Back

ⓘ Edificis de la Jonquera
                                               

Ajuntament de la Jonquera

L Ajuntament de la Jonquera és el consistori del municipi de la Jonquera inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. la llinda de la porta dentrada trobem la data "1751".

                                               

Antiga Casa Bosch

Casa entre mitgeres de planta irregular, situada al centre del poble que consta de planta baixa, dos pisos i golfes. Els murs han estat arrebossats. Al primer pis trobem, sobre la porta principal, una finestra gòtica formada per tres arcs apuntats amb traceries lobulades separats per dos columnes molt estretes que sostenen dos petits capitells. Al segon pis, la planta noble de la casa, té tres finestres que donen a tres balcons de pedra, semicirculars als extrems i rectangulars al centre. Tots tres estan suportats per mènsules de pedra bastant pronunciades. La casa té ràfec molt marcat sup ...

                                               

Ca lArmet

Casa situada al centre del poble, de planta irregular que consta de planta baixa i dos pisos. Ledifici té coberta a dos aigües. Els murs són de maçoneria i han estat arrebossats actualment part de larrebossat sha perdut: Les obertures han estat emmarcades per carreus de pedra ben escairats. Al primer pis sobren quatre grans finestres darc rebaixat: les dos del centre donen a un mateix balcó senzill de ferro forjat. També el segon pis sobren tres finestres balconades. Cal esmentar que al seu interior, la primera planta, trobem unes interessants pintures murals al fresc que ocupen dos cambre ...

                                               

Cal Robles

Cal Robles és una casa del poble de la Jonquera, inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És de planta rectangular i consta de planta baixa i dos pisos amb coberta terrassada. Davant de la casa sestén un petit jardí tancat al carrer per un mur de pedra amb reixes de ferro forjat. La façana de la casa es divideix en tres cossos clarament diferenciats: el central, al que saccedeix mitjançant una petita escalinata té en la primera planta la porta dentrada. Els dos pisos daquest cos central tenen tres finestres cada un, que donen a dues balconades de ferro. Els cossos la ...

                                               

Can Dauner

És una casa entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa, dos pisos i coberta aterrasada, situada al centre del poble. La façana ha estat articulada amb un seguit de motius que a més de tenir una funció estructural presenten un clar paper decoratiu i ornamental. Al primer pis una llarga balconada de ferro forjat sestén al llarg de tota la façana. A ella hi donen tres finestres, dos allindanades més senzilles i una lesquerra més ample, conformada per un arc rebaixat amb volutes als extrems. Alineades amb aquestes obertures, les del segon pis donen a tres balcons individua ...

                                               

Can Laporta (la Jonquera)

Es tracta duna casa de planta irregular que consta de planta baixa, dos pisos i golfes, ubicada la cantonada entre el carrer Major i el carrer Vell de la Jonquera. La coberta és a dues aigües. Mentre que la banda del carrer Major les finestres dels dos pisos queden alineades amb les tes de la planta baixa, la banda del carrer Vell la disposició de les obertures és menys simètrica: hi ha finestres de diverses dimensions i una balconada seguida que abasta dues finestres, suportada per una gran mènsula. la façana principal es troba una petita fornícula emmarcada per dues columnes a linterior ...

                                               

Can Pozuelo

És un edifici entre mitgeres situat a pocs metres del centre del poble. És una casa de planta baixa i dos pisos, cadascun dels quals amb tres obertures de diferents dimensions. La porta daccés a lhabitatge és en arc rebaixat, a diferència de la resta dobertures de la casa que són rectangulars. Totes aquestes obertures estan emmarcades per carreus de grans dimensions perfectament tallats. Aquests carreus destaquen respecte la resta de la façana, ja que està arremolinada i no podem veure el paredat original.

                                               

Can Ribes (la Jonquera)

Situat dins del nucli urbà de la població de la Jonquera, la banda de migdia del terme, al carrer Major. Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb la coberta de teula de dos vessants i distribuït en planta baixa i dos pisos. Totes les obertures de ledifici són rectangulars. La façana principal presenta, la planta baixa, dos portals daccés a linterior i una finestra, tots bastits en carreus de pedra ben desbastats als brancals i les llindes planes, tot i que el portal lateral ha estat transformat per adaptar-lo als nous usos de la construcció. La llinda del portal central és monolít ...

