Back

ⓘ Edificis de Maçanet de Cabrenys
                                               

Ca la Pilar Mestre

Ca la Pilar Mestre és un edifici entre mitgeres situat en ple nucli antic del municipi de Maçanet de Cabrenys inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Ca nOlivet

Gran casal al centre del poble orientat a tramuntana, format per dos cossos bastits a banda i banda de lantiga muralla. El de dintre el nucli té planta baixa i pis, mentre que laltre, orientat a migdia, degut al fort desnivell del terreny presenta planta baixa i tres pisos. El nord està lleugerament esbiaixat i marca una part del perfil de la plaça més antiga de Maçanet. De notables dimensions, aquesta façana principal disposa de poques obertures, i les finestres són de petites dimensions. El que sí sobresurt en ell i en certa forma li dóna un aire noble, és la gran porta dentrada, amb pil ...

                                               

Cal Rei (Maçanet de Cabrenys)

Cal Rei és una construcció de planta en forma dU amb planta baixa i dos pisos del municipi de Maçanet de Cabrenys inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Can Castells (Maçanet de Cabrenys)

Edifici situat a prop del centre del poble, de planta rectangular i amb façanes que donen a tres carrers. Les obertures daquest edifici són carreuades i destaca la llinda de la porta daccés amb la data inscrita 1783, així com la duna de les finestres de la façana lateral amb la data inscrita 1782. La façana posterior és la que es troba en més mal estat de conservació. Algunes de les obertures han estat reformades en epoca moderna, així com sha aixecat un pis més a lextrem daquesta façana. Pel que fa la coberta hem de parlar de dos tipus de coberta. La primera és a dues vessants, que és la ...

                                               

Can Roger (Maçanet de Cabrenys)

Edifici entre mitgeres situat a prop del centre del poble, cantoner. Consta de planta baixa i dos pisos, tot i que a sobre del pis superior se nha creat un altre en època contemporània. Aquest edifici ja estat restaurat recentment, fet que ha comportat el tancament de les obertures originals, que encara es poden veure tot i que tapiades, i lobertura de noves que intenten imitar lestil de les anteriors. Tot i això mantenim alguns elelements originals, com el paredat de pedra, i sobretot, les portes daccés, ambdues carreuades.

                                               

Can Viola de la Plaça

Edifici aïllat situat la plaça del poble. És un edifici amb dues façanes molt diferents. La que dóna la plaça és una façana de planta baixa, dos pisos i golfes, amb la planta baixa amb paredat de pedra, però no la resta de la façana que està arrebossada. Les obertures dels pisos superiors estan decorades amb una motllura i pintada, tot i que la major part daquesta pintura ha desaparegut. La façana posterior té un pis menys, ja que ledifici es troba en un desnivell. Aquesta façana és molt diferent respecte la principal. El paredat és de pedres sense escairar, de planta baixa i dues plantes. ...

                                               

Can Xacó (Maçanet de Cabrenys)

Edifici situat a prop del nucli antic del poble. És una casa de planta rectangular, amb baixa, pis i golfes que ha estat rehabilitat recentment, però encara conserva la seva estructura original. la planta baixa encara es conserven la major part de les obertures originals, com dues portes daccés, una en arc rebaixat i laltra de mig punt amb grans dovelles de pedra. El pis superior, com la planta golfes, té les obertures carreuades, amb carreus ben tallats. La façana posterior, té terrasses a cadascun dels pisos, així com un porxo la planta baixa. La coberta de la casa és amb un teulat a due ...

                                               

Casa a la plaça de la Vila, 5 (Maçanet de Cabrenys)

Edifici situat la Plaça de la Vila en cantonada amb el carrer Borriana. Aquest és un edifici de planta baixa, pis i golfes, amb coberta a una vessant. Lelement més destacable el trobem amb la forma de la façana, ja que aquesta és trapezoidal, per poder seguir el relleu del carrer. Aquesta façana té paredat de pedra irregular i les obertures són carreuades amb carreus ben escairats, les llindes dels quals tenen decoracions florals, o creus. la part superior de ledifici, la llinda duna de les finestres té la inscripció: Any 1816.

                                               

Casa al carrer Borriana, 7 (Maçanet de Cabrenys)

La Casa al carrer Borriana, 7 és una obra de Maçanet de Cabrenys inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Situada dins del nucli urbà de la població de Maçanet de Cabrenys, a escassa distància a llevant del casc històric de la vila, tocant la plaça Borriana.

                                               

Casa al carrer Burriana, 9 (Maçanet de Cabrenys)

Edifici situat a pocs metres de la plaça de la Vila, de planta rectangular, amb planta baixa i tres pisos i coberta a dues vessants tot i que amb alçats diferents. Aquest edifici ha estat rehabilitat recentment i sha fusionat amb ledifici del costat. Entre ambdós edificis es veu larrencada de la volta que hi havia al carrer. De la construcció original es manté el paredat de pedra, amb pedres irregulars, i els carreus ben tallats a les cantonades i a les obertures, algunes de les quals amb gran llindes. la façana que dóna la Plaça Burriana, podem veure algunes obertures que van ser tapiades ...

                                               

Casa al carrer del Castell, 10 (Maçanet de Cabrenys)

Edifici situat al costat de lesglésia, de planta rectangular amb planta baixa, pis i golfes amb coberta a dues aigües. La façana principal ha estat restaurada recentment, fet que ha provocat el canvi de la fesomia daquesta. Es conserva la gran porta rectangular amb una gran llinda, però algunes de les obertures del primer pis shan tapat i les que shan mantingut han estat tapades amb reixes. Les oberutres de les golfes sí shan mantingut, com també el paredat en pedra. Aquesta casa saixeca tocant el perímetre de lantiga muralla que encerclava el nucli primitiu de Maçanet: lactual plaça del C ...

                                               

Casa al carrer del Castell, 12 (Maçanet de Cabrenys)

Aquesta construcció, situada al centre del poble, presenta un rectangle irregular la planta i sorienta a ponent. Disposa de planta baixa i dos pisos. Laccés al primer daquests es realitza mitjançant una escala de pedra exterior orientada a llevant. Tot laparell és de pedra debastada, encara que les obertures tenen fets els emmarcaments amb carreus molt ben treballats. El tret diferenciador de la casa són els balcons de ponent. El primer format pel porxo que hi ha la final de lescala exterior, es recolza damunt la planta baixa, la qual presenta una coberta de volta de pedruscall, una gran c ...

                                               

La Farga de lOlivet

La Farga de lOlivet és un forn per elaborar metalls de Maçanet de Cabrenys. És una obra inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

La Maça den Rotllan

Element situat al centre de la Plaça de la Vila. Consisteix en un pal de ferro, coronat per una anella i un peru de pedra picada, afegit posteriorment. La seva part visible mesura 3.70 m i comptant-hi el pedestal i la part enterrada, tot plegat mesura 5.50 m. La seva estructura no és cilíndrica sinó rectangular.

                                               

La Unió Maçanenca

La Unió Maçanenca és un edifici situat al centre del poble de Maçanet de Cabrenys que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Les Casotes (Maçanet de Cabrenys)

Casa aïllada de planta rectangular situada a un quilòmetre i mig al nord est del poble. Va ser construïda possiblement en dues fases corresponents a les dues crugies orientades a ponent. El conjunt està edificat sobre un fort pendent. La crugia de tramuntana té planta baixa i dues plantes pis i la de migdia planta baixa i planta pis. Les crugies estan cobertes amb voltes de pedruscall suportades per parets de pedra desbastada. Laccés la planta pis es fa mitjançant dos ponts de pedra situats la façana de ponent. Totes les obertures estan emmarcades amb pedres ben tallades. La coberta és a d ...

                                               

Mas Olivet

Mas Olivet és un mas del municipi de Maçanet de Cabrenys inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Ledifici està situat a un quilòmetre del poble.

                                               

Rec antic (Maçanet de Cabrenys)

Situat al sud del nucli urbà de la població de Maçanet, seguint el traçat del passeig Miquel Bernades i del Vial nou, seguint el curs de la riera de la Fraussa. Canalització de traçat rectilini en direcció est - oest, delimitada per un muret de poca alçada bastit en pedra desbastada i alguns carreus ben tallats lligats amb morter. El llit interior del rec, per on circula laigua de la riera de la Fraussa, està bastit amb el mateix tipus daparell que la resta de lestructura. De tant en tant, per travessar el rec trobem diferents passeres o petits ponts dun sol ull arquejats, bastits en pedra ...

                                               

Restes del martinet de la Cardona

Les Restes del martinet de la Cardona és una obra de Maçanet de Cabrenys inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Sant Andreu dOliveda

Sant Andreu dOliveda és una esglesiola del municipi de Maçanet de Cabrenys inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Lesglesiola de Sant Andreu dOliveda està situada a dos quilòmetres al sud del poble.

                                               

Ca lAlemany (Maçanet de Cabrenys)

Edifici situat a prop del centre del poble, de planta rectangular i situat en una cantonada. És una casa de planta baixa, pis i golfes amb paredat de pedra irregular i amb les obertures carreuades. Cal destacar dues llindes de ledifici per tenir inscripcions. Una delles té inscrita la data 1743, i laltra que es troba la finestra que trobem a sobre la porta daccés té una inscripció que a causa del pas del temps és il legible.

                                               

Cal Racala

Edifici situat al centre del poble, molt a prop de lesglésia. És una casa de planta baixa i dos pisos, amb paredat de pedra, amb carreus ben tallats a les cantonades. Tot i que la casa ha estat rehabilitada recentment, les obertures encara són carreuades i allindades. La coberta és una terrassa tot i que ha estat coberta, i shi ha col locat un altre sostre, per guanyar un pis la construcció. A linterior de la casa encara es conserva un forn de pa, de lèpoca original de la construcció.

                                               

Can Mitjavila

Edifici entre mitgeres, situat a prop del centre del poble. És una casa de planta baixa, pis i golfes, amb paredat de pedra, i obertures carreuades. El ràfec de la teulada encara manté les teules decorades amb triangles blancs sobre fos vermell. la planta golfes, es veu una finestra de mida superior a les existensts, però actualment aparedada.

                                               

Casa Forestal (Maçanet de Cabrenys)

Casa situada a uns tres quilòmetres del poble. És una casa aïllada, de planta baixa i pis, amb paredat de carreus perfectament tallats. Destaca de la casa el porxo dentrada, que al mateix temps és la terrassa del primer pis. La coberta daquesta casa és a dos vessants, i destaca la testera a les façanes laterals que és esglaonada.

                                               

Forn de calç de la Forestal

Forn de calç situat la carretera de Les Salines, del qual en conservem lentrada i linterior del forn. Aquesta entrada està feta de pedra, amb un arc rebaixat i la volta és de maó. Interiorment el forn és de forma circular i està construït a partir de pedres afilerades irregulars les unes sobre les altres fins a crear la cúpula.

                                               

Molí den Robert

Molí situat a dos quilòmetres i mig del poble, a lesquerra de lArnera. Del molí tan sols es conserva lestructura de ledifici, així com el carcabà amb una volta de canó de carreus, ja que la resta ha estat rehabilitat i transformat en restaurant.

Tipologia del carrer de la Plaça
                                               

Tipologia del carrer de la Plaça

Cases entre mitgeres de planta baixa i dos pisos situades en ple nucli antic. Aquestes estan cobertes per voltes de pedra grassa o cairats de fusta, i sustentades per parets de pedra. Les escales daccés la planta pis se situen just a lentrada, recolzades en la paret mitjanera, les obertures sobresurten visualment de la façana perqué estan emmarcades amb carreus ben tallats. Les cobertes, suportades per cairats de fusta són a dues aïgues.