Back

ⓘ Can Torres (Garriguella)
Can Torres (Garriguella)
                                     

ⓘ Can Torres (Garriguella)

Can Torres és un edifici del municipi de Garriguella que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està situat al bell mig del veïnat de Garriguella Vella o de Baix, a loest del nucli urbà de la població. Ledifici està delimitat pels carrers Principal i Figueres i forma cantonada amb la plaça Gerisena.

                                     

1. Descripció

És un edifici de planta rectangular format per dos cossos adossats, amb una gran jardí la part posterior. Ledifici principal està format per tres crugies perpendiculars la façana principal, presenta la coberta a dues aigües de teula i està distribuït en planta baixa i dos pisos. La façana principal té una porta dentrada bastida amb un gran arc de mig punt adovellat, amb els brancals de carreus ben escairats. Al primer pis trobem tres parelles de finestres gòtiques, formades per dos arquets trilobulats, amb les impostes decorades amb rosetes, i lemmarcament format per carreus de pedra ben escairats. Les obertures del segon pis són petites i rectangulars. La façana lateral presenta tres contraforts atalussats de poca alçada i dues obertures a diferent nivell.

A linterior de la casa, la planta baixa, hi ha estances cobertes amb voltes de pedra i morter. la part posterior de la casa hi ha un cos adossat, amb la planta en forma de L, el qual presenta una gran arcada de pedra que dóna accés al jardí i, al primer pis, una gran terrassa descoberta. La façana est del mur que delimita el jardí presenta certs elements destacables. La porta daccés és darc rebaixat bastit amb maons i damunt seu hi ha una filada de cinc petites espitlleres de pedra. Al costat, un torricó bastit amb maons, amb la coberta plana de maó pla i una petita finestra quadrada. Un altre element destacable són dues portes tapiades, una de mig punt i laltra rebaixada, bastides amb maons i carreus de pedra. Pràcticament a lextrem sud-est de la tanca hi ha les restes duna torre atalussada de planta circular, que conserva part del seu parament extern a linterior del jardí, mentre que la part interior de la torre queda davant del carrer Tapis.

La construcció, bastida amb pedra de diverses mides i material constructiu, es troba arrebossada, força degradada en algunes parts.

                                     

2. Història

La proximitat del litoral explica lexistència dels elements defensius: torre atalussada circular, espitlleres i un torricó defensiu. Can Torres és una masia com tantes altres de les comarques marítimes que fou fortificada per prevenir el perill de la Pirateria marítima, que durant els segles XVI i XVII va augmentar consideradament. Aquest seria un fenomen que explicaria la presència de la majoria de les masies fortificades pròximes.

Tot i això, en el cas que ens ocupa, la datació establerta per les finestres de la façana principal de ledifici és anterior a les dades mencionades.