                                               

Can Siscu (la Jonquera)

Casa de planta rectangular ubicada la cantonada entre la plaça de lAjuntament i el carrer Major. Les portes que donen la plaça són allindades, mentre que les que miren al carrer són darc de mig punt rebaixat. Totes les obertures han estat emmarcades per carreus de pedra ben escairats, els murs han estat arrebossats. Al primer pis les finestres donen a una balconada seguida amb barana de ferro, mentre que al segon pis cada finestra consta dun balcó individual. Tots els balcons estan suportats per mènsules de pedra. La casa consta de planta baixa, dos pisos i coberta aterrassada.

                                               

Casa al carrer Vell, 18 (la Jonquera)

Edifici situat en una cantonada, al centre del poble. És una casa de planta rectangular, amb planta baixa, pis i golfes, que ha estat rehabilitada recentment, però que encara conserva les obertures originals. La coberta de ledifici és una coberta de teules a dues vessants. Les dues façanes estan arremolinades i pintades, i les obertures, que es troben la façana principal, són carreuades, amb carreus grossos molt ben tallats. Lobertura de la planta golfes és en arc rebaixat, mentre que les altres dues són rectangulars. Destaca la llinda de la porta daccés amb un òval amb la data 1765.

                                               

Sant Miquel de Solans (la Jonquera)

Sant Miquel de Solans també conegut com l Ermita de Santa Llúcia és una obra del municipi de la Jonquera inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Santa Maria (la Jonquera)

Església duna sola nau amb capelles laterals, absis semicircular i creuer, marcat en planta i alçat, amb cúpula. La façana s.XV és la part més antiga del temple i ha estat realitzada amb grans carreus de pedra ben escairats. La coberta és a base de teules àrabs. La portalada està composta per quatre grans arcs de mig punt en degradació, un timpà llis on sinclou lescut dels Rocabertí, i una llinda amb inscripció, emmarcada per dos representacions en relleu danimals, que al ludeix la data de 1414. Per emmarcar el timpà i les arcuacions sha optat per una pronunciada línia dimpostes i un guard ...

                                               

Santuari de la Mare de Déu de Fàtima dels Límits

Santuari de la Mare de Déu de Fàtima dels Límits és una obra del municipi de la Jonquera inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Torre adossada I

Situada dins del nucli urbà de la població de la Jonquera, al bell mig del terme, prop de lesglésia i del nucli antic de la vila, formant cantonada entre el carrer de la Torre i la plaça de la Muralla. Es tracta de les restes conservades duna torre que està integrada a una de les cases del carrer, actualment força enrunada. Conserva una planta semicircular, sense coberta ni tancament i era utilitzada com una de les habitacions de la casa. Presenta dues obertures rectangulars posteriors obertes al bell mig del parament, tot i que tapiades. Està bastida en pedra sense desbastar lligada amb m ...

                                               

Torre del Serrat de la Plaça

És una torre de planta circular ubicada sobre un turó a ponent del poble, al costat de lautopista des don domina tot el pas fronterer. En ser la Jonquera una població fronterera amb França és habitual trobar-hi construccions de caràcter defensiu i castells fortificats. Va ser construïda, probablement durant a guerra dels trenta anys. La Torre dels Carlins va ser aixecada amb grans blocs de pedra i en els seus murs shi han practicat nombroses obertures: espitlleres, finestres rectangulars en els tres pisos, finestres darc rebaixat al pis central, etc.

                                               

Torricó de Guàrdia

Daquesta construcció, possible garita-torre de guaita, en queden dos elements: un cos quadrangular i el torricó. Encara que cobert de runes el seu interior, i de tota mena vegetació saprecia lheterogeni aparell constructiu consistent en pedres sense escairar i argamassa. De lestança en resten les quatre parests. Del torricó conservem alguns dels merlets, de planta quadrada, però amb els cantons arrodonits; la part superior del torricó seixampla per a donar més lloc als merlets que apareixen sostinguts per una mena de mènsules. El torricó té diferents obertures en forma despitllera; a cada ...

