Back

ⓘ Casa al carrer Borriana, 7 (Maçanet de Cabrenys)
                                     

ⓘ Casa al carrer Borriana, 7 (Maçanet de Cabrenys)

La Casa al carrer Borriana, 7 és una obra de Maçanet de Cabrenys inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Situada dins del nucli urbà de la població de Maçanet de Cabrenys, a escassa distància a llevant del casc històric de la vila, tocant la plaça Borriana.

                                     

1. Descripció

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb la coberta de teula de dos vessants i distribuït en planta baixa i dos pisos. Consta de dues crugies perpendiculars la façana principal, orientada al carrer. Presenta dos portals daccés a linterior rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra desbastats i les llindes planes monolítiques. La de ponent presenta la llinda gravada amb una inscripció de difícil lectura i està sostinguda amb permòdols. Al bell mig dels dos portals, en el límit entre la planta baixa i el primer pis, destaca el fragment central duna llinda darc conopial que presenta un medalló decorat amb motius vegetals i les lletres" RO” inscrites al centre. El medalló està emmarcat per dos peixos. Als pisos, les obertures també són rectangulars i presenten els emmarcaments arrebossats i pintats de color marró, tot i que en origen estan bastides amb carreus de pedra ben desbastats que queden amagats per aquest revestiment. la primera planta hi ha dos balcons exempts amb les llosanes motllurades i baranes de barrots de ferro. Al mig dels dos balcons hi ha una finestra. Al segon pis hi ha dues finestres, una delles reformada per fer-la de mida més petita. La façana està coronada per un doble ràfec de teula i maons, amb decoracions de dents de serra.

La construcció està arrebossada i pintada.

                                     

2. Història

Construcció enquadrada cronològicament al segle xviii. Encara que no es tenen notícies històriques directes daquest immoble, sha desmentar que a escaigs metres de ledifici encara queden restes del que era la muralla que encerclava i fortificava la vila. En les restes dels murs, als quals safegiren cases de construcció molt posterior, saprecien les mènsules que sostenien un matacà, algunes espitlleres, petites i rectangulars, i la part alta, restes de merlets.