Back

ⓘ Casa al carrer Gardissó, 2 (Llançà)
Casa al carrer Gardissó, 2 (Llançà)
                                     

ⓘ Casa al carrer Gardissó, 2 (Llançà)

Situada dins del nucli urbà de la població de Llançà, a lextrem nord-est del casc antic de la vila, formant cantonada amb els carrers de Pablo Picasso i Rafael Estela.

Edifici cantoner de planta irregular amb jardí lateral, format per diversos cossos adossats. Presenta cobertes dun sol vessant o bé planes i està distribuït en planta baixa i tres pisos. Ledifici presenta dues parts ben diferenciades. El volum principal, de grans dimensions, més recent cronològicament que laltre i presenta obertures rectangulars amb els emmarcaments arrebossats. Laccés a linterior es fa pel primer pis mitjançant unes escales exteriors des de les que també es pot accedir al jardí. Tota la construcció està arrebossada i emblanquinada. La part més destacable de ledifici és laltre volum, més antic que lanterior, i que està situat a lextrem de llevant de la construcció, formant cantonada. Té la teulada dun sol vessant, sorganitza també en tres nivells superiors i presenta senzilles finestres rectangulars. Cal destacar lextrem superior de la cantonada de tramuntana, donat que hi ha un cos circular sobresortit cobert amb la mateixa teulada que la resta de ledifici. També mereix menció el gran mural situat la petita placeta orientada al carrer de Pablo Picasso, el qual es recolza la façana de llevant de ledifici. Aquesta part de la construcció està bastida en pedra escairada i sense treballar, disposada regularment.