Ca lHosta
                                               

Ca lHosta

Casa de planta rectangular situada al centre del poble que consta de planta baixa, dos pisos i golfes, situada al costat de lAjuntament. La coberta és a dues aigües. Totes les finestres del primer i segon pis deixen al descobert lemmarcament de carreus. El mur de la façana principal està arremolinat i té una decoració policromada de motius romboïdals inscrits en rectangles, pintada sobre larrebossat del mur. la planta baixa, no hi ha arrebossat, sinó que el parament és modern.

                                               

Ca la Pepita

Casa entre mitgeres situada al centre del poble, de planta baixa i un pis amb un jardí adjacent amb tanca de pedra i forja. Aquesta casa ha estat rehabilitada recentment i tot i que sha mantingut lestructura original, la resta de la construcció és nova. La planta baixa manté el paredat de pedra però les obertures ja no són carreuades sinó emmarcades per aons. El primer pis està totalment arrebossat.

Can Calabuig
                                               

Can Calabuig

Edifici situat al centre del poble, la façana posterior del qual dóna la riera. És un edifici que fa xamfrà, i per tant dóna a dos carrers. La façana està totalment arremolinada i pintada, i el que destaca és que aquest edifici té dos cossos, un de planta baixa i dos pisos, i laltre de planta baixa i pis. La porta daccés és darc de mig punt i les obertures centrals tenen balcó.

                                               

Can Dauner (la Jonquera)

Edifici situat a prop del nucli antic del poble. És un edifici cantoner, que consta de planta baixa i dos pisos, que no permet veure el paredat original, ja que està totalment arremolinat. El que sí podem veure són les finestres carreuades amb carreus ben tallats. La porta daccés té una data gravada la llinda: 1733. Algunes de les obertures tenen balconades de ferro forjat. La coberta de ledifici és a dues vessants.

Can Geli (la Jonquera)
                                               

Can Geli (la Jonquera)

Edifici situat al centre del poble, de planta baixa, pis i golfes. La porta daccés com una de les finestres del primer pis, és carreuada i la llinda hi figura la data 1703. La façana està totalment arremolinada i només permet veure els carreus emmarcant les obertures esmentades. La coberta de la casa és a dues vessants.

Casa de Posta Reial
                                               

Casa de Posta Reial

Edifici entre mitgeres,situat al centre del poble, de planta baixa i dos pisos. És un edifici amb paredat de pedres irregulars, amb obertures carreuades. La porta dentrada la casa té la llinda amb la data 1733 i la inscripció POSTA REIAL. La façana posterior té un cos sortit amb una porta daccés en un primer pis amb la llinda a on es repeteix la inscripció POSTA REIAL.

                                               

El Llatzeret

El Llatzeret és una casa de la Jonquera inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Edifici proper al centre del poble, que en un principi era aïllat però al qual se li han afegit altres construccions. Daquest edifici es manté dempeus ben poca cosa, tan sols un mur de planta circular amb paredat de pedres irregulars amb espitllleres la part superior. A continuació daquest el segueix un altre mur de planta recta, amb obertures la part inferior i espitlleres la superior.

                                               

Torre adossada (la Jonquera)

Els orígens de lactual nucli urbà se situen la zona de la Força. Recinte fortificat de forma ovalada i amb una superfície de 900 m2. Entre els paraments de les muralles sobresurten algunes torres, sen coneixen cinc. Aquesta torre està construïda amb aparell irregular.

                                               

Torre de Carmanxel

Torre bastida en època de la Guerra delsTrenta Anys per protegir laccés la vila de la Jonquera. Situada dalt dun turó, aprofitant com a basament la roca. Torre de planta irregular amb tres cossos semicirculars adossats. Murs posteriors amb dues rengleres despitlleres i troneres amb marcs de totxos.