ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 80
                                               

Habitatge al carrer Coll del Castell, 13 (Rupit)

Casa mitgera de dos trams i a nivell de planta baixa presenta un porta amb llinda de pedra i una altra la part dreta amb llinda de roure. Al primer pis, sobren dues finestres amb els ampits motllurats i la de lesquerre amb la data 1690 inscrita. ...

                                               

Habitatge al carrer Coll del Castell, 3 (Rupit)

Casa mitgera dun únic tram que consta de planta baixa i dos pisos. La façana es troba orientada a llevant, els ràfecs són paral lels a aquest sector. La part de ponent es troba adossada al cingle, a sota mateix de les runes del Castell. La planta ...

                                               

Habitatge al carrer Coll del Castell, 5 (Rupit)

Casa mitgera de dos trams i consta de planta baixa i dos pisos. La façana es troba orientada a llevant i el ràfec resta paral lel a aquest sector. El mur de ponent es troba adossat al cingle del Castell. La planta baixa presenta un portal i dues ...

                                               

Habitatge al carrer Coll del Castell, 9 (Rupit)

Casa mitgera coberta a dues vessants i amb el carener paral lel la façana la qual es troba orientada a llevant. Consta de planta baixa i dos pisos, la planta hi ha un portal rectangular i un gros portal adovellat, dues finestres rectangulars al p ...

                                               

Habitatge al carrer del Fossar, 10 (Rupit)

Casa de carrer entre mitgeres, assentada sobre el desnivell del terreny. El carener és paral lel la façana, orientada a tramuntana. La banda de migdia mira vers la riera de Rupit. Consta de planta baixa i primer pis i és dun sol tram. El portal e ...

                                               

Habitatge al carrer del Fossar, 11 (Rupit)

Casa entre mitgeres assentada damunt la roca viva. Consta de planta baixa i dos pisos. És coberta a dues vessants i amb el carener paral lel la façana, orientada a migdia. la planta baixa presenta un portal adovellat la part dreta i una finestra ...

                                               

Habitatge al carrer del Fossar, 12 (Rupit)

Casa entre mitgeres assentada sobre el desnivell del terreny, amb el carener paral lel la façana, orientada a tramuntana. La banda de migdia mira vers la riera de Rupit. Consta de planta baixa i dos pisos. La planta baixa presenta dos portals rec ...

                                               

Habitatge al carrer del Fossar, 13 (Rupit)

Casa entre mitgeres, assentada damunt la pedra viva. Consta de planta baixa i tres pisos, el carener és paral lel la façana, orientada a migdia. Presenta un portal rectangular la planta baixa, amb la data "1686", i una finestra, també rectangular ...

                                               

Habitatge al carrer del Fossar, 14 (Rupit)

Casa de carrer, entre mitgeres, assentada damunt el desnivell del terreny i amb la façana orientada a tramuntana i la banda de migdia mirant vers la riera de Rupit. Presenta un portal rectangular la planta baixa amb la data 1616 i una finestra la ...

                                               

Habitatge al carrer del Fossar, 16 (Rupit)

Casa entre mitgeres, assentada sobre el desnivell del terreny i orientada a tramuntana. El carener és paral lel la façana. La banda de migdia mira vers la riera de Rupit. La part nord-oest forma punt rodó i shi endevinen restes dun antic portal o ...

                                               

Habitatge al carrer del Fossar, 18 (Rupit)

Casa entre mitgera, assentada sobre el desnivell del terreny i orientada a tramuntana, amb el carener paral lel la façana, la part de migdia dóna sobre la riera de Rupit. Consta de planta baixa i primer pis. A lextrem dret de la planta hi ha un g ...

                                               

Habitatge al carrer del Fossar, 2 (Rupit)

Casa de carrer que fa xamfrà amb el carrer de lesglésia. És coberta a dues vessants i amb el carener paral lel la façana, orientada a tramuntana. El portal és rectangular. la part dreta de la planta baixa hi ha una finestra amb la inscripció "16 ...

                                               

Habitatge al carrer del Fossar, 3 (Rupit)

Casa entre mitgeres, assentada damunt la roca. Shi accedeix a través duns graons de pedra, el carener és paral lel la façana, orientada a migdia. Consta de planta baixa i dos pisos. la planta baixa sobren dos portals rectangulars, el de la dreta ...

                                               

Habitatge al carrer del Fossar, 4 (Rupit)

Casa de carrer, situada al costat de lantic fossar i assentada sobre el desnivell del terreny. Consta de dos trams i es troba orientada a tramuntana. Presenta planta baixa i dos pisos. la planta baixa hi ha un portal rectangular amb la llinda mol ...

                                               

Habitatge al carrer del Fossar, 5 (Rupit)

Casa entre mitgeres, dun sol tram i assentada damunt la roca. Shi accedeix mitjançant quatre graons de pedra. El carener és paral lel la façana, orientada a migdia. El portal és rectangular, amb una grossa llinda que presenta inscripcions: IHS / ...

