Back

ⓘ Can Teio
Can Teio
                                     

ⓘ Can Teio

Can Teio és un edifici del municipi de Garriguella inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està situat a linici del veïnat de Garriguella Vella, a loest del nucli urbà de la població de Garriguella. Ledifici se situa davant de lencreuament dels carrers Sant Sebastià i Mollet, i es troba adossat a les restes de lantiga capella de Sant Sebastià de Garriguella.

                                     

1. Descripció

Es tracta dun edifici de planta més o menys rectangular, format per diversos cossos adossats. La casa presenta la coberta a dues aigües de teula i està distribuïda en planta baixa i pis. El portal daccés a linterior és darc de mig punt adovellat, amb la dovella clau gravada: I P S 1721. Al costat, una finestra darc rebaixat bastida amb maons, amb els brancals de pedra. Al pis hi ha dues finestres rectangulars amb els muntants bastits amb carreus desbastats i les llindes planes. La central presenta lampit de maons, mentre que la lateral té la llinda gravada amb el nom "IOAN PORTELL" i lampit de pedra motllurat. la part posterior de ledifici hi ha un cos adossat amb terrassa al nivell del primer pis i, al costat, un cos amb teulada a un sol vessant i les obertures darc rebaixat bastides amb maons.

Ledifici principal presenta dos petits cossos adossats al costat est. Ambdós són de planta rectangular i amb les cobertes a un sol vessant. El davanter ha estat força restituït, però manté la façana bastida amb pedra i morter, amb una finestra rectangular bastida amb pedra i amb la llinda de fusta. El cos posterior és de pedra, maons i morter de calç i actualment ha perdut la coberta. Tota la construcció es troba bastida amb pedra sense treballar lligada amb abundant morter de calç. La façana principal conserva restes del revestiment original de ledifici.

                                     

2. Història

la façana principal, la dovella central del portal dentrada, hom pot llegir la inscripció "I * P * S 1721". la mateixa façana, al primer pis, sobre una obertura darc a nivell amb llinda monolítica, on saprecia la inscripció "IOAN PORTELL" amb una altra data il legible.