Back

ⓘ Transferència de tecnologia
                                               

Transferència

"Transferència" té aquests significats: ARN de transferència, tipus dARN que transporta un aminoàcid concret cap als ribosomes la síntesi de proteïnes Transferència horitzontal de gens, procés en el qual un organisme transfereix material genètic a una altra cèl lula que no és el seu descendent Biologia Transferència Western o transferència de proteïnes Transferència Southern o transferència de DNA, tècnica de laboratori utilitzada per detectar una seqüència específica dADN Transferència dRNA o transferència Northern tècnica de laboratori utilitzada per detectar proteïnes en una mostra de t ...

Transferència de tecnologia
                                     

ⓘ Transferència de tecnologia

La transferència de tecnologia és el procés de transferència de competències, coneixements, tecnologies, mètodes de fabricació, mostres de fabricació i instal lacions entre governs o universitats i altres institucions per tal dassegurar que els avenços científics i tecnològics siguin accessibles a un major nombre dusuaris, que poden llavors desenvolupar i explotar la tecnologia en nous productes, processos, aplicacions, materials o serveis. Està estretament relacionada amb la transferència de coneixement.

Alguns també consideren la transferència de tecnologia com un procés de trasllat dels temes dinvestigació prometedors a un nivell de maduresa preparada per a fabricació o producció a granel.

Els agents tecnològics són persones que van descobrir la forma de vincular els diferents mons i aplicar conceptes científics o processos a noves situacions o circumstàncies. Un terme relacionat, utilitzat gairebé com a sinònim, és "valorització de la tecnologia". Encara que aquesta pràctica sha utilitzat durant molts anys en lantiguitat, Arquimedes era notable per aplicar la ciència als problemes pràctics, el volum actual de recerca ha conduït a un enfocament en el procés en si.

                                     

1. Procés de transferència

Moltes empreses, universitats i organitzacions governamentals ara tenen una Oficina o Centre de Transferència de Tecnologia OTT o CTT, també coneguda en anglès com "Tech Transfer" o "TechXfer" dedicada la identificació duna investigació que té un potencial interès comercial i les estratègies de com explotar-la. Per exemple, un resultat de la investigació pot ser de gran interès científic i comercial, però les patents semeten normalment només per a processos pràctics, de manera que algú, no necessàriament els investigadors, ha darribar a un procés pràctic específic. Una altra consideració és el valor comercial; per exemple, mentre que hi ha moltes maneres daconseguir la fusió nuclear, les de valor comercial són aquelles que generen més energia de la que requereixen per operar.

El procés dexplotar comercialment la investigació varia àmpliament. Pot involucrar acords de concessió de llicències o establir aliances dempreses i associacions per compartir tant els riscos com recompenses de portar noves tecnologies al mercat. Altres vehicles corporatius, per exemple, "spin-outs", sutilitzen quan lorganització amfitriona no té la voluntat, recursos o habilitats necessàries per desenvolupar una nova tecnologia. Sovint, aquests mètodes estan associats amb laugment de capital de risc "VC" com un mitjà per finançar el procés de desenvolupament, una pràctica més comuna als Estats Units que la Unió Europea, que té un enfocament més conservador al finançament de capital de risc. Empreses dinvestigació "spin-off" són un vehicle popular de comercialització al Canadà, on la taxa de concessió de llicències de recerca de la universitat canadenca segueix sent molt inferior la dels EUA.

Oficines de transferència de tecnologia poden treballar en benefici de les institucions de recerca, governs i fins i tot, multinacionals de grans dimensions. Quan "empreses emergents" i "spin-outs" són els clients, a vegades són suprimides les tarifes comercials a canvi duna participació accionària en lempresa. Com a resultat de la possible complexitat del procés de transferència de tecnologia, organitzacions de transferència de tecnologia són sovint multidisciplinari, incloent-hi economistes, enginyers, advocats, comerciants i científics. La dinàmica del procés de transferència de tecnologia ha cridat latenció per dret propi, hi ha diverses societats i revistes dedicades.

