Back

ⓘ Cafè Colom
Cafè Colom
                                     

ⓘ Cafè Colom

Situada al bell mig del nucli urbà de la població de Garriguella, formant cantonada amb els carrers Gran i de Sant Josep.

Edifici de planta més o menys rectangular, amb coberta a dues vessants de teula, distribuït en planta baixa, pis i golfes. La façana principal presenta un portal daccés rectangular cobert amb una petita teulada a un sol vessant de teula. A banda i banda hi ha dues finestres darc de mig punt bastides amb maons. Al pis, destaquen dues finestres rectangulars actualment tapiades, bastides amb carreus de pedra i llinda plana. La que està situada més al sud presenta la llinda gravada amb el nom JOAN BADELLA/1773. A les golfes sobserva una finestra circular, oberta modernament. la part superior, la façana presenta un coronament pla, amb una motllura semicircular la part central. La façana lateral presenta tres finestres darc de mig punt, bastides també amb maons. Al pis, tres finestres rectangulars amb els muntants bastits amb carreus i les llindes planes gravades. La finestra situada a lest presenta lany 1773 i la central HEC MORI TURO SATIS 1775. La llinda oest, restituïda, presenta les inicials GPM DJ 2004. Totes les inscripcions presents a ledifici estan destacades de color negre.

La construcció està bastida amb pedra sense treballar, de diverses mides, lligada amb morter de calç. Les reformes i refeccions estan bastides amb maons i fragments de material constructiu. Ambdues façanes presenten un ampli sòcol arrebossat i pintat de color vermell.

                                     

1. Història

Ledifici presenta diferent obertures cegades, darc a nivell amb llinda monolítica, on es poden llegir les següents inscripcions: "IOAN BADELLA 1773", "HEC MORI TURO SATIS 1775", "1773" i "GPM DJ 2004".