Back

ⓘ Les Casotes (Maçanet de Cabrenys)
                                     

ⓘ Les Casotes (Maçanet de Cabrenys)

Casa aïllada de planta rectangular situada a un quilòmetre i mig al nord est del poble. Va ser construïda possiblement en dues fases corresponents a les dues crugies orientades a ponent. El conjunt està edificat sobre un fort pendent. La crugia de tramuntana té planta baixa i dues plantes pis i la de migdia planta baixa i planta pis. Les crugies estan cobertes amb voltes de pedruscall suportades per parets de pedra desbastada. Laccés la planta pis es fa mitjançant dos ponts de pedra situats la façana de ponent. Totes les obertures estan emmarcades amb pedres ben tallades. La coberta és a dues aigües.