Back

ⓘ Casa a lavinguda Europa, 34 (Llançà)
Casa a lavinguda Europa, 34 (Llançà)
                                     

ⓘ Casa a lavinguda Europa, 34 (Llançà)

Situada dins del nucli urbà de la població de Llançà, la banda de ponent del terme.

Edifici aïllat amb jardí de planta quadrada, amb la coberta de teula de tres vessants i distribuït en una sola planta. Presenta un petit cos adossat la façana posterior, amb la coberta dun sol vessant i, davant la porta daccés principal, un porxo quadrat format per dues columnes cilíndriques que sostenen una teulada de tres vessants, amb voladís i barbacanes. Aquest tipus de voladís es repeteix la resta de paraments. La construcció presenta obertures rectangulars amb els emmarcaments arrebossats. Als extrems de la façana principal hi ha dues finestres cantoneres separades per una columna cilíndrica, i alhora, aquest parament està coronat per un plafó dobra esglaonat, amb baranes de gelosia i decoració desgrafiats vegetals i florals.

La construcció presenta els paraments exteriors decorats amb un aplacat de peces rectangulars, delimitat per un fris amb decoracions esgrafiades. la façana principal, les plaques estan decorades amb rombes geomètrics.

Ledifici presenta un cos adossat la façana de tramuntana, de construcció més recent i utilitzat com a garatge.