Back

ⓘ Carrer Pi i Margall (Figueres)
Carrer Pi i Margall (Figueres)
                                     

ⓘ Carrer Pi i Margall (Figueres)

El Carrer Pi i Margall és un carrer del municipi de Figueres protegit com a bé cultural dinterès local. A més del carrer en el seu conjunt, també estan inventariats de manera particular alguns edificis del carrer.

                                     

1. El conjunt del carrer

El conjunt del carrer està protegit com a bé cultural dinterès local. Està situat dintre leixample, aparegut abans de ledificació del ferrocarril fins al carrer de la Calçada dels Monjos i lampliació propiciada per larribada del ferrocarril. Shi observa un ús predominant dhabitatges unifamiliars amb jardí posterior i tallers. La persistència de traces arquitectòniques de ledificació en el canvi de segle dun eixample menor dhabitatges unifamiliars des de llevant del centre històric fins al ferrocarril. Les característiques compositives majoritàries i comunes consisteixen en lhomogeneïtat del front de parcel la en la formació dobertures verticals allargades disposades en eixos simètrics i regulars i en el tractament de la pell amb sòcols, encintats, motllures, pilastres, emmarcaments, mènsules, cornises i balustrades.

                                     

2. Número 24

Ledifici del número 24 del carrer Pi i Margall forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És un edifici situat la zona de leixample de la ciutat. És una casa entre mitgeres,amb planta baixa, pis i terrassa de cobriment. Lentrada central és amb arc escarser i dues finestres laterals amb arcs falsos esglaonats coberts per sortint dobra i ceràmica suspeses sobre mènsules, tenen llindes esglaonades amb ornamentació ceràmica al timpà. El pis és amb dues finestres tripartides, entre les quals hi ha les inicials CB en ceràmica. La cornisa età interrompuda per un cos central sobre mènsules amb balustrada a manera de tribuna. La façana és de maó recoberta per arrebossat i als extrems té motllures verticals imitant un encoixinat.

                                     

3. Can Roig

És un edifici cantoner situat a leixample de la ciutat. La façana al carrer Pi i Margall presenta una porta daccés i dues finestres en la planta baixa i una finestra i un balcó en el primer pis. La façana de la calçada del Monjos té en la planta baixa 4 finestres i en el primer pis dues finestres amb un balcó al mig.