Back

ⓘ Can Panseta
Can Panseta
                                     

ⓘ Can Panseta

Can Panseta és un edifici del municipi de Garriguella inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està situat al bell mig del veïnat de Garriguella Vella o de Baix, a loest del nucli urbà de la població. La casa té la façana orientada al carrer Principal.

                                     

1. Descripció

És un edifici entre mitgeres de planta rectangular, format per tres cossos adossats, amb pati interior. Ledifici principal està format per tres crugies perpendiculars la façana i està distribuït en planta baixa i pis. Presenta la coberta a dues aigües de teula. La façana principal presenta el portal daccés a linterior situat a lextrem nord-est. És dobertura rectangular, amb els brancals emmarcats amb carreus ben desbastats i la llinda plana, amb decoració central i inscripció gravada la pedra: "FRANCESCA GIFRE Y TROBAT ME FECIT/1692". Al costat hi ha una petita finestra bastida amb quatre carreus ben escairats. Al pis, entre aquestes dues obertures, hi ha una finestra rectangular emmarcada amb carreus de pedra i amb lampit motllurat. La resta dobertures són senzilles, sense elements de pedra. La construcció es troba arrebossada, amb el sòcol decorat.

                                     

2. Història

la façana principal es pot apreciar, sobre el portal, una llinda monolítica que presenta incisa les paraules "Francesca Gifre y Trobat em va fer", en llatí i la data 1692, segurament data commemorativa de la inauguració de la casa: "FRANCESCA GIFRE Y TROBAT ME FECIT 1692". Sembla que la casa va ser construïda per un membre important de la família Trobat, potser un dels llinatges més antics i notables de la vila de Garriguella.