ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 620
                                               

Hipèrbola

Una hipèrbola o hipèrbole es defineix com el lloc geomètric dels punts del pla per als quals és constant la diferència de les distàncies a dos punts fixos denominats focus. La forma més freqüent duna hipèrbola és la següent: Y = K / X {\displayst ...

                                               

Paràbola

Una paràbola és un tipus de corba plana oberta amb un eix de simetria. Té una forma aproximada dU quan sorienta adequadament. Matemàticament la definició de paràbola es pot fer de diferents formes: Una primera definició com a lloc geomètric, requ ...

                                               

Deltoide

En geometria, un deltoide o estel és un quadrilàter no regular, els costats contigus del qual són iguals dos a dos. És un trapezoide amb dos parells de costats consecutius iguals, sent el primer parell de costats diferent al segon parell de costa ...

                                               

Quadrilàter cíclic

Un quadrilàter es diu cíclic o inscriptible si els seus quatre vèrtexs són en una mateixa circumferència. Per a un quadrilàter convex, una condició necessària i suficient perquè sigui cíclic és que alguna de les dues parelles dangles oposats sumi ...

                                               

Rombe auri

En geometria, un rombe auri - també anomenat rombe daurat o rombe dor - és un rombe caracteritzat per les seves diagonals que estan en la proporció p q = φ {\displaystyle {\frac {p}{q}}=\varphi \!}, on φ {\displaystyle \varphi \!} és el nombre auri.

                                               

Trapezi

Un trapezi és un quadrilàter simple i convex amb dos costats paral lels, anomenats bases, i els altres dos no paral lels. La distància entre les dues bases és laltura del trapezi. Els trapezis respecte als seus angles interiors poden ser escalens ...

                                               

Trapezoide

Un trapezoide és un quadrilàter simple i convex no paral lelogram, és a dir, un polígon tancat de quatre costats, cap dels quals no és paral lel a un dels altres.

                                               

Triangle

Un triangle és un polígon de tres costats. En geometria euclidiana tres punts diferents no alineats defineixen sempre un únic pla i un únic triangle. La branca de les matemàtiques que tracta les relacions internes dels triangles és la trigonometria.

                                               

Teorema del catet

El teorema del catet estableix que el catet dun triangle rectangle és mitjana proporcional o geomètrica entre la hipotenusa i la projecció daquest catet sobre la hipotenusa. Expressat algebraicament, A B ¯ 2 = A C ¯ ⋅ A H ¯ {\displaystyle {\overl ...

                                               

Ceviana

En geometria, una ceviana és un segment lineal que uneix un vèrtex dun triangle amb un punt qualsevol del costat oposat daquest vèrtex, o la seva prolongació. Per analogia, el mot "ceviana" també fa referència la recta que conté el segment, que a ...

                                               

Triangle equilàter

Un triangle equilàter és una figura geomètrica plana limitada per tres segments rectes digual longitud. És el més simple dels polígons regulars. Els seus tres angles interiors fan una mida de 60°, pel que els triangles equilàters són acutangles; ...

                                               

Mitjana (geometria)

En un triangle, la mitjana és la línia recta que uneix qualsevol vèrtex amb el punt mitjà del costat oposat al vèrtex. Divideix el triangle en dues parts que tenen la mateixa àrea. Les tres mitjanes es creuen al baricentre, centre de gravetat del ...

                                               

Punt de Nagel

En geometria, el Punt de Nagel és un centre del triangle, un dels punts associats a un triangle donat la definició del qual no depèn de lemplaçament o lescala del triangle. Donat un triangle A B C {\displaystyle ABC}, siguin T A {\displaystyle T_ ...

                                               

Recta dEuler

La Recta dEuler dun triangle és una recta en la que està situat lortocentre, el circumcentre i el baricentre dun triangle, que són colineals. Rep aquest nom en honor del matemàtic suís Leonhard Euler el qual va descobrir aquest fet a mitjan segle ...

