ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 84
                                               

Habitatge al carrer Sant Pere, 48

Casa mitgera de planta baixa i tres pisos. la planta hi ha dos portals de pedra força salinada, un de més petit i laltre més ample datat del 2770. Al primer pis shi obren finestres i una fornícula amb St. Pere portant les claus, la qual és proteg ...

                                               

Habitatge al Passeig, 19 (Vic)

Edifici civil. Casa entre mitgeres que consta de PB, cinc pisos i golfes. La PB ha estat molt reformada perquè està destinada a establiment comercial, però els pisos superiors conserven la seva estructura antiga. Lalçada dels pisos decreix del pr ...

                                               

Habitatges al carrer Fusina, 32-34 (Vic)

Edifici civil. Casa entre mitgeres que consta de planta baixa, dos pisos i coberta a dues vessants en taula aràbiga. la planta hi ha dos grans portals rectangulars destinats a establiments comercials i un portalet al mig que és lescala de veïns. ...

                                               

La Farinera, Centre dArts Visuals de Vic

La Farinera, Centre dArts Visuals de Vic és un servei municipal de lAjuntament de Vic, consistent en un centre densenyament darts plàstiques i visuals i un espai didàctic de la imatge i el patrimoni. El Centre dArts Visuals està ubicat, des del s ...

                                               

Magatzems Santa Clara

Edifici civil que forma el xamfrà del carrer Manlleu i el pla de Santa Clara. És de planta quadrada i consta de planta baixa, quatre pisos i golfes. La planta baixa és destinada a establiments comercials i presenta quatre portals rectangulars, do ...

                                               

Seu del Col·legi dArquitectes a Osona

Edifici adaptat la configuració de la plaça on es troba, tot prenent com a referència els immobles que la tanquen per les tres cares restants: un bloc dhabitatges, el vell edifici del Museu Episcopal i la catedral. La Seu prolonga el mur del carr ...

                                               

El Molí Nou (Vidrà)

Construcció de planta complexa i irregular, resultat del creixement ledifici principal. El material constructiu bàsic és la pedra. El complexa consta de dos molins situats la confluència de la riera de Sant Bartomeu i el riu Gest. Tot i el seu es ...

                                               

Sant Bartomeu de Covildases

Sant Bartomeu de Covildases és una antiga església romànica sufragània que pertany la parròquia del municipi de Vidrà. Va rebre el nom de lantiga vila de Covildases. És una obra inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Sant Hilari de Vidrà

Església duna sola nau, amb capelles laterals obertes entre els contraforts. la façana sud sobserven les restes de la primitiva església romànica. La façana principal, al cantó W, sobre cap el cementiri, i és rematada al capdamunt per un fris de ...

                                               

Santa Llúcia de Siuret

Església, de planta rectangular, de nau única, amb capelles obertes en els laterals. La nau central, esvelta, ens porta al presbiteri, i es troba coberta amb falsa volta de maó, que surt dels murs mitjançant una cornisa, típica de lèpoca. Exterio ...

                                               

Santa Margarida de Cabagés

Santa Margarida de Cabagés està situada a dalt dun turonet al costat del camí que porta la Coma i al Coll de Cristòfol. Capella romànica del segle xii, duna sola nau allargada, acabada amb un absis desviat respecte a leix de la nau. La coberta és ...

                                               

Antiga Masoveria de la Vila

Edifici de planta rectangular 14x8 cobert a dues vessants amb el carener perpendicular la façana situada a migdia, parcialment al sector E la casa dels amos i al pendent del terreny. Consta de planta i dos pisos. La façana principal presenta un p ...

                                               

Can Cabanya (Viladrau)

Antic hostal de planta rectangular 10x8 cobert a tres vessants amb el carener perpendicular la façana situada a llevant i sense ràfecs. Situada en el talús de la carretera. Consta duna planta semi- soterrada, un primer pis a peu de carretera i un ...

                                               

Casa Nova de Fàbregues

És un edifici civil residencial de planta rectangular 13x15, coberta a dues vessants, amb el carener paral lel la façana situada a migdia; consta de planta i dos pisos. La façana S presenta un portal darc rebaixat, amb la dovella central datada 1 ...

                                               

Casa Nova de la Sala

Edifici situat dins dun jardí 45x30 envoltat per murs, al qual shi entra per un gran portal situat entre la masoveria de planta rectangular 15x4, coberta a una sola vessant i de planta baixa, i un garatge- cobert 7x6. La casa és de planta quadrad ...

                                               

Molí den Noc

Edifici civil. Molí fariner de planta rectangular 8x10 cobert a dues vessants amb el carener perpendicular la façana situada a ponent; consta de planta i dos pisos en el sector de llevant, però per ponent saccedeix directament pel primer pis. Sit ...

