Back

ⓘ Casa a la pujada del Castell, 41 (Figueres)
Casa a la pujada del Castell, 41 (Figueres)
                                     

ⓘ Casa a la pujada del Castell, 41 (Figueres)

Ledifici situat la Pujada del Castell, 41 és una obra del municipi de Figueres inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                     

1. Descripció

És un edifici entre mitgeres situat a davant de la Torre Galatea. És un edifici de planta baixa i un pis amb coberta terrassada. La planta baixa és la part de la casa que passa més desapercebuda per estar totalment arrebossada i sense cap element decoratiu. El primer pis i la coberta sí que presenten elements decoratius. Larrebossat de la planta pis es troba decorada per un esgrafiat que imita carreus ben tallats i ben disposats. Cadascuna de les obertures, té un balcó individual de ferro forjat amb decoració geomètrica. Les finestres tenen un guardapols força marcat amb decoració geomètrica i floral així com un fris de decoració vegetal la llinda. Entre les finestres del primer pis i el voladís trobem un fris de decoració geomètrica que ocupa tota lamplada de la façana, i la testera podem veure la barana de la terrassa amb formes circulars entrellaçades en tres trams separada per dos merlets laterals, un a cada costat, i dos de centrals, decorats aquests per dues flors la seva part més alta.