Back

ⓘ Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae
                                     

ⓘ Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae

El Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae és un diccionari especialitzat del llatí medieval emprat als territoris corresponents al domini lingüístic del català entre els anys 800 i 1100, publicat des del 1960 pel grup de filologia llatina medieval de la Institució Milà i Fontanals del CSIC sota la direcció de Marià Bassols de Climent i Joan Bastardas i Parera. El director actual és Pere J. Quetglas Nicolau. Aquesta labor sintegra en el projecte europeu de la Unió Acadèmica Internacional que té per objecte la publicació del Novum Glossarium Mediae Latinitatis, diccionari europeu de llatí medieval conegut com a Nouveau Du Cange.

La seva pretensió és posar a labast de filòlegs, lingüistes, historiadors, juristes i de tota persona interessada per lEdat Mitjana el lèxic llatí específic que presenten els textos escrits a Catalunya des del segle IX fins al XII. És finançat pel Ministeri de Cultura dEspanya, pel Ministeri dEconomia, Indústria i Competitivitat i per la Generalitat de Catalunya. El 2006 se nhavien publicat 12 fascicles A-D, F i G.

El diccionari recull els mots llatins i romànics documentats en fonts arxivístiques i literàries catalanes de lany 800 al 1100. Els articles del diccionari consten del lema amb les formes i variants en què apareix, el derivat català actual si existeix, letimologia, el significat, els testimonis documentals per ordre cronològic, i, si cal, un comentari adient. La gran riquesa documental daquest recull el fa dun gran interès no tan sols per a lingüistes, sinó també per a historiadors, juristes i estudiosos de la literatura.

Lany 2012 es presentà el Corpus Documentale Latinum Cataloniae CODOLCAT, projecte desenvolupat pel CSIC i la Universitat de Barcelona, que permet la consulta per internet de la base de dades textual a partir de la qual es redacta el Glossarium.

                                     

1. Bibliografia

  • Gómez Rabal, Ana "La Realització dun projecte lexicogràfic: el Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae; la seva història, el seu present, les seves perspectives". Estudis Romànics, Núm. 31, 2008, pàg. 215-221. ISSN: 2013-9500.
                                     
  • Universitat de Barcelona. Es tracta del portal de consulta del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae el qual fou presentat públicament el març del 2012. El
  • Niermeyer, Mediae Latinitatis Lexicon Minus i diccionaris del llatí medieval d una zona concreta vegeu l article Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae La
  • des de 1948, i del 1960 fins a la seva mort dirigí el Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae per a la Institució Milà i Fontanals del CSIC, on el succeí
  • sintaxi i la gramàtica. Actualment diregeix el projecte del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae GMLC projecte de la Unió Acadèmica Internacional compartit
  • Coromines. Onomasticon Cataloniae Volum III. Edicions Curial. Barcelona 1995. ISBN 978 - 84 - 7256 - 902 - 7 Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae Gran Enciclopèdia
  • català preliterari. Va ser cap de redacció 1960 - 1985 del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae projecte de diccionari del llatí medieval de fonts catalanes

Users also searched:

...