha estat molt modificada. La façana és estreta amb obertura darc escarser la planta baixa, balcó sostingut per mènsules al primer pis, balcó més petit en el segon i finestra a laltell.

Casa Monfort I
                                               

Casa Monfort I

És un edifici entre mitgeres sitaut a darrere del Museu Dalí. És un edifici de planta baixa, dos pisos i golfes amb una terrassa com a coberta. La planta baixa té dues obertures en arc de mig punt difícils de veure a causa del local comercial que locupa. Els pisos superiors tenen tres obertures cadascun, amb dues delles amb balcó. Aquestes obertures estan emmarcades, i aquest marc està decorat per formes geomètriques. Un gran voladís corona la façana.

Casino Sport Figuerenc
                                               

Casino Sport Figuerenc

El Casino Sport Figuerenc és un edifici del municipi de Figueres que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És un edifici situat al centre de la ciutat. És un edifici entre mitgeres situat sobre una planta amb arcs de mig punt. La façana sestructura a partir duna reiteració deixos regulars i balconades emmarcades decreixents, rematada per una potent cornisa i un gran frontó la coberta.

Edifici Fàbrica de Gas
                                               

Edifici Fàbrica de Gas

Està situat a prop de lescorxador, una zona dimportant activitat. Es tracta dun edifici entre mitgeres amb una porta daccés amb arc de mig punt cec amb pilastres que arrenquen dun encoixinat i que arriben a una cornisa a sobre de la qual descansa un frontó. A cada costat de la porta dos cossos homogenis amb dos pisos cadascun. El primer amb finestres quadrades sense decoració. Una motllura separa els dos pisos. El segon pis té una finestra triple separada per una motllura quadrada.

Hospital de Figueres
                                               

Hospital de Figueres

L Hospital de Figueres és un edifici del municipi de Figueres protegit com a bé cultural dinterès local. És un edifici localitzat fora del casc urbà en el moment de la seva construcció, en una zona envoltada de parcs, urbanitzacions residuals i instal lacions esportives. Cal destacar la implantació de ledifici en el terreny i la seva disposició en el solar, així com lordre compositiu horitzontalitzant accentuat per les cornises de planta quadrada i per lescalonament dels volums.