Back

ⓘ Casa Nouviles
Casa Nouviles
                                     

ⓘ Casa Nouviles

Edifici situat al centre històric de la ciutat. És un edifici entre mitgeres de planta baixa, pis i golfes, ordenats en tres cossos separats per pilastres adossades. la planta baixa el cos central presenta portal en arc de mig punt amb una finestra a cada costat, una distribució igual es repeteix als dos cossos laterals. Al pis principal el cos central està definit per una balconada correguda amb tres sortides emmarcades per pilastres adossades dordre no definit amb fulles dacant, que suporten unes llindes ornamentals. En els cossos laterals hi ha dos finestrals a cada costat emmarcats per motllures verticals, arquitrau i frontó amb volutes i un element floral central. Les golfes presenten finestrons a tota la façana. Corona la façana cornisa, balustrada i terrassa de cobriment.