Als EUA, hi ha hagut un expressiu augment en el camp dintermediaris especialitzats en transferència de tecnologia des de la dècada del 1980, estimulat en gran part per la Llei Bayh-Dole i legislació equivalent en altres països, que va proporcionar incentius addicionals per a lexplotació de la recerca.

                                     

2. Inconvenients

Malgrat els incentius per impulsar la recerca en la producció, els aspectes pràctics són de vegades difícils de realitzar en la pràctica. Utilitzant els nivells de preparació tecnològica TRL del Departament de Defensa com a criteri per exemple, la investigació tendeix a centrar-se en TRL 1-3, mentre que la disponibilitat per la producció tendeix a concentrar-se en TRL 7/6 o superior. Superar TRL-3 al TRL-6 sha demostrat difícil en algunes organitzacions. Lintent dapressar la investigació prototips en producció tendeix a ser més costós i va necessitar més temps del que sesperava.

                                     

3.1. Enllaços externs A Catalunya

 • Tecnologia i Emprenedoria.Pere Condom-Vilá. Blog
 • Instruments de transferència de coneixement i tecnologia de la UB
 • ACER Associació Catalana dEntitats de Recerca
 • Innovació 6.0. Xavier Ferràs. Blog.
 • Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV
 • Ciència i universitat a Catalunya PDF
 • Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya
 • Barcinno. Barcelona Tech, Startups and Innovation - Blog.
                                     

3.2. Enllaços externs A lestranger

 • JTT.Springer. "The Journal of Technology Transfer" revista
 • ITTN - Israeli Technology Transfer Organization
 • OCDE "Oslo Manual.Guidelines for collecting and interpreting innovation data. Third edition, 2005. Eurostat" PDF anglès
 • MIT "An Inventors Guide to Technology Transfer". Cambridge, MA. May,2005 PDF anglès
 • OCDE "The measurement of scientific and technological activities using patent data as science and technology indicators. Patent manual 1994" PDF anglès
 • ASTP-Association of European Science & Technology Transfer Professionals
 • Melba Kurman "Tech Transfer 2.0: How universities can unlock their patent portfolios and create more tech startups" PDF anglès
                                     
 • relativament poc temps per una informàtica i una tecnologia cada vegada més avançades. La tecnologia de la informació i les comunicacions va tenir una gegantesca
 • L Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries IRTA és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament d Agricultura
 • El protocol de transferència d hipertext o HTTP HyperText Transfer Protocol estableix el protocol per a l intercanvi de documents d hipertext i multimèdia
 • Sense fil és la tecnologia que permet la comunicació entre dispositius electrònics, que no es basa en el contacte físic a través de cables. Els aparells
 • mòbils suporten aquesta tecnologia EDGE, o EGPRS, es pot fer servir en qualsevol transferència de dades basada en commutació de paquets Packet Switched
 • La tecnologia de la membrana cobreix totes les mesures en el procés d engineria per al transport de substàncies entre dues fraccions amb l ajuda membranes
 • Innovació i Tecnologia atorgat per la Reial Societat Espanyola de Física RSEF i el BBVA. Premi Rei Jaume I a les Noves Tecnologies en reconeixement

Users also searched:

...

MEMÒRIA 2012 Feda.

5.b Millorar lús de la tecnologia instrumental, en particular les tecnologies de la en consideració els criteris i les directrius sobre transferència de tecnologia. Sobre la convocatòria 2019 dels ajuts a projectes de recerca i de. Satorga un premi de participació de 250 € per la compra de material científic i un i dun programa informàtic que permet la transferència dinformació i la lectura Professors: Víctor Boldú, professor de tecnologia Meritxell Travesset i Vicky. Botiga Online Prestashop a mida eCommerce TdA. La inversió sassocia amb grans retorns, però també amb grans riscos. podríem definir com: unitat de canvi que facilita la transferència de béns i serveis. Aquesta tecnologia no més que una cadena de blocs dinformació encriptats on. Universitat dAndorra. Fundació ActuaTech promouen projectes de recerca i transferència de coneixement i tecnologia de temàtica andorrana amb la convocatòria.


...