Back

ⓘ Edificis de Llançà
                                               

Antic campanar de la Plaça (Llançà)

L Antic campanar de la Plaça o Torre de la Plaça és una obra romànica de Llançà inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Situat a lextrem nord-est del nucli antic de la vila, al sud-oest del nucli urbà de la població de LLançà. La torre ocupa el sector septentrional de la plaça Major, a uns trenta metres de distància de lactual església de Sant Vicenç de Llançà.

                                               

Casa a lavinguda Europa, 34 (Llançà)

Situada dins del nucli urbà de la població de Llançà, la banda de ponent del terme. Edifici aïllat amb jardí de planta quadrada, amb la coberta de teula de tres vessants i distribuït en una sola planta. Presenta un petit cos adossat la façana posterior, amb la coberta dun sol vessant i, davant la porta daccés principal, un porxo quadrat format per dues columnes cilíndriques que sostenen una teulada de tres vessants, amb voladís i barbacanes. Aquest tipus de voladís es repeteix la resta de paraments. La construcció presenta obertures rectangulars amb els emmarcaments arrebossats. Als extrem ...

                                               

Casa a la plaça Major, 6 (Llançà)

La Casa la plaça Major, 6 és una obra de Llançà inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Situat dins del nucli urbà de la població de Llançà, a lextrem sud-est de la plaça Major i formant cantonada amb el carrer de la Pilota, al costat del casc antic del terme.

                                               

Casa al carrer Cabrafiga, 1 (Llançà)

És situada dins el nucli urbà de la població de Llançà, al bell mig del terme i formant cantonada entre el carrer de Cabrafiga i laccés al recinte de la casa Marly. Es tracta dun edifici cantoner format per tres cossos adossats que li proporcionen una planta irregular, assimilada a un triangle. Els cossos de la banda de migdia de la construcció presenten les cobertes de teula de dues vessants i consten de dues plantes, mentre que cap al nord les cobertes són planes i sutilitzen de terrat, en un cos organitzat en una sola planta. La façana principal, orientada al carrer, presenta obertures ...

                                               

Casa al carrer de la Muralla, 1 (Llançà)

La casa al carrer de la Muralla, 1 és un edifici del municipi de Llançà, inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa al carrer de la Muralla, 14 (Llançà)

La casa al carrer de la Muralla, 14 és un edifici del municipi de Llançà, inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa al carrer de la Pilota, 3 (Llançà)

És situada a tocar del nucli antic de la població de Llançà, la banda sud-oest del terme. Ledifici està situat a escassos metres de la plaça Major, davant lesglésia de Sant Vicenç. Es tracta dun edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb la coberta plana utilitzada com a terrat i distribuït en planta baixa i pis. La façana principal presenta obertures rectangulars, el portal daccés la planta baixa i un balcó exempt amb la llosana ondulada i la barana de ferro treballat, al pis. El portal està emmarcat per dues pilastres estriades que sostenen un fris decorat amb motius esgrafiats la ...

                                               

Casa al carrer Gardissó, 2 (Llançà)

Situada dins del nucli urbà de la població de Llançà, a lextrem nord-est del casc antic de la vila, formant cantonada amb els carrers de Pablo Picasso i Rafael Estela. Edifici cantoner de planta irregular amb jardí lateral, format per diversos cossos adossats. Presenta cobertes dun sol vessant o bé planes i està distribuït en planta baixa i tres pisos. Ledifici presenta dues parts ben diferenciades. El volum principal, de grans dimensions, més recent cronològicament que laltre i presenta obertures rectangulars amb els emmarcaments arrebossats. Laccés a linterior es fa pel primer pis mitjan ...

                                               

Casa al carrer la Selva, 8 (Llançà)

Situada dins del nucli urbà de la població de Llançà, a escassa distància al sud-est del casc antic, al carrer de la Selva. Edifici aïllat amb jardí de planta rectangular, amb la coberta de teula de dues vessants i distribuït en planta baixa i pis. La façana principal, orientada al carrer, presenta obertures darc rebaixat la planta baixa, amb els emmarcaments motllurats i arrebossats. Al pis hi ha quatre balcons exempts amb les llosanes motllurades i les baranes de ferro treballat, al que hi tenen sortida quatre finestrals arrebossats. Damunt dels finestrals hi ha els forats de ventilació ...

                                               

Casa al carrer Unió, 7 (Llançà)

vila, formant cantonada amb el passatge de la Unió. Edifici cantoner de planta rectangular, amb la coberta plana i distribuït en planta baixa i dos pisos. la façana principal, orientada al carrer Unió, totes les obertures són darc de mig punt, exceptuant els ovals situats la part superior del parament, probablement relacionats amb forats de ventilació de la coberta. la planta baixa hi ha quatre portals daccés, els dos centrals adovellats i els laterals amb lemmarcament arrebossat. Al primer pis hi ha quatre finestrals més, amb sortida a tres balcons amb les llosanes motllurades i les baran ...

                                               

Casa Marly

La casa Marly, coneguda també com la Residència, és un edifici del municipi de Llançà, inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Colomar de Clarà

És al sud-oest del nucli urbà de la població de Llançà, a escassos metres de la carretera N-260 al paratge den Clarà. Consta de les restes dun colomar del que només resta el basament dun tram de la paret de tramuntana. Presenta dues filades dencaixos o nius la cara interna. Són rectangulars, amb llosetes sobresortints al costat on reposaven els coloms. Els rastres de fonamentació dels murs de llevant i migdia assenyalen una planta rectangular llarga i estreta eix SE-NW. La construcció, amb una amplada duns dos metres i mig, està construïda a base de blocs de granit de mides generalment pet ...

                                               

Colomar de Venturer

És al sud-oest del nucli urbà de la població de Llançà, a lindret de les Vinyes den Tanasi, al paratge del Venturer. Es tracta dun antic colomar enrunat construït damunt de la roca natural, en un punt amb fort desnivell, amb una part anivellada artificialment. És un edifici de planta rectangular, duns vuit metres de llargada per tres damplada aproximada, amb un gruix duns seixanta centímetres. Estan bastits amb lloses de pissarra lligades amb fang, tot i que els paraments originals eren arrebossats. La part més destruïda correspon a lextrem on hi havia la porta. La façana sud-est, amb una ...

                                               

Estació de Llançà

Llançà és una estació de ferrocarril propietat dadif situada a lest de la població de Llançà, la comarca de lAlt Empordà. Lestació es troba la línia Barcelona-Girona-Portbou hi tenen parada trens de la línia regional R11 i de la línia de rodalia RG1 de Rodalies de Catalunya, operats per Renfe Operadora. Quan sestudiava el traçat per connectar Girona via entre Figueres amb França, la Companyia dels Ferrocarrils de Tarragona a Barcelona i França TBF hauria preferit un trajecte més curt i més economic, amb El Pertús com a estació fronterer, sense passar per Llançà ni Portbou. Les negociacions ...

                                               

Sant Vicenç de Llançà

Sant Vicenç és una església al bell mig del nucli antic de la població de Llançà, a lextrem sud-oest del nucli urbà. El temple ocupa en gran part el solar de lantic castell-palau dels abats de Sant Pere de Rodes. Està catalogada a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.