Back

ⓘ Can Casagran
Can Casagran
                                     

ⓘ Can Casagran

Can Casagran és un edifici catalogat a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya al nucli urbà de la vila de Llers, la banda de ponent del nucli antic de la població, la cantonada entre els carrers Sant Quirze i el de la Costa den Blai. També anomenada Can Casa Gran Vell o Antic. Els orígens de la casa actual es remunten a una casa que, ajuntament amb lhospital, donaven pas al Carrer Nou. Va ser habitada per la família den Met Jaja. Lactual casa senyorial és del 1908. Després de la voladura del poble de Llers per part de lexèrcit republicà al febrer de lany 1939, que va causar la destrucció de gran part dels edificis del poble, Can Casagran va ser utilitzada temporalment per albergar lajuntament, les escoles i per a oficiar els actes religiosos. Actualment sestà condicionant per a albergar la nova seu de lajuntament de Llers.

Edifici aïllat de planta quadrada envoltat de jardí, amb la coberta de teula de quatre vessants i distribuït en planta baixa i dos pisos. Al bell mig de la coberta sobresurt un altell, amb teulat de quatre aigües. Adossat davant la façana principal hi ha un cos rectangular format per un pòrtic situat la planta baixa, obert al jardí mitjançant una successió darcs rebaixats sostinguts per pilars quadrats, amb les impostes motllurades. Al pis hi ha una llarga terrassa amb barana de ferro decorada. El portal daccés a linterior és darc rebaixat i està emmarcat per dos finestrals situats a banda i banda. Les tres obertures presenten decoració esgrafiada a manera de guardapols. La resta dobertures de la construcció, tot i que reformades, són rectangulars i força estretes. Cal destacar la decoració a base desgrafiats de motius vegetals, situats la divisòria entre el primer pis i la segona planta, en els quatre paraments exteriors. A linterior, ledifici sorganitza en tres crugies perpendiculars la façana principal. Hi ha estances cobertes amb estructures formades per bigues de fusta. La construcció, recentment rehabilitada, està arrebossada i pintada.