Back

ⓘ Santa Eulàlia de Noves
Santa Eulàlia de Noves
                                     

ⓘ Santa Eulàlia de Noves

És situada dins del nucli urbà de la població de Garriguella, molt propera a laccés principal al poble, des de la carretera C-252.

Lesglésia és formada per dues zones ben diferenciades: el temple romànic original i la part moderna de ledifici. Ledifici original està situat la banda oriental del temple actual. Es conserva una part de la planta basilical de tres naus originària del temple i la resta ha desaparegut. La nau central més alta i ampla que les dues laterals i la coberta és de volta de canó ultrapassada, sostinguda per tres trams darcs torals de mig punt, recolzats damunt pilastres adossades. Les naus estan comunicades per tres arcs formers de mig punt, bastits amb carreus ben escairats als pilars i dovelles estretes, amb les impostes bisellades. El parament interior del temple, així com la decoració motllurada dalgunes de les impostes originals, fou arrebossat i pintat de blanc amb la posterior reforma dèpoca moderna. la nau lateral nord es conserva una petita finestra darc de mig punt. El parament exterior està compost per pedres de diverses mides sense treballar, disposades en curtes filades regulars. La façana occidental es troba adossada la capçalera de la nova església, que es construí a continuació de la primitiva construcció, la qual actualment té la funció de magatzem. Els dos temples estan comunicats per una gran capella, dedicada al Sagrat Cor, situada a lextrem sud-oest de ledifici actual.

El temple modern és un edifici de grans dimensions que consta duna nau central coberta amb volta de canó i llunetes, amb les capelles laterals comunicades i cobertes per voltes daresta, a manera de petits cossos oberts als laterals de la nau central. Es comuniquen amb aquesta a través darcs de mig punt, separats per una doble pilastra amb capitells decorats. la part superior dels arcs hi ha una filada dobertures cegues amb balustrada, a manera de galeria. El transsepte està coronat per una gran cúpula octogonal, sostinguda per petxines, aixecada sobre un tambor amb finestres, que serveixen per il luminar lespai Labsis del temple és semicircular i presenta un gran retaule dobra, amb la coberta apetxinada. El temple també compta amb una tribuna pel cor als peus de ledifici i, a lextrem septentrional de la façana, un campanar de planta octogonal amb quatre obertures darc de mig punt. De la façana destaca la portalada, precedida per una senzilla escalinata de pedra. Està composta per un arc rebaixat bastit amb dovelles ben escairades i decorades amb una motllura. Sobserven les restes duna obertura anterior tapiada, darc de mig punt. la part superior sobre un òcul, bastit amb el mateix tipus de pedra. A linterior, els murs estan enguixats i, damunt dells, destaquen elements decoratius fets amb estuc de color gris. El temple es troba profusament decorat. La cúpula presenta imatges dels quatre Evangelistes i el retaule central està dedicat a Santa Eulàlia. Les capelles laterals tenen altres imatges escultòriques. Destaquen dos púlpits decorats, als laterals de la nau central.

El parament exterior és de pedra vista, de diverses mides i sense treballar, contrastada amb les cantonades de ledifici.

                                     

1. Història

Lesglésia actual de Santa Eulàlia de Noves és un edifici realitzat els segles XVIII-XIX sota la direcció del mestre dobres Pere Santariol. Lesglésia es bastí exactament entre els anys 1722 i 1785. Posteriorment vers el 1883 es va construir el campanar.

la banda oriental de lesglésia de Santa Eulàlia de Noves es conserven els restes del lantic temple. Encara que la part antiga es data popularment a principis de lAlta Edat Mitjana, sense treballs arqueològics és difícil datar exactament quan es va bastir. Segons J. Badia, larticulació del mur exterior fa suposar que el temple es construí en un moment anterior a ladopció que es donà a Catalunya al segle xi de les formes anomenades llombardes, datant-lo per tant dels segles X-XI. Tot i això, per tipologia i paral lels, lantic temple cal datar-lo dins les primeres dècades del segle XI.

Entre els anys 1986-88 es va dur una sèrie dobres darranjament de ledifici: restauració de la teulada de lesglésia i de la coberta del campanar; repàs de les esquerdes de la volta i la cúpula; arranjament dels graons daccés al campanar en estat deficient; i la restauració dels murs confrontats amb lesglésia.

Documentalment, segons el precepte del rei Lotari de lany 982, el monestir de Sant Pere de Rodes tenia possessions la "villa Novas". En una escriptura datada al darrer quart del segle xi, on es recullen possessions de diferents cavallers, parla den Ramon Guillem i den Dalmau Berenguer com a propietaris de lesglésia de Sant Nazari, a més de posseir masos, terres i vinyes situats a "villa Novas". Encara que no queden restes, aquesta església és situada popularment prop de la font de Sant Nazari, al sud-oest del nucli de Noves.

No és fins als segles xiii i xiv quan es comencen a registrar diferents documents que parlen del delmes la parròquia de Santa Eulàlia de Noves, com el Rationes decimarun del 1279 i 1280.