Back

ⓘ Casa al carrer Cabrafiga, 1 (Llançà)
Casa al carrer Cabrafiga, 1 (Llançà)
                                     

ⓘ Casa al carrer Cabrafiga, 1 (Llançà)

És situada dins el nucli urbà de la població de Llançà, al bell mig del terme i formant cantonada entre el carrer de Cabrafiga i laccés al recinte de la casa Marly.

Es tracta dun edifici cantoner format per tres cossos adossats que li proporcionen una planta irregular, assimilada a un triangle. Els cossos de la banda de migdia de la construcció presenten les cobertes de teula de dues vessants i consten de dues plantes, mentre que cap al nord les cobertes són planes i sutilitzen de terrat, en un cos organitzat en una sola planta. La façana principal, orientada al carrer, presenta obertures rectangulars amb els emmarcaments arrebossats. Lextrem de tramuntana està rematat per la barana dobra del terrat, mentre que a lextrem de migdia les obertures són darc deprimit còncau i tenen els emmarcaments arrebossats. La façana posterior presenta un accés des de linterior del recinte de la casa Marly. Aquest parament presenta obertures de mig punt la planta baixa i rectangulars al pis, totes elles amb els emmarcaments arrebossats. La façana està rematada per una cornisa motllurada damunt la qual hi ha els forats de ventilació de la coberta, que també es repeteixen la façana principal.

La construcció presenta el parament principal arrebossat i decorat a imitació de carreus ben desbastats, mentre que la façana posterior és bastida en pedra i amb les juntes destacades.

                                     

1. Història

Aquesta casa té accés directe als jardins de la casa Marly per la façana posterior, cosa que fa pensar que podria haver estat, en origen, on shostatjava el servei de la família Marly.