ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 81
                                               

Casa Ramon Traveria

Casa de planta quadrangular, situada al carrer de Mallol, i que, com la majoria de construccions daquest carrer, consta de planta baixa, un pis i un segon pis construït posteriorment. La teulada és de teula àrab i de dues vessants. La façana prin ...

                                               

El Mallol (Sant Hipòlit de Voltregà)

Casa de grans dimensions i aspecte noble. Té planta baixa i dos pisos, i presenta una coberta de teules a quatre vessants. La façana principal és al nord i dóna al carrer del mateix nom. Al sud presenta galeries amb arcades al nivell del primer i ...

                                               

Els Carlins (Sant Hipòlit de Voltregà)

Casa de planta rectangular, amb teulada de teula àrab, que consta de planta baixa, un pis i golfes. Malgrat que els marcs de les portes i finestres siguin de pedra, la resta de la construcció és de tàpia, com es pot observar clarament la façana s ...

                                               

Església de Sant Hipòlit de Voltregà

Església amb una nau central àmplia, amb corredors laterals i espais per a capelles. la façana principal es troba la porta dentrada darc rebaixat emmarcat per dues pilastres que aguanten un entaulament ple de volutes. Per sobre de lentaulament hi ...

                                               

Ca lAnglada

Ca lAnglada és un edifici historicista del municipi de Sant Julià de Vilatorta que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Cabana del Masquí

La Cabana del Masquí és un edifici del municipi de Sant Julià de Vilatorta que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Can Marçal

Es tracta duna casa de planta asimètrica, coberta a dues vessants i amb el carener paral lel la façana orientada a migdia. Consta de planta baixa, primer pis i golfes. la planta shi obre un gros portal adovellat, amb una finestra motllurada al da ...

                                               

Casanova de Collsespoies

Es tracta dun edifici civil.És una masia de planta quadrada coberta a dues vessants i amb el carener paral lel la façana, situada a migdia. Consta de planta baixa i pis. La façana presenta un portal rectangular amb una gran llinda datada, amb una ...

                                               

Puigsec (Sant Julià de Vilatorta)

Es tracta dun edifici civil. Està format duna casa senyorial i masoveria. La façana actual de la masia està orientada al sud-est, és producte de la reforma del segle XX i està envoltada per amplis jardins. Al lloc on semplaçava lantiga façana hi ...

                                               

Saló Catalunya

Es tracta dun centre cultural de planta rectangular, cobert a dues vessants amb el carener paral lel la façana la qual es troba orientada a ponent. En aquest sector la vessant del teulat arriba fins a mig tram perquè aquest sector és destinat a t ...

                                               

Església de Sant Martí dAlbars

Edifici ample amb elements barrocs i neoclàssics. Està fet de pedra i després arrebossat amb la coberta a dues aigües de teula àrab. Destaca la torre campanar situada als peus, de secció quadrada i rematada amb una balustrada. La portada principa ...

                                               

Fumanya (Sant Martí dAlbars)

Edifici de planta rectangular amb algunes dependències annexes orientat cap al migdia. Està fet de grans carreus de pedra i cobert a dues aigües amb teula àrab. Està estructurat en planta baixa i dos pisos superiors. la façana principal hi ha un ...

                                               

LAlmató

Masia de considerables dimensions situada al costat dun camí, adaptant-se la pendent del terreny. Està feta de pedres irregulars sense treballar unides amb morter a excepció de les cantonades, llindes dobertures i altres llocs destacats que estan ...

                                               

El Febrer

El Febrer és una masia de Sant Martí de Centelles que està situada a prop del poble de Sant Miquel Sesperxes, a lindret anomenat pla de la Garga, a ponent del mas del Montpar i al Nord del mas Presseguer. El mas és documentat per primer cop lany ...

                                               

El Rajadell

El Rajadell, també conegut com a Cal Rejadell o el Rejidell és un mas de lantiga parròquia de Sant Miquel Sesperxes, situat a lextrem meridional del municipi de Sant Martí de Centelles, administrativament pertanyent a Osona tot i que està situada ...

                                               

Església de Sant Miquel Sesperxes

Sant Miquel Sesperxes és una església sufragània vers lextrem sud-est de la demarcació de Sant Martí de Centelles, té una situació enlairada i dominant, i entre ella i la cinglera de la Garga hi un sector ocupat per antics masos, entre els quals ...

                                               

Estació de Sant Martí de Centelles

Sant Martí de Centelles és una estació de ferrocarril propietat dAdif situada la població de lAbella de Sant Martí de Centelles la comarca dOsona. Lestació es troba la línia Barcelona-Ripoll per on circulen trens de la línia R3 de Rodalies de Cat ...

                                               

Forns de calç lOller

Es tracta dun conjunt dedificacions que formen un complex de tres grans forns de calç i un quart de més petit situat la part superior de ledifici, el qual shauria erigit per construir el conjunt o reparar-lo. Els tres forns grans tenen una profun ...

                                               

LOller (Sant Martí de Centelles)

Conjunt dedificacions que conformen un gran mas i un seguit destructures annexes. Aquest grup presenta una planta rectangular orientada dest a oest formada per lannexió de tres cossos edificats. El mas original presenta una planta quadrada, amb d ...

                                               

La Rovira dels Cerdans

La Rovira dels Cerdans és una obra de Sant Martí de Centelles protegida com a Bé Cultural dInterès Local. El gran casal de la Rovira o la Rovira dels Cerdans està format per un conjunt dedificacions annexes on sagrupa la zona dhabitatge i els dif ...

                                               

Mas Oller (Sant Martí de Centelles)

El Mas Oller és una masia dorigen medieval de Sant Martí de Centelles inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, protegida com a Bé Cultural dInterès Local.

                                               

Casa del carrer de Bellmunt, 1 (Sant Pere de Torelló)

Casa que fa cantonada, restaurada recentment conservant part de les obertures originals. la porta principal es conserva una llinda amb la inscripció: "JOSEP CAMPAS 17032 i una creu gravada al centre. Al primer pis shan conservat dues finestres am ...

                                               

Casa del carrer de Bellmunt, 22 (Sant Pere de Torelló)

Es tracta duna casa entre mitgeres, de planta baixa i dos pisos. Aquesta casa és interessant per les llindes de les obertures que conserva la planta baixa de la façana del carrer de Bellmunt. En una de les llindes hi ha gravat: "Miquel de lla Bon ...

                                               

Casa del carrer Verdaguer, 2 (Sant Pere de Torelló)

El més interessant de la casa del carrer de Verdaguer són dues obertures, ja que no es conserva lestructura original de ledifici. Una delles, que segurament hauria estat una porta, només conserva la llinda de fusta 1695 i laltra és una finestra a ...

                                               

Casa del carrer Verdaguer, 7 (Sant Pere de Torelló)

Casa que fa cantonada, de planta baixa i dos pisos, coberta a dues aigües i amb una barbacana sostinguda per colls de fusta. Les obertures són de secció quadrada, disposades irregularment, amb els brancals de carreus de pedra ben tallats i desigu ...

                                               

El Verdeguer (Sant Pere de Torelló)

Està situat vora del riu Fornès. La seva façana principal està adornada amb un balcó amb un balcó de barana de ferro. A pocs metres de lhabitatge hi ha una cabana de dos pisos.

                                               

Font Santa (Sant Pere de Torelló)

Edifici de planta baixa i tres pisos. Al sector de migdia hi ha uns arcs rebaixats on es recolza un cos superior, adossat la deu i cobert a quatre vessants. Els interiors tenen decoració de tipus neoclàssica. Al sector de tramuntana daquest cos, ...

                                               

Habitatge al carrer de lEsglésia, 1 (Sant Pere de Torelló)

Es tracta dun edifici entre mitgeres i cantoner de planta baixa i tres pisos. Aquesta casa reformada prové de la transformació de sagrers en habitatges i tallers per a oficis artesanals de lèpoca feudal. Correspon a un creixement de la ciutat del ...

                                               

Habitatge al carrer Major, 7 (Sant Pere de Torelló)

Es tracta dun edifici entre mitgeres, de planta baixa i dos pisos. Les obertures sordenen simètricament per la façana principal seguint dos eixos verticals. Es tracta de balcons volats i baranes de ferro forjat, i de llinda plana tant en el prime ...

                                               

Molí de la Riera (Sant Pere de Torelló)

Edifici civil. Molí construït al costat del riu Ges. La façana es troba orientada a migdia. Shi descriuen dos cossos, un la part esquerra i un la dreta, que sobresurt de ledificació i està cobert a dues vessants, lesquerra més llarga que la dreta ...

                                               

Casal dels Avis (Sant Quirze de Besora)

Construcció de planta rectangular la que shi afegí un cos cúbic. Shi accedeix per la façana que dóna al carrer dels Patis, a tramuntana, i té assolellades galeries la part sud. La casa té una planta i dos pisos amb golfes, i teulada de teula àrab ...

                                               

Església parroquial de Sant Quirze de Besora

L Església parroquial de Sant Quirze de Besora és una església barroca de Sant Quirze de Besora inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Estació de Sant Quirze de Besora

Sant Quirze de Besora és una estació de ferrocarril propietat dadif situada la població de Sant Quirze de Besora la comarca dOsona. Lestació es troba la línia Barcelona-Ripoll per on circulen trens de la línia R3 de Rodalies de Catalunya operat p ...

                                               

Casa de la Vila (Sant Sadurní dOsormort)

La Casa de la Vila és una casa consistorial eclèctica de Sant Sadurní dOsormort inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Església de Sant Sadurní dOsormort

Església de Sant Sadurní dOsormort és una església destil romànic-llombard de Sant Sadurní dOsormort protegida com a bé cultural dinterès local.

                                               

La Cantina (Sant Sadurní dOsormort)

Hostal destructura complexa, amb el cos principal de forma rectangular, cobert a dues vessants amb el carener paral lel la façana situada a migdia. Consta de planta baixa i primer pis. la façana principal shi adossa una galeria la planta, al prim ...

                                               

Molí de Bojons

Antic molí convertit en hostal. Presenta un cos central de planta quadrada amb el carener perpendicular, amb les vessants cap als costats nord i sud. La façana de migdia no hi ha cossos annexes a cada costat del principal shi obren diverses fines ...

                                               

Molí de la Verneda

Antic molí de planta rectangular cobert a dues vessants amb la part esquerre més prolongada i el carener perpendicular la façana situada a migdia. Consta de planta baixa i primer pis. La façana presenta un portal rectangular actualment tapiat i d ...

                                               

Molí del Soler (Sant Sadurní dOsormort)

Antic molí que consta dun cos de planta rectangular amb cossos adossats al sud i a loest de manera que es forma un pati interior o barri davant lentrada principal situada ponent. El recinte daquest sector és tancat per una reixa de ferro, aquí po ...

                                               

Església de Sant Vicenç de Torelló

L Església de Sant Vicenç de Torelló és una obra amb elements romànics i barrocs de Sant Vicenç de Torelló inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Sagrada Família de la Colònia Vila-seca

L Església de la Sagrada Família la Colònia Vila-seca és una obra eclèctica de Sant Vicenç de Torelló inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Santuari de la Mare de Déu de Borgonyà

El Santuari de la Mare de Déu de Borgonyà és una obra de Sant Vicenç de Torelló inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Església de Santa Cecília de Voltregà

L Església de Santa Cecília de Voltregà és una obra barroca de Santa Cecília de Voltregà inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Capella de Torroella

Edifici religiós. Capella amb la façana orientada al Nord-est. És de planta de nau única, sense absis ni campanar. la part esquerra hi té adossada una capella lateral. La façana té un portal darc de mig punt de pedra i al damunt unes finestres ge ...

                                               

Església de Santa Eulàlia de Riuprimer

L Església de Santa Eulàlia de Riuprimer és una obra amb elements romànics, barrocs i eclèctics de Santa Eulàlia de Riuprimer inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Cabana del Mir

Cabana de planta quadrada amb la façana orientada a llevant, que delimita lera de la masia per la part de ponent. Construïda amb pedra lligada amb argamassa que namaga una bona part, té la teulada a dues vessants, de teula àrab. El mur que va dOe ...

                                               

Ermita de Sant Moí

Edifici de planta rectangular, duna nau, amb absis la part de llevant i la porta situada la façana de ponent. La coberta es forma amb cabirons de fusta i teula àrab. Els murs són de fàbrica molt rudimentària. Actualment ledifici es troba quasi ru ...

                                               

Ermita de Sant Salvador (Santa Maria de Besora)

Edifici duna sola nau rectangular, amb absis, i orientada, com és tradició en època romànica, de llevant a ponent. La zona de labsis està enlairada de la resta de la nau per un graó i separada daquesta per dos arcs triomfals. La nau es troba cobe ...

                                               

Església parroquial de Santa Maria de Besora

L Església parroquial de Santa Maria de Besora és una església barroca de Santa Maria de Besora inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Can Nuri (Seva)

Casal de considerables dimensions, de planta rectangular amb teulada a quatre vessants i el corona una torre de planta quadrada al mig de ledificació. Cal destacar la quantitat dobertures sovint en forma rectangular, amb arc rebaixat les del prim ...