                                               

Habitatge al carrer del Fossar, 7-9 (Rupit)

Casa entre mitgeres, de dos trams i dos habitatges. Està assentada damunt la roca i segueix el desnivell del terreny. Presenta dos portals la planta, el de la part esquerre porta la data 1777. Al primer pis hi ha un ampli balcó de fusta amb dos p ...

                                               

Habitatge al carrer del Fossar, 8 (Rupit)

Casa de carrer, assentada sobre el desnivell del terreny. És de planta rectangular i coberta a dues vessants, amb el carener paral lel la façana, orientada a tramuntana. La banda de migdia mira vers la riera de Rupit. Presenta un gros portal adov ...

                                               

Habitatge al carrer Fossar, 25 (Rupit)

Casa assentada sobre el desnivell del terreny i orientada a migdia, coberta a dues vessants i amb el carener paral lel la façana. Shi arriba a través duna escala adossada de la façana i que condueix al portal de la casa nº 25 i 27. Presenta dos p ...

                                               

Habitatge al carrer Fossar, 27 (Rupit)

Casa mitgera assentada sobre el desnivell del terreny i saccedeix a través dunes escales adossades al mur de migdia de la casa nº25. La planta no és de forma rectangular si no que un dels costats fa escaire. El portal és rectangular amb un balcó ...

                                               

Habitatge al carrer Fossar, 29 (Rupit)

Casa assentada sobre el desnivell del terreny i la part de tramuntana sadossa a les baumes del penyal que aguanta el castell. És orientada a ponent. El portal és rectangular. Al segon pis hi ha obertures construïdes en totxo. la banda de migdia s ...

                                               

Habitatge al carrer Palau, 4 (Rupit)

Casa mitgera que consta de planta baixa i dos pisos. És coberta a dues vessants i amb el carener paral lel la façana la qual es troba orientada cap a tramuntana. La planta presenta dos portals rectangulars, el de la dreta amb llinda de pedra i el ...

                                               

Habitatge al carrer Palau, 6 (Rupit)

Casa entre mitgera i de dos trams. És coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana, orientada a tramuntana. Consta de planta baixa i dos pisos. la planta baixa presenta un portal rectangular amb la data 1660 amb una finestra al cost ...

                                               

Habitatge al carrer Palau, 7 (Rupit)

Casa de carrer coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana, orientada a migdia. A lextrem dret shi adossa un garatge. El portal és de forma rectangular, i es troba descentrat respecte al cos de ledificació. Al damunt hi ha un sobre ...

                                               

Habitatge al carrer Palau, 8 (Rupit)

Casa entre mitgera dun sol tram. És coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana, la qual es troba orientada a tramuntana. Consta de planta baixa i dos pisos. Presenta un portal adovellat la planta, una finestra al primer, per damun ...

                                               

Habitatges al carrer del Fossar, 15-19 Rupit)

Els Habitatges al carrer del Fossar, 15-19 és un conjunt de Rupit i Pruit que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Torre de les Viles

Torre de planta quadrada coberta a quatre vessants amb una torreta al centre, de secció quadrada i coberta a quatre vessants. Al centre de la façana, que mira vers la carretera dOlot, seleva un capcer triangular, al davant del portal hi ha una ba ...

                                               

Cal Coima

Edifici format per dos cossos de planta rectangular en forma de L construïts amb murs de pedra irregulars, morter i en alguns casos de maó. Lactual construcció és fruit de diverses modificacions de ledifici antic, al qual se li ha afegit un cos a ...

                                               

Cal Llorenç

Edifici de dos pisos de planta rectangular i teulat a doble vessant lateral la façana principal, al qual se li han adossat diverses construccions que fan de corts. Els murs són fets de pedra irregular i poc morter i totes les obertures de la casa ...

                                               

Cal Moles

Edifici format per dos cossos de planta rectangular en forma dL. El cos principal és allargat, té dos pisos i el teulat a doble vessant lateral en relació amb la façana de la porta principal. Totes les obertures tenen llinda de pedra. El segon co ...

                                               

Cal Verdaguer, Cal Carbonell i Ca lAliguer

Cal Verdaguer, Cal Carbonell i Ca lAliguer és un conjunt dedificis de lAlou, al municipi de Sant Agustí de Lluçanès, inclòs a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Cal Vigatà i Can Poll

Conjunt de dos edificis que corresponen a Cal Vigatà i Can Coll format un grup aïllat al carrer de lAlou. Aquestes dues cases són un exemple de les cases del carrer del segle xviii de la mateixa manera que ho són el conjunt també de lAlou de cal ...

                                               

Casa de la Vila (Sant Agustí de Lluçanès)

La Casa de la Vila és un edifici de Sant Agustí de Lluçanès situat al nucli de lAlou, inclòs a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Ledifici havia estat una escola, per la qual cosa popularment és coneguda com els Col lègits i a p ...

                                               

Mare de Déu dels Dolors de Perenoguera

La Mare de Déu dels Dolors de Perenoguera és una església barroca de Sant Agustí de Lluçanès inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Santuari de la Mare de Déu dels Munts

El Santuari de la Mare de Déu dels Munts és una església barroca de Sant Agustí de Lluçanès inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Vinyes Petites

Lestructura de la casa està formada per tres cossos de planta rectangular edificat en forma dU. El cos principal i més antic de la construcció, presenta els murs de pedres irregulars i morter amb les obertures amb llindes de pedra o bé modificaci ...

                                               

Església parroquial de Sant Bartomeu del Grau

Sant Bartomeu del Grau és un monument al municipi de Sant Bartomeu del Grau protegit com a bé cultural dinterès local. Destaca la façana dentrada amb una gran portalada darc rebaixat amb dues columnes, barreja destil barroc i neoclàssic, a banda ...

                                               

Fenollet (Sant Bartomeu del Grau)

Fenollet, o Fonollet, és un mas del municipi de Sant Bartomeu del Grau. La seva església romànica de Sant Jaume de Fenollet està protegida com a bé cultural dinterès local.

                                               

La Guàrdia (Sant Bartomeu del Grau)

Es tractan dun edifici de dues plantes format per dos cossos de base rectangular allargada que presenten cada un dells coberta a doble vessant. Cada un dels dos cossos, a més, tenen una arcada la part baixa de ledifici. A banda i banda daquestes ...

                                               

Sant Jaume de Fenollet

Sant Jaume de Fonollet o de Fenollet és una petita església aïllada que forma nucli amb una altra construcció i està voltada de xiprers. És de planta rectangular amb capçalera semicircular decorada a lexterior per arcuacions entre lesenes. La nau ...

                                               

Sant Jaume de les Ferreres

Es tracta duna capella situada la dreta de la façana de la masia de Les Ferreres. Ledifici és de planta rectangular, duna sola nau sense absis i amb la coberta de teula àrab a doble vessant. La porta dentrada presenta una llinda monolítica sobre ...

                                               

Cal Jaumet Pensa

Cal Jaumet Pensa és una casa de Sant Boi de Lluçanès inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic Català, així com el pont o corredor sobre la casa.

                                               

Cal Solà (Sant Boi de Lluçanès)

Edifici de planta rectangular i teulat a doble vessant amb els murs de pedra irregular i morter amb restes darrebossat. Té planta baixa, pis i golfes perfectament diferenciats en lordenació de la façana principal. Accés principal amb una porta ad ...

                                               

Església de Sant Boi de Lluçanès

L Església de Sant Boi de Lluçanès és una església catalogada com a monument del municipi de Sant Boi de Lluçanès i inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic Català.

                                               

Molí de Viladecans

Es tracta duna construcció formada per dos cossos de planta rectangular. Lun té dues plantes i els murs de pedra sense gaire morter amb teulat a un sol vessant, mentre que el segon, adossat en una de les façanes del primer, té tres plantes aprofi ...

                                               

Sant Salvador de Bellver

Lesglésia de Sant Salvador de Bellver és un monument del municipi de Sant Boi de Lluçanès inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic Català.

                                               

Antiga masoveria el Mallol

Construcció de planta quadrangular, de planta baixa, pis i golfes habilitades actualment com a pis. La teulada és de teula àrab i de dues vessants. la planta baixa es pot veure la col locació de dues llindes paral leles i la mateixa alçada, una p ...

                                               

Casa a la plaça Nova, 17 (Sant Hipòlit de Voltregà)

Casa de planta quadrada, duna planta, dos pisos i golfes. Es tracta dun habitatge unifamiliar, emplaçat entre les altres cases del segle xix de la Plaça Nova. Té una porta daccés al centre de la façana, flanquejada per dues columnes i una arcada ...

                                               

Casa al carrer del Puig, 12 (Sant Hipòlit de Voltregà)

Es tracta duna senzilla construcció de planta quadrangular amb teulada a dues vessants que consta de planta baixa, un pis i golfes. La façana principal dóna al carrer del Puig, i és una mostra de larquitectura urbana popular del segle xviii. Té m ...

                                               

Casa al carrer del Puig, 3-5 (Sant Hipòlit de Voltregà)

La situació de la casa, en un xamfrà de cantonada força oberta, sembla haver condicionat no sols la seva planta, sinó també la pròpia façana, concebuda com si fos plana, i no pas com a doble. La coberta és de teula àrab i de dues vessants, i cons ...

                                               

Casa Codinas (Sant Hipòlit de Voltregà)

Casa de planta baixa i tres pisos dalçada, amb la façana principal la Plaça Nova. El tercer pis o àtic fou construït posteriorment. La façana és perfectament simètrica amb tres obertures per planta. Totes elles tenen un guardapols i lampit motllu ...