Back

ⓘ Casa Amèlia Pi
Casa Amèlia Pi
                                     

ⓘ Casa Amèlia Pi

És un edifici situat molt a prop de la plaça de lAjuntament, en ple centre històric. És un edifici de planta baixa destinada a ús comercial i tres pisos, ubicat en cantonada que es soluciona en forma arrodonida. La planta baixa, amb el local comercial i lentrada als habitatges, ha estat estucada i presenta motllures en pedra a les obertures que són allindanades. El primer pis, a manera daltell, està separat dels pisos superiors per motllura horitzontal. Lordenació vertical de les obertures de la façana es fa mitjançant motllures. A cada pis es repeteix lestructura: balcó lateral, finestra, tres balcons, finestra i dos balcons la façana petita. El conjunt queda coronat per una cornisa sobre imitació de cap de biga. La coberta és per terrassa.