Back

ⓘ Casa al carrer de la Muralla, 1 (Llançà)
Casa al carrer de la Muralla, 1 (Llançà)
                                     

ⓘ Casa al carrer de la Muralla, 1 (Llançà)

La casa al carrer de la Muralla, 1 és un edifici del municipi de Llançà, inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                     

1. Descripció

És situada dins del centre històric de la vila, a lextrem nord-oest del terme i la banda sud-oest del nucli urbà.

Es tracta dun edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb la coberta plana utilitzada com a terrat i distribuït en planta baixa i pis. La façana principal presenta tres portals darc rebaixat la planta baixa, amb els emmarcaments arrebossats. Al pis hi ha un balcó corregut amb la llosana motllurada i la barana de ferro treballat. Hi tenen sortida dos finestrals rectangulars amb la llinda decorada i els brancals arrebossats i pintats. la part superior del parament hi ha una cornisa motllurada damunt la qual sassenta un plafó dobra corregut.

La construcció està arrebossada i pintada de dos colors. Destaquen certs elements decoratius gravats al parament, corresponents la construcció original i que actualment no han estat destacats.

                                     

2. Història

Una de les etapes més ben documentades de les fortificacions de Llançà és el segle xvi, amb diversos escrits que confirmen que comptava amb sis o set torres de defensa i una muralla. Després de la baixa edat mitjana, la noblesa va iniciar un procés de venda daquestes fortificacions per convertir-les en mansions privades.

Amb el creixement de la vila es van començar a adossar diferents edificis als terraplens dels baluards extramurs, que van donar pas als diferents carrers que mostren el recorregut fossilitzat de les muralles.