Back

ⓘ Casa a la plaça de lEsglésia, 1 (Garriguella)
Casa a la plaça de lEsglésia, 1 (Garriguella)
                                     

ⓘ Casa a la plaça de lEsglésia, 1 (Garriguella)

La Casa la plaça de lEsglésia, 1 és una obra del municipi de Garriguella inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està situada dins del nucli urbà de la població de Garriguella, davant lesglésia parroquial de Santa Eulàlia de Noves. Ledifici presenta façana la plaça i accés directe al pati posterior pel carrer de lOli. La finca està delimitada pel carrer Pompeu Fabra vers loest. Al balcó central de façana principal, es pot apreciar la data 1871 decorant la barana obrada en forja.

                                     

1. Descripció

És un edifici entre mitgeres format per diverses crugies, que li confereixen una planta en forma de L. Presenta una gran zona de pati la part posterior. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la coberta a dues vessants de teula. La façana orientada la plaça només presenta planta baixa i pis, conseqüència del desnivell on està fonamentada la construcció. Hi ha dos grans portals darc rebaixat bastits amb maons disposats a sardinell. El central presenta carreus de pedra ben desbastats la part inferior dels muntants. També hi ha una finestra darc rebaixat i maons i dues portes tapiades.

Al pis hi ha tres finestrals darc rebaixat, també de maons. Tenen sortida a tres balcons exempts, amb les llosanes motllurades i les baranes decorades amb motius florals, excepte el balcó central que presenta la data de construcció 1871. La façana principal, però, està orientada al pati posterior. Les obertures són darc rebaixat i es troben bastides amb maons. Al primer pis hi ha finestres simples i al segon, balconeres. Destaca la part superior, un rellotge de sol fet amb rajoles vidrades decorades. A lextrem nord-oest del pati hi ha una construcció aïllada, corresponent a una zona demmagatzematge.

Ledifici està bastit amb pedra sense desbastar, de diverses mides, lligada amb morter de calç. La façana de la plaça presenta el parament vist, mentre que la principal està arrebossada i pendent de pintar.