Back

ⓘ Casa al carrer Vell, 18 (la Jonquera)




Casa al carrer Vell, 18 (la Jonquera)
                                     

ⓘ Casa al carrer Vell, 18 (la Jonquera)

Edifici situat en una cantonada, al centre del poble. És una casa de planta rectangular, amb planta baixa, pis i golfes, que ha estat rehabilitada recentment, però que encara conserva les obertures originals. La coberta de ledifici és una coberta de teules a dues vessants. Les dues façanes estan arremolinades i pintades, i les obertures, que es troben la façana principal, són carreuades, amb carreus grossos molt ben tallats. Lobertura de la planta golfes és en arc rebaixat, mentre que les altres dues són rectangulars. Destaca la llinda de la porta daccés amb un òval amb la data 1765.