Back

ⓘ Casa Marly
Casa Marly
                                     

ⓘ Casa Marly

La casa Marly, coneguda també com la Residència, és un edifici del municipi de Llançà, inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                     

1. Descripció

És situada dins el nucli urbà de la població de Llançà, al bell mig del terme i delimitada pels carrers de Cabrafiga, Rafael Estela, Joan Maragall, Roger de Llúria i Besalú.

Es tracta dun conjunt arquitectònic format per tres edificis independents i envoltat per un gran jardí delimitat amb una tanca.

                                     

1.1. Descripció Edifici principal

Ledifici principal, situat al bell mig del recinte, és de planta irregular i està format per tres cossos adossats, amb les cobertes de teula vidrada decorada de dues, tres i quatre vessants, i distribuïts en planta baixa i dos pisos. A lextrem sud-est de la construcció hi ha un quart cos integrat, organitzat en una sola planta i cobert amb una gran terrassa al primer pis. En el punt central de la coberta senlaira una torreta rectangular, amb el coronament esglaonat i decorat. En general, la planta baixa les obertures són de mig punt, amb els emmarcaments motllurats i les claus destacades, exceptuant el cos de migdia, on són totes rectangulars i amb guardapols superior.

la façana principal, protegint el portal daccés, hi ha un porxo rectangular adossat, obert a lexterior per tres arcades de mig punt sostingudes per columnes cilíndriques, amb capitells dordre jònic decorats amb volutes. Està cobert per una terrassa al pis, delimitada amb una balustrada dobra. la cantonada nord-oest daquesta façana hi ha una terrassa semicircular al pis, amb obertures darc rebaixat la planta baixa. Les obertures del primer pis són totes rectangulars i amb els emmarcaments motllurats. Hi ha finestres, finestres balconeres delimitades per balustrades dobra i balcons exempts amb llosanes motllurades sostingudes per mènsules decorades. la cantonada nord-est hi ha un balcó cantoner format per dos arcs de punt rodó amb balustrada semicircular. Resseguint la línia divisòria entre la primera planta i el pis superior hi ha un fris corregut decorat amb esgrafiats vegetals. La façana principal també presenta decoració vegetal a base desgrafiats. la planta superior, les finestres són rectangulars i força més senzilles. Cal destacar que, tant la façana principal com el parament de ponent, estan rematats amb capcers esglaonats decorats amb motllures. Ledifici, força elevat respecte al nivell del jardí, presenta una terrassa la planta baixa que envolta la construcció per la banda de tramuntana i ponent, amb unes escales dobra que li donen accés.

Linterior, tot i que ha estat reformat per adaptar-lo a les seves noves funcions, manté diversos elements destacables com el vestíbul, delimitat per columnes corínties estriades i decorat amb relleus dinspiració clàssica. També destaca lescala de marbre daccés a les plantes superiors i alguns vitralls. La construcció està arrebossada i pintada, tant interiorment com exterior.

                                     

1.2. Descripció Altres edificis del conjunt

Un altre dels edificis del complex està situat la banda de migdia del recinte, destinat a bugaderia. És de planta rectangular, amb la coberta de dues vessants de teula vidrada decorada i distribuït en una sola planta. Les obertures són darc de mig punt, amb els emmarcaments arrebossats.

Lúltim edifici que completa el conjunt està situat la banda de ponent del recinte i comunicat amb la terrassa exterior del casal, mitjançant una passera metàl lica de nova construcció. Destinat a casa de loci, és rectangular, amb la coberta de teula decorada de dues vessants i distribuït en planta baixa i pis. Presenta les obertures rectangulars amb els emmarcaments arrebossats hi destaca el remat ondulant de la façana principal. A linterior hi ha sostres de revoltons i biguetes.

                                     

2. Història

Els Marly eren una família de Llançà que, segons sembla, feren una gran fortuna durant la primera guerra mundial, acabada la qual erigiren aquest casal la seva vila nadiua. Segons expliquen durant la construcció tot el que tenia un carro al poble va treballar per la família Marly per treure material denderroc i portar material de construcció el meu avi sempre o explicava. En el context de la guerra civil espanyola va acollir la colònia infantil Ascaso-Durruti, que va allotjar fins a dos centenars dinfants. La finca, durant la postguerra espanyola, fou venuda o probablement cedida al govern franquista i passà a dependre dels sindicats verticals. Durant els primers anys de la dictadura fou un centre per a joves falangistes molts dels joves que van venir a passar l´estiu es van quedar a Llançà al casar-se amb joves del poble. Després hi fou creat un centre de vacances per a treballadors jubilats. Amb la recuperació de la democràcia i lautonomia es convertí en una residència de lleure de lInstitut Social del Temps Lliure. Al mateix temps que aquest casal, els Marly feren bastir a Llançà ledifici on fundaren el centre social recreatiu dit el Foment Agrícola, que fou durant anys el "casino de dretes" de la població. Posseïa diferents serveis –bar, sala de ball, etc.– i àdhuc una farmàcia. Ledifici, que més endavant va llogar la Societat Recreativa Llançanenca, segurament és del mateix autor que el casal descrit el nom del qual és desconegut.

Els darrers temps, la casa Marly estava ocupada per la Residència del Temps Lliure, un centre de vacances per a treballadors i amb preus reduïts, gestionat per la Generalitat de Catalunya. La residència va tancar loctubre del 2011 i està previst instal lar-hi un geriàtric.