Back

ⓘ Casa al carrer de la Font, 1-3 (Masarac)
Casa al carrer de la Font, 1-3 (Masarac)
                                     

ⓘ Casa al carrer de la Font, 1-3 (Masarac)

Situada dins del nucli urbà de la població de Masarac, la banda de llevant del municipi.

Gran edifici envoltat de jardí i format per dos nuclis constructius diferenciats. la banda de llevant hi ha lhabitatge principal, de planta irregular i constituït per diversos cossos. Presenten les cobertes de teula duna i dues vessants, i distribuïts en planta baixa i dos pisos. A lextrem est destaca una torre de planta circular, amb la coberta de teula. A ponent hi ha una terrassa al nivell del pis superior. En general, les obertures presents a ledifici són de diversa tipologia. La torre presenta finestres rectangulars emmarcades en pedra, mentre que la resta de la construcció les obertures són darc rebaixat i de mig punt i estan construïdes amb maons, exceptuant la façana de ponent que es correspon amb la part més antiga de ledifici. Laltre nucli de la construcció està situat la banda de ponent de la finca. Està format per dos cossos adossats, un dells amb coberta de quatre vessants i laltre amb terrassa al nivell del pis. Presenten les obertures darc de mig punt bastides amb maons. El portal del número 1 és darc rebaixat i presenta una terrassa al pis delimitada amb una barana dobra decorada. la segona planta hi ha una galeria darcs de mig punt, actualment reformada.

La construcció està bastida amb pedra desbastada de mida mitjana, lligada amb morter de calç.