Back

ⓘ Casa Martori
Casa Martori
                                     

ⓘ Casa Martori

Edifici situat molt a prop de la Rambla de Figueres i del teatre municipal. Edifici entre mitgeres, de planta baixa, dos plantes pis i altell. Bastit sobre un basament de pedra treballada que ocupa tota la primera planta. La planta baixa presenta cinc portals emmotllurats darc rebaixat amb dovella central decorada amb motiu geomètric. Al primer pis presenta un balcó central sobre mènsules amb llosana emmotllurada i barana forjada amb decoració geomètrica que dóna pas a un finestral darc rebaixat. A banda i banda balconades corregudes amb la mateixa composició. La segona planta presenta un registre idèntic que lanterior. A latell cinc òculs. Culmina amb cornisa amb balustrada amb frontó central amb decoració floral.