Back

ⓘ Corpus Documentale Latinum Cataloniae
                                     

ⓘ Corpus Documentale Latinum Cataloniae

El Corpus Documentale Latinum Cataloniae és una base de dades lèxica del llatí medieval escrit en els territoris del domini lingüístic del català, desenvolupada per la Institució Milà i Fontanals del CSIC, amb la col laboració de la Universitat de Barcelona. Es tracta del portal de consulta del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae, el qual fou presentat públicament el març del 2012.

                                     

1. Orígens

El CODOLCAT es va generar en el marc dun històric projecte dinvestigació del CSIC i la Universitat de Barcelona, iniciat cap a lany 1956, i encara vigent, el Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae, un glossari de mots llatins i romànics documentats en fonts catalanes medievals de lany 800 al 1100, que constitueix una excepcional obra lexicogràfica. El Glossarium semmarca en el projecte delaboració dun diccionari europeu de llatí medieval, el conegut com a Nouveau Du Cange. El CODOLCAT té el seu origen en el treball lexicogràfic relacionat amb un diccionari o glossari de llatí medieval, quan durant la dècada de 1950, un equip dirigit pel professor Bassols de Climent i que incloïa Joan Bastardas, va començar a treballar en lextracció i gravació de textos llatins medievals hispans corresponents majoritàriament al domini lingüístic del català.

Les noves possibilitats que oferia la informàtica, en la dècada de 1990, van portar a lequip GMLC a considerar la creació dun arxiu digitalitzat dels materials disponibles. Inicialment, amb els arxius del manual organitzats per paraules claus. Ben aviat, però, es va fer evident que lobjectiu més important era la digitalització de documents editats, especialment, des que en la dècada anterior una gran quantitat dedicions de cartularis i documents havia estat publicada a Catalunya, majoritàriament, per historiadors i paleògrafs.

                                     

2. Objectius i utilitats

Lobjectiu dun projecte lexicogràfic com el GMLC és produir un diccionari que ajudarà la interpretació dobres escrites en un territori i era específica. Seguint amb el treball iniciat en la dècada de 1990, el projecte GMLC actualment divideix la seva activitat en dues línies de treball complementàries i inseparables: la redacció dentrades lexicogràfiques, duna banda, i la digitalització del corpus textual emprat per la redacció i la publicació digital de lobra, de laltra. Així, consta dun manual darxius organitzats sota paraules claus amb un total de més de cinquanta mil entrades, i una base de dades de documents.

El GMLC és una eina dajuda per la comprensió de textos per part de filòlegs, historiadors, juristes i qualsevol persona interessada per lAlta Edat Mitjana, de la documentació notarial i dels textos literaris, jurídics i científics en llatí produïts al lloc i a lèpoca citats. El diccionari parteix dun fitxer manual que supera les 50.000 fitxes i també dun corpus ampli de textos digitalitzats que en el 2017 constava de més de 22.000 documents. Aquest corpus, traslladat a una base de dades lèxica de consulta externa, el CODOLCAT, esdevé una eina que facilita laccés directe la producció escrita en llatí la Catalunya alt-medieval. El CODOLCAT permet fer cerques lèxiques simples i avançades sobre el corpus documental incorporat.

                                     

3. Col laboració entre institucions

El treball de redacció i digitalització del GMLC va ser i continua essent possible gràcies la cooperació i els acords entre la Institució Milà i Fontanals IMF del CSIC, lInstitut dEstudis Catalans IEC i la Universitat de Barcelona UB. El projecte GMLC ha obtingut també el finançament del ministeri corresponent des de 1992, amb subvencions a vuit projectes de recerca successius sota el títol Informatització del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae ".

El CODOLCAT es realitza la seu del GMLC la Institució Milà i Fontanals del Consell Superior dInvestigacions Científiques Barcelona.

                                     

4. Direcció del projecte i equip de treball

Al capdavant del projecte, des que va veure la llum el 2012, es troben els doctors Pere J. Quetglas Nicolau, catedràtic de la UB, com a director, i Ana Gómez Rabal, científica titular del CSIC, com a coordinadora; Marta Segarrés Gisbert, Marta Punsola Munárriz, Carla Arbó Nieto, Rocío Extremera i Anahí Álvarez Aguado, editores, Pere Farró Sales, director informàtic, Mercè Puig Rodríguez-Escalona, Maria Antònia Fornés Pallicer, Joan Maria Jaime Moya, Adelaida Terol Amigó i Carlos Prieto Espinosa en constitueixen lequip de treball.

                                     
  • qual es redacta el Glossarium. Corpus Documentale Latinum Cataloniae CODOLCAT Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae L Enciclopèdia.cat. Barcelona:
  • El Corpus Documentale Latinum Gallaeciae CODOLGA és un corpus lingüístic dels textos llatins de l antiga Galícia. Juntament amb TMILG Tesouro Medieval
  • portal documental CODOLCAT Corpus Documentale Latinum Cataloniae que pretén posar a l abast dels investigadors i interessats la documentació que serveix
  • Gallaeciae CODOLGA Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae GMLC Corpus Documentale Latinum Cataloniae CODOLCAT Moura Barros, António de Carlos López

Users also searched:

...