Back

ⓘ Can Trobat
Can Trobat
                                     

ⓘ Can Trobat

Can Trobat és una masia del municipi de Garriguella inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està situat a linici de la població de Garriguella, molt a prop de laccés principal la vila des de la carretera C-252, amb laccés principal des del carrer Castelló.

                                     

1. Descripció

Es tracta duna gran masia de planta rectangular, constituïda per diversos cossos adossats, i envoltada de jardí i camps. Ledifici principal està format per tres crugies i presenta planta baixa, dos pisos i un altell. Les cobertes són de teula, la de laltell és plana. Als costats de ponent i de migdia se li afegiren dues crugies més, disposades formant xamfrà la cantonada sud-oest, i que donen lloc a una terrassa al primer pis. Laccés la casa des del carrer es fa per una porta dentrada ubicada la banda de llevant. És darc rebaixat, bastida amb carreus de pedra ben escairats i decorats amb una motllura interior. Forma part del mur de tancament de la finca i dóna accés a una de les crugies que formen part de la casa, amb portal rebaixat i finestres balconeres al pis.

Les façanes nord i oest presenten les obertures rectangulars, amb lemmarcament bastit amb carreus de pedra ben escairats. Al primer pis són finestrals de sortida la terrassa, mentre que la segona planta es corresponen amb balcons exempts, amb llosana treballada i barana de ferro. Les altres dues façanes també presenten obertures rectangulars, amb lemmarcament dobra. Al sud destaca un portal darc de mig punt, bastit amb carreus de pedra, i una altra terrassa al nivell del segon pis. A lextrem sud-oest hi ha un petit cos adossat a ledifici, que connecta amb la terrassa de la primera planta. Presenta un portal de mig punt, que dóna pas la part posterior del jardí. Per la banda oest hi ha un cos adossat la casa principal, el qual presenta dues finestres i un portal daccés bastits amb carreus de pedra. En una de les llindes de les finestres hi ha gravades dues dates diferents, lany 1662 i el 1737, amb una creu al mig. Al portal hi ha una inscripció gravada amb la data 1698.

Linterior de ledifici presenta nombroses estances amb sostres de guix decorats amb motllures diverses, amb el mobiliari i la decoració dels segles xviii i xix. Sha desmentar també lexistència duna capella particular en la que hi ha un retaule de fusta dedicat la Mare de Déu de Núria, datat al segle xviii.

Tota la construcció està bastida amb pedra de mida irregular lligada amb morter de calç. Algunes parts del mur exterior han estat arrebossades recentment, mentre que daltres conserven encara el revestiment antic.

                                     

2. Història

Ledifici ha estat, des de sempre, possessió de la família Trobat que és qui hi resideix avui dia. Malgrat que les primeres notícies sobre aquesta família són del 1602, lactual edifici sembla que es va construir a finals del segle xvii i xviii. La família porta avui dia el cognom de Gifré-Trobat, perquè aquest darrer es va perdre quan una pubilla del llinatge va heretar la propietat. La família Trobat es dedica actualment la fabricació de vins regentant un dels cellers més importants de la zona, que porta el nom del seus propietaris.