Back

ⓘ Torre adossada I
Torre adossada I
                                     

ⓘ Torre adossada I

Situada dins del nucli urbà de la població de la Jonquera, al bell mig del terme, prop de lesglésia i del nucli antic de la vila, formant cantonada entre el carrer de la Torre i la plaça de la Muralla.

Es tracta de les restes conservades duna torre que està integrada a una de les cases del carrer, actualment força enrunada. Conserva una planta semicircular, sense coberta ni tancament i era utilitzada com una de les habitacions de la casa. Presenta dues obertures rectangulars posteriors obertes al bell mig del parament, tot i que tapiades. Està bastida en pedra sense desbastar lligada amb morter de calç i disposada formant filades regulars. A linterior, el parament combina laparell de pedra vist amb un revestiment arrebossat i pintat.