                                               

Triangle de Kepler

Un triangle de Kepler és un triangle rectangle amb longituds daresta en una progressió geomètrica en el qual la proporció comuna és √φ, on φ és la proporció daurada, i pot ser escrit: 1: φ: φ {\displaystyle 1:{\sqrt {\varphi }}:\varphi }, o aprox ...

                                               

Triangle hiperbòlic

En geometria hiperbòlica, un triangle hiperbòlic és un triangle en un pla hiperbòlic. Consisteix en tres segments de línia anomenats els costats o vores i tres punts anomenats angles o vèrtexs. Un triangle hiperbòlic consisteix en tres punts no-c ...

                                               

Triangle isòsceles

Un triangle és isòsceles quan té dos costats de la mateixa longitud. Segons com sigui el més gran dels seus tres angles, els triangles isòsceles poden ser acutangles, rectangles o obtusangles. Si es pren com a base el costat diferent dels altres ...

                                               

Esferoide oblat

En geometria, un esferoide oblat és un el lipsoide rotacionalment simètric que té leix polar més curt que el diàmetre del cercle equatorial que biseca el pla. Es forma fent girar una el lipse sobre el seu eix menor, formant un equador amb el punt ...

                                               

Hiperboloide

L hiperboloide és la superfície de revolució generada per la rotació duna hipèrbola al voltant dun dels seus dos eixos de simetria. Depenent de leix escollit, lhiperboloide pot ser duna o dues fulles. Per entendre-ho millor, es considera a contin ...

                                               

Quàdrica

En matemàtiques, una quàdrica o superfície quàdrica és una hipersuperfície definida en un espai vectorial n-dimensional, pels punts que anul len un polinomi quadràtic. Si les coordenades daquest espai són { x 1, x 2., x n } {\displaystyle \left\{ ...

                                               

Maurice Barlett

Maurice Stevenson Bartlett, FRS va ser un estadístic anglès que va fer contribucions a lanàlisi de les dades amb patrons espacials o temporals. També és conegut pel seu treball en la teoria de la inferència estadística i en lanàlisi multivariada.

                                               

Robin Plackett

Robin L. Plackett va ser un estadístic anglès conegut per les seves aportacions la història de lEstadística, però més especialment per les seves contribucions, juntament amb J. P. Burman, als dissenys dexperiments, en concret als anomenats dissen ...

                                               

Arignot

Arignot, Arignotus) fou un filòsof pitagòric grec que va viure al temps de Llucià, conegut per la seva saviesa, per la qual va rebre el sobrenom de a ἱερός

                                               

Hippòstenes

Hipòstenes fou el nom de, com a mínim, dos filòsofs pitagòrics grecs esmentats per Iàmblic. recollits per Fabricius. El nom també és esmentat per Estobeu

                                               

Símmies de Tebes

Símmies de Tebes Σιμμίας), fou un filòsof grec, el primer deixeble del pitagòric Filolau i després amic i deixeble de Sòcrates. Se sap daquesta amistat a través de lobra de Xenofont Memorabilia. Hi ha dos diàlegs de Plató en els que apareix un pe ...

                                               

Timeu de Locres

Timeu de Locres fou un filòsof pitagòric grec nascut a Locres, la Magna Grècia, suposadament mestre de Plató, segons Ciceró. Existeix una obra que porta el seu nom escrita en dialecte dòric, titulada περὶ ψυχᾶς κόσμου καὶ φύσιος "Peri psychās kós ...

                                               

Hidrodata

Hidrodata és una empresa amb seu a Barcelona dedicada la producció denergia elèctrica dorigen hidràulic. És propietària dun conjunt de centrals hidroelèctriques situades en el Pirineu i pre Pirineu català.

                                               

Siemens Industria Eléctrica

Siemens Indústria Eléctrica és una companyia producte de la fusió de La Industria Eléctrica SA i Siