Back

ⓘ Cal Rei (Maçanet de Cabrenys)
                                     

ⓘ Cal Rei (Maçanet de Cabrenys)

Cal Rei és una construcció de planta en forma dU amb planta baixa i dos pisos del municipi de Maçanet de Cabrenys inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                     

1. Descripció

Els murs presenten carreus de gran mida i ben tallades a una part de la planta baixa, mentre que en la resta sha aplicat un arrebossat o pedra debastada. Totes les obertures tenen els brancals i les llindes realitzats amb pedres ben escairades. Aquestes, a més, experimenten una disminució a mesura que pugem de planta, de forma que les del segon pis són les de menor perímetre. El ràfec apareix decorat amb un motiu geomètric semblant a les dents de serra.

El caràcter noble daquest casal resta reforçat per la presència de mènsules la línia dimpostes del primer pis. Fins i tot a dues delles, les que corresponen la primera obertura del carrer Sant Sebastià, hi ha esculpides dues figures humanes molt tosques que els seus trets anatòmics han estat tractats de forma barroera i inhàbil -probablement ambdues peces són aprofitades dalguna construcció anterior, i caldria adscriure-les a un escultor romànic. Com a element remarcable també sha desmentar la gran llinda que hi ha la portada dentrada, omplerta totalment per el text duna inscripció llatina.

                                     

2. Història

la inscripció de la llinda ens serveix per a datar la construcció del casal lany 1682. El text transcriu el testament del primer propietari de lhabitatge, i expressa la voluntat del difunt que el casal passi a mans dels seu fill gran.