Back

ⓘ Casa Grabuleda
Casa Grabuleda
                                     

ⓘ Casa Grabuleda

Edifici situat la zona de leixample. Aquest edifici està entre mitgeres, és de planta baixa i pis, i amb un altell afegit posteriorment. La planta baixa presenta un gran portal central, ara tancat, i a banda i banda dos portals més petits que actualment estan tapats. De la planta pis destaca el balcó central i les dues finestres laterals, i la seva culminació en un voladís ondulant a manera de guardapols sobre mènsules que inclou arcs de mig punt sobre les finestres i arc carpanell sobre el balcó en aquests arcs queden integrats els forats de ventilació. Ordenació tripartida de la façana en vertical basant-se en gruixudes pilastres adossades.