Back

ⓘ Casa Maria Puig
Casa Maria Puig
                                     

ⓘ Casa Maria Puig

Edifici situat a prop de la carretera de Figueres a Roses, a prop de lestació de tren. És una casa unifamiliar amb planta baixa i un pis. La planta baixa presenta tres portals dentrada, emmarcats amb arcs rebaixats amb dovella en el centre com a ornament. El primer pis presenta tres balcons emmarcats amb motllura. Per sobre hi ha un fris esgrafiat amb decoració geomètrica-floral. Hi ha forats de ventilació. Terrassa amb barana amb balustrada tripartida. Segons linforme de Patmapa, la Senyora Maria Puig, Mestressa de la Casa quan es va fer lentrevista, recordava únicament que el senyor Lluís Coll va fer una reforma la casa. No hi ha notícies de larquitecte.