Back

ⓘ Ajuntament de Figueres
Ajuntament de Figueres
                                     

ⓘ Ajuntament de Figueres

L Ajuntament de Figueres és un edifici catalogat com a monument la ciutat de Figueres inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Edifici civil. Planta baixa o vestíbul, coberta per arestes. La façana principal presenta tres arcs de mig punt; el central està emmarcat per un doble ordre dòric i un entaulament que suporta el balcó central del primer pis, el qual li correspon el finestral central per un frontó suportat per mènsules. Aquests elements constitueixen lúnica ornamentació i pretenen introduir una ordenació jeràrquica de la façana, composta només per les tres obertures del primer i segon pis i una llotja darcs de mig punt al tercer pis.

Lonze de gener del 1926 es declara ruïnós lestat de la casa consistorial. Es trasllada el 1928 al número 22 del carrer General Mola; lany 1933 la Caixa de Pensions fa un préstec de 350.000 pessetes, a linterès del 5%, a pagar en 12 anys per construir el nou ajuntament i comprar les cases del carrer Besalú, núm. 4, 6 i 8 i el núm. 2 del carrer Sant Pere, per poder ampliar-lo. Lany 1939 es remodela la planta baixa, degut a les desfetes de la guerra. El 1940 es reconstrueix lajuntament, el 1946 larquitecte Bonaterra reforma el vestíbul, substituint lentrada del carrer Besalú per finestrals. El 1948 sannexiona a lajuntament lantiga seu de la Caixa de Pensions de la Vellesa i Estalvis, situada la part nord de lajuntament.