                                               

Molí de Fàbregues (Viladrau)

Edifici civil. Antic molí fariner aprofitat com a garatge, situat en un pronunciat talús de la riba esquerra de la riera Major, poc abans de la confluència amb el petit torrent. Assentat sobre el talús amb pendent en direcció al nord, presenta en ...

                                               

Molí de la Barita

Molí de planta quadrada 11x11 cobert a dues vessants, amb el carener perpendicular la façana situada a ponent. Presenta ràfecs a tot vol, i dos bonics motius de teula adornant els extrems del carener. Consta de planta, primer pis i petites golfes ...

                                               

Molí de Masvidal

Edifici civil. Molí fariner situat la riba dreta de la Riera Major a laltra banda de la carretera, i a prop de Masvidal, de planta rectangular 8x12, i cobert a dues vessants amb el carener perpendicular la façana, situada a ponent, consta de plan ...

                                               

Muralla de la Noguera

Conjunt dedificis civils que tanquen per els sectors E,S i O un ampli espai quadrat 25x25 formant una gran muralla que inclou la casa dels amos i la dels masovers. En lescaire SE, el conjunt constructiu presenta una torre de planta circular amb o ...

                                               

Sant Martí de Viladrau

Sant Martí de Viladrau és una església amb elements romànics i barrocs de Viladrau inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Torre de la Casa Nova

Edifici de planta rectangular 22x11 cobert a quatre vessants, i assentat en el pendent del terreny. Consta duns baixos, planta, dos pisos i un cos de planta absidal 8x5, que consta de planta i una terrassa amb galeria la façana S. La majoria demm ...

                                               

La Casa Nova del Crous

Edifici situat davant lera del mas. És de planta rectangular coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular la façana, orientada a migdia. Té planta baixa i un pis. La façana presenta un portal rectangular la part esquerra i la dreta és ob ...

                                               

Pedró de Sant Francesc

Estranya construcció que presenta una base de 3 x 3 m amb un pilar a sobre de 2 m dalçada i base quadrada dun metre de costat. El suport del pilar és atalussat. la part superior del pilar shi ha construït una fornícula que ubica la imatge del San ...

                                               

Sant Andreu de Bancells

Sant Andreu de Bancells és una parròquia dins del terme de Vilanova de Sau, a Osona. Rep el nom del Mas Bancells, a lentorn del qual va anar creixent el poblament. El primer esment del lloc data de 1101. Lesglésia és del segle xi, romànica, amb r ...

                                               

Sant Pere de Castanyadell

Sant Pere de Castanyadell és una parròquia dins del municipi de Vilanova de Sau, a Osona, situada a 596 m. daltitud, la vall de Castanyadell, a les Guilleries. Esmentada lany 1099, lesglésia, originàriament romànica, fou reconstruïda el 1780 en e ...

                                               

Sant Romà de Sau

Sant Romà de Sau és una entitat de població del municipi de Vilanova de Sau la comarca dOsona. Els seus orígens situen la població de Sau en el 917 i, lesglésia parroquial, al segle xi. Lactual població es va formar quan el 1962 es va construir l ...

                                               

Santa Maria de Vallclara

Santa Maria de Vallclara és una església catalogada com a monument i protegida com a monument del municipi de Vilanova de Sau inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Santa Maria de Vilanova de Sau

Ledifici és dorigen romànic, modificat i reestructurat per un seguint dintervencions al llarg del temps. Entre les quals destaca els sobreaixecament del conjunt de la nau i labsis a causa de lampliació de la nau lateral la banda sud dreta de lesg ...

                                               

Casa a la Força dÀreu

Casa formada per planta baixa i dos pisos alts, el darrer de mansarda. la planta baixa, destinada al bestiar, sobren una petita porta i una finestra. Una escala de pedra dóna accés al balcó de fusta del primer pis on sobre la porta que a banda i ...

                                               

Casa Cerdà (Alins)

Casa a quatre vents, de grans dimensions, amb ample façana arrebossada orientada a lest en la paret mestra perpendicular al cavall i proveïda en els dos pisos alts de balconades de fusta adossades a un cos més sortit i protegides per lample ràfec ...

                                               

Casa Cintet dAlins

Gran casa formada per diverses dependències cobertes per immensos llosats, al voltant duna era. La part dhabitatge presenta una façana la principal a lera i una altra al carrer. En aquesta última en la part inferior hi ha dues arcades de mig punt ...

                                               

Casa del Ferrer (Alins)

Edifici de grans dimensions integrat per planta baixa i tres pisos amb amples galeries en la façana orientada a migdia i situada sota la paret mestre perpendicular al cavall que suporta la coberta de llicorella a dues vessants. La galeria del pri ...

                                               

Casa Jepet

Casa formada per planta baixa i dos pisos amb façana sota una de les vessants de la coberta de llicorella a dues aigües. En la planta baixa construïda en la base amb grans blocs arrodonits de granit i petit aparell pissarrós, sobren la porta i un ...

                                               

Casa Manau

Casa de grans dimensions, formada per planta baixa i tres pisos alts, el darrer de mansarda. Els paraments són de pedra pissarrosa i granit sense desbastar. La façana està situada en la paret mestre perpendicular al cavall que suporta la coberta ...

                                               

Casa Miquel (Alins)

Casa integrada per planta baixa i tres pisos alts, el darrer de mansarda, construïda en fort pendent. La planta baixa és destinada al bestiar. Lentrada a lhabitatge es fa pel primer pis mitjançant una escala. Les parets del pis inferior i dels la ...

                                               

Casa Permayol

Gran casal pairal de planta baixa i dos pisos amb façana al migdia situada en la paret mestre perpendicular al cavall que suporta lample coberta a dues aigües de llicorella. la planta baixa sobre un ample portal amb llinda format per una forta bi ...

                                               

Colomar dAlins

Torre de planta rectangular integrada per planta baixa i tres pisos, rematada per un xapitell de llicorella a quatre vessants. Construïda amb un aparell irregular de pedra pissarrosa i granítica. A partir de mitja alçada la torre sestreny lleuger ...

                                               

El Colomer (Alins)

El Colomer, o Casal des Castellarnau, és una casa pairal, la més notable de la vila dAlins, la comarca del Pallars Sobirà. Està situada en el sector oriental de la vila, en el nucli de la Força dAlins, al carrer de la Unió. Es tracta de la casa p ...

                                               

Casa de la Senyora (Alt Àneu)

La Casa de la Senyora és una obra a València dÀneu, al municipi dAlt Àneu inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa a Bretui

De planta rectangular, amb façana al sud en un lateral de la coberta, que és a dues vessants. Es compon de planta baixa i dos pisos alts. La façana és arrebossada. la planta baixa sobre una gran arcada per sota de la qual passa un petit carreró. ...

                                               

Casa a Peracalç

Gran casa situada la petita travessia que uneix els dos únics carrers que formen el nucli de Peracalç, construïda directament sobre la roca natural que, retallada, surt en alguns punts. Laparell dels murs, molt gruixuts, és sense desbastar i molt ...

                                               

Casa Escales

Edifici daspecte noble i en bon estat de conservació, formant un angle. La façana principal es troba al carrer pel que passa la carretera. La part posterior del mateix dóna la placeta de les Morisques, on sobren a peu pla unes porxades i en el pi ...

                                               

Casa Peret

És un gran casal de planta rectangular amb façana principal al sud, en un lateral de la coberta a dues aigües, constituït per planta baixa i dos pisos alts. Per loest se li adossa un petit edifici amb un gran porxat als baixos i una magnífica gal ...

                                               

Casa Escolà a Tavascan

la façana de la casa Escolà, hi ha diversos blocs de pedra pissarrosa amb inscripcions gravades. Una en un bloc molt estret i allargat, toscament gravat i dins duna cartela, on es distingeix un primera paraula de difícil lectura, es llegeix el no ...

                                               

Forn de calç de Lladorre

Per arribar al forn de calç de Lladorre cal agafar el camí que surt de la carretera principal de la vall de Cardós en direcció al poble de Lleret, a mig camí al costat nord cal agafar un camí amb un mur a banda i banda pel qual també hi circula u ...

                                               

Llobatera de Lladorre

La llobatera de Lladorre es troba la sortida del poble a 200 m en direcció nord-est, sobre la vessant est del poble, la partida de la Devesa, concretament la zona de les Cabanelles. La llobatera és una construcció de planta semicircular adossada ...

                                               

Castellot dEstaís

El Castellot dEstaís és un castell medieval del terme municipal dEspot, la comarca del Pallars Sobirà. Està situat a lesquerra del Riu Escrita i la dreta del Barranc dEstaís. Queda al sud-est del poble dEstaís i davant i a ponent del Castell de L ...

                                               

Pletiu de Peretó

Conjunt situat dins del Parc Nacional d Aigüestortes i estany de Sant Maurici al costat de la pista forestal que va del estany de Ratera fins als estanys d Amitges; en lindret anomenat Pletiu de Peretó, al costat de lestany de la Cabana. Està for ...

                                               

Borda del Tort

La Borda del Tort, també coneguda com a Borda dEspot i més modernament com a Bordes dEscaló, és una antiga borda del terme municipal dEspot, la comarca del Pallars Sobirà. Està situada la dreta de la Noguera Pallaresa, a mig camí entre el poble d ...