ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 66
                                               

Ca les Monges

Es tracta dun edifici civil, el qual la casa de pagès està formada per una planta baixa, dos pisos, i una coberta de quatre vessants. Destaca la seva façana principal per la seva porta de mig punt adovellada, de pedra, igual que els angles fronta ...

                                               

Cal Cinto (Alella)

Es tracta dun edifici civil, la construcció del qual va ser formada en tres cossos, tots ells amb planta baixa i pis. Encara que un petit mur amaga les cobertes, es pot veure que al cos central hi ha una teulada de dues vessants amb el carener pe ...

                                               

Cal Duc (Alella)

Es tracta dun edifici civil de planta baixa i dos pisos. Cobert amb una teulada de quatre vessants, en el centre de la qual se situa una petita torre llanterna. La construcció és de planta quadrada i es destaquen els dos porxos laterals sostingut ...

                                               

Cal Marquès (Alella)

Edifici civil. Conjunt dedificacions de tipus senyorial amb característiques típicament neoclàssiques. Format fonamentalment per un cos de planta poligonal de vuit costats, al centre del qual seleva una gran torre llanterna, també octogonal i que ...

                                               

Cal Músic (Alella)

Antiga masia de planta rectangular situada a linterior dun passatge ubicat entre el conjunt de cases de cos de lesquerra de la riera i el barri del Rost. Actualment trobem una construcció entre mitgeres, de planta baixa i pis i amb coberta de teu ...

                                               

Cal Petxo

Es tracta dun edifici civil que forma part duna antiga masia o casa de pagès que avui dia es troba integrada a un carrer del nucli urbà, i té un edifici adossat la seva banda dreta. És una construcció de planta rectangular, formada per uns baixos ...

                                               

Can Balcells (Alella)

Es tracta duna edificació destil neoclàssic situada en plena urbanització de la Creu de Pedra. Ledifici consta de planta gairebé quadrada, si bé sallarga cap a llevant amb el porxo amb terrassa adossat en aquest costat. Té una alçada de planta ba ...

                                               

Can Bertran (Alella)

Es tracta dun edifici civil de planta quadrada i de forma quasi cúbica. Amb una planta baixa, dos pisos, i una teulada de quatre vessants, en la qual destaca una torre llanterna central, també coberta per quatre vessants, i utilitzada per il lumi ...

                                               

Can Bruy

Es tracta dun edifici civil que forma un conjunt de tres construccions annexades entre elles i pertanyents a diferents etapes constructives. La primera, possiblement més antiga, està formada per una planta baixa i un pis i coberta per una teulada ...

                                               

Can Cases

Es tracta dun edifici civil format com a casa senyorial de tipus neoclàssic. De planta pràcticament quadrada, amb baixos, pis, unes golfes i una coberta amb una teulada de dos vessants que queda oculta per quatre frontons triangulars, dos dells f ...

                                               

Can Clarisvall

Edifici civil. De planta rectangular i coberta amb teulada de dues vessants i el carener paral lel la façana. Consta de planta baixa i un pis, i presenta un petit annex lateral i un altre de posterior. Cal destacar la seva portalada darc de mig p ...

                                               

Can Codina (Alella)

Es tracta dun edifici civil, construcció del qual consta de planta baixa i dos pisos. Els elements que formen la composició són de tipus clàssic, petites motllures que decoren la part superior e les finestres del primer pis i que recorden la form ...

                                               

Can Comelles (Alella)

Es tracta dun edifici civil de planta rectangular la que sadossen porxos als laterals i al darrere, tant la planta baixa com al primer pis. Al conjunt destaca la torre quadrada coberta per una teulada de quatre vessants i situada la part central, ...

                                               

Can Cortès (Alella)

Edifici civil. Conjunt de construcció annexionades les unes a les altres al llarg dels anys. Presenta un cos principal, cobert amb una teulada de quatre vessants i amb tres plantes dalçat; un cos lateral cobert per una teulada duna sola vessant i ...

                                               

Can Cuiros

Edifici civil de planta rectangular. Està format per uns baixos i dos pisos, dels quals destaca el superior ocupat per una sèrie darcs de mig punt. La coberta està formada per una teulada de dos vessants amb un ampli voladís amb suports de fusta. ...

                                               

Can Gaza (Alella)

Es tracta dun edifici civil. Resulta especialment interessant perquè és la modificació duna antiga casa de pagès coberta amb una teulada de dues vessants i el carener paral lel la façana, al damunt de la qual es construí una de nova, destil neocl ...

                                               

Can Jonc (Alella)

És una masia de planta baixa i pis, coberta amb teulada de dues vessants i el carener paral lel la façana, encara que sobserva un desnivell la part central que fa que la part dreta de la teulada sigui més elevada que la part esquerra. Destaca per ...

                                               

Can Lleonart

Edifici civil. De planta pràcticament rectangular, destaca per la seva façana, de fet construïda al damunt duna antiga estructura de casa de pagès. Formada per una planta i dos pisos, i acabat la seva part superior per un coronament curvilini sim ...

                                               

Can Manyé (Alella)

Es tracta dun edifici civil format per una planta baixa i un pis i cobert per una teulada que en la part central té dues vessants amb el carener paral lel la façana i en els laterals, més baixos, només presenta un aiguavés. En el conjunt són dest ...

                                               

Can Pareras

Edifici civil. Masia de tipus basilical, amb un cos central més elevat i cobert amb una teulada de dues vessants; els dos laterals tenen una sola vessant. Està formada per planta baixa, un primer pis i un segon pis que només ocupa el cos central ...

                                               

Can Pujades (Alella)

Edifici civil. Masia tipus basilical, amb un cos central més elevat respecte als dos laterals i cobert amb una teulada de dues vessants. De planta baixa, pis i golfes o graner. Mentre que es conserven les llindes, els bancals i els llindars de pe ...

                                               

Can Ribó (Alella)

És un edifici civil, una casa de pagès o masia formada per una planta baixa i un pis. Coberta amb una teulada a dues vessants i el carener perpendicular la façana. Ha estat pràcticament ensotada per les edificacions posteriors, de manera que al d ...

                                               

Can Rosselló

Can Rosselló és un edifici del municipi dAlella que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Va ser construïda per José Rosselló Maspons el 1888 en una parcel la de la masia veïna Can Margarola. El 1908 va passar la famí ...

                                               

Can Rovira (Alella)

Edifici civil. De planta completament rectangular, es troba format per una planta baixa i dos pisos. Destaquen fonamentalment les balustrades de les finestres i el balcó del primer pis. La cornisa suportada per carteles o mènsules i el frontó sem ...

                                               

Can Sanmiquel

És un edifici civil, una masia coberta per una teulada de dues vessants amb el carener perpendicular la façana. De planta baixa i un pis, amb la portalada dovellada i les finestres, tres al pis superior i dues a linterior, amb les llindes, branca ...

                                               

Can Torras (Alella)

És un conjunt situat al límit del terme municipal amb el Masnou, als voltants del barri de Can Sors, al sud del torrent de Rials. Es tracta dun complex destinat a assistència sanitària constituït per una sèrie de construccions de nova planta que ...

                                               

Can Vegetalí

Edifici civil. Casa de planta baixa i dos pisos, coberta per una teulada de dos vessants. Exteriorment destaca pels elements neoclàssics que empra, encara que no de tipus constructiu, sinó decoratiu; utilitza balustrades als balcons i a les terra ...

                                               

Can Vilana

Habitatge de planta baixa, pis i golfes situat al costat de la pineda dels jardins de les Quatre Torres. Envoltat duna gran tanca de maçoneria i acompanyat de diferents construccions auxiliars, ledificació principal destaca per la façana principa ...

                                               

Can Xeco Monnar

És un edifici civil, una masia molt transformada. A lantiga estructura coberta per una teulada a dues vessants se li han afegit alguns annexes, un perpendicular la façana i que ocupa gairebé la meitat de la façana original, i un altre situat la b ...

                                               

La Miralda (Alella)

És de planta hexagonal i cobert per una teulada de sis vessants bastant pronunciats amb teules en forma descata. Sutilitza el maó com a element constructiu i decoratiu barrejat amb la rajola de colors decorada amb motius geomètrics. No té cap uti ...

                                               

Les Hortènsies (Alella)

Edifici civil. Format fonamentalment per dues parts diferents: una primera més antiga, en forma de masia de planta baixa i pis, coberta amb una teulada de dues vessants i el carener perpendicular la façana; en ella destaca la seva porta adovellad ...

                                               

Les Quatre Torres (Alella)

Edifici civil. Construcció de planta rectangular, flanquejada en cada un dels seus angles per una torre de base quadrada i coberta per un teulat de quatre vessants. El conjunt està format per una planta baixa i dos pisos, en els que destaca el ri ...

                                               

Làpida commemorativa

Làpida rectangular de pedra situada sobre el mur de lhort de la rectoria que presenta la següent inscripció: "RIERA DESFECIT RIU BIS ME FECIT 11 SEPTEMBRI 1714, 18 FEBRUARI 1720".

                                               

Mercat Municipal dAlella

El Mercat Municipal dAlella és una obra del monumentalisme academicista dAlella inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Prototipus de carrers del Rost

Element urbà. El barri del Rost deu el seu nom la inclinació dels carrers. Es tracta dun nucli de població molt característic, gairebé exclusivament per als vianants, degut fonamentalment la poca amplada dels carrers, als pendents, rampes i escal ...

                                               

Vil·la Enriqueta

Edifici habitatge destil neoclàssic amb una alçada de planta baixa i golfes, i una planta inferior la part de davant de ledifici que correspon a lhabitatge dels masovers. Està situat al costat de llevant de la riera i shi accedeix a través dun ca ...

                                               

Vil·la Maria (Alella)

Edifici civil. Casa de planta quadrada, de tres pisos i de grans dimensions, adaptada a un desnivell del terreny molt pronunciat. Té un ampli jardí circumdant que està tancat per un mur que ocupa tota la cantonada entre la Riera i el Camí de Tian ...

                                               

Vil·la Martorell (Alella)

Edifici civil. De planta rectangular. Horitzontalment està dividit en una planta baixa i dos pisos, i verticalment format per tres cossos escalonats de menor a major, des dels murs laterals fins la part central, que a diferència de les altres, es ...

                                               

Ca lAltés

És una casa amb planta baixa i un pis. la planta baixa hi ha la porta dentrada que és la típica del segle xviii, també una finestra, al pis hi ha un balcó i una finestra petita. La portalada daquesta casa és la que més abunda la població, està to ...

                                               

Can Montal de lesquerra

Casa entre mitgera de composició simètrica amb tres plantes i golfes. la planta baixa té una porta i dues finestres a cada banda; una tribuna central i dos balconets al primer pis, balcó sobre la tribuna amb dues obertures al segon pis, i finestr ...

                                               

Can Ramis-Milans

És un edifici gran de tres plantes, del segle XVIII, amb elements aprofitats del segle xvii. Les seves dimensions són considerables, la seva forma és rectangular, les obertures estan emmarcades amb pedra, simètricament col locades, la teulada és ...

                                               

Carrer dAndreu Guri (Arenys de Mar)

El carrer Andreu Guri és un carrer dArenys de Mar amb diversos edificis inclosos en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Antigament aquest carrer sanomenava Carrer dAmunt.

                                               

Carrer dAvall (Arenys de Mar)

El carrer dAvall és un carrer dArenys de Mar que conté alguns edificis protegits individualment com a bé cultural dinterès local. El carrer dAvall, paral lel la costa, és un del més antics de la població i potser el més llarg. Des dèpoca de Carle ...

                                               

Carrer den Goday

Petita casa entre mitgera i molt senzilla. És destacable una porta amb arc de mig punt amb unes grans dovelles i una finestra, a sobre, destil renaixentista. Està situada a un carrer molt estret, i és, possiblement, lúnica casa sencera que resta ...

                                               

Casa Abadal

És una casa de tres plantes amb totes les obertures emmarcades amb pedra. Hi ha un gran portal darc de mig punt dovellat. Respon al tipus corrent de la localitat de casa per a les classes acomodades de lèpoca. És un xic més alta que la contigua d ...

                                               

Casa Blaudemar

És una casa entre mitgeres, senzilla. Planta baixa i un sol pis. la planta baixa hi ha una gran porta amb arc de mig punt amb unes grans dovelles, sobre daquesta hi ha una rajola que posa lany de la seva construcció. Al pis tan sols hi ha una fin ...

                                               

Casa de Pol (Arenys de Mar)

Aquesta casa fou una de les més importants de la localitat durant el segle xvii. Actualment està molt malmesa en general, però principalment a les façanes, ja que tots els brancals de pedra de les obertures es desintegren perillosament. De la gar ...

                                               

Casa Horta Matanzas

Caseta aïllada de dues plantes amb teulada de dues vessants creuades i un porxo amb terrat superior sostingut per columnes a lentrada principal. La façana principal dóna al carrer, però pels altres costats la casa està rodejada de jardí i arbres. ...

                                               

Casa Quintana (Arenys de Mar)

La casa que fa cantonada, té tres plantes i és situada a una recolzada del Rial. La composició és simètrica en ambdues façanes amb portal, balcó i finestra emmarcats amb pedra. Els dos portals tenen la llinda arquejada. Posseeix un ampli jardí qu ...

                                               

Cases Riera

Es tracta de dues cases bessones de tres plantes i composició simètrica, construïdes entre els anys 1921 i 1925, inspirades en larquitectura civil del gòtic català. Els portals dentrada son amb arcada de mig punt i dues columnetes exemptes, més e ...