Back

ⓘ Casa al carrer Nou, 2 (Llers)
Casa al carrer Nou, 2 (Llers)
                                     

ⓘ Casa al carrer Nou, 2 (Llers)

La Casa al carrer Nou, 2 és edifici dins del nucli urbà de la vila de Llers, la banda de llevant del nucli antic de la població, al carrer Nou. i catalogada a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. La casa al carrer Nou 6 és en lampliació fora del recinte de la Força, que es va realitzar a partir del segle xvi i que va continuar fins al segle xix.

Edifici de planta irregular amb jardí lateral, format per dos grans volums units mitjançant una terrassa al nivell del primer pis. Ledifici principal presenta la coberta de dues vessants de teula i està distribuït en planta baixa i dos pisos. La façana orientada al carrer presenta dos portals daccés a linterior del recinte, un a cada extrem de ledifici. Són rectangulars i estan emmarcats amb carreus de pedra, el de tramuntana gravat amb la data 1790 la llinda, testimoni de lany de construcció de la casa. Al primer pis, les finestres són rectangulars i estan bastides amb carreus de pedra i amb els ampits motllurats. Les obertures de la segona planta, en canvi, són darc rebaixat i estan fetes amb maons. Adossada la façana de migdia hi ha la terrassa, formada per dos grans voltes bastides amb maons i recolzades en un gran pilar quadrat central. Unes escales exteriors donen accés directe la terrassa des del jardí. Les obertures de la façana són rectangulars al primer pis i darc de mig punt la segona planta.

Laltre edifici, molt reformat, és a lextrem de llevant de la terrassa. Presenta la coberta dun sol vessant i està distribuït en planta baixa i pis, amb les obertures rectangulars restituïdes, terrassa al pis i una construcció de planta quadrada la cantonada sud-est. Ambdues construccions són bastides en pedra sense treballar disposada irregularment i lligada amb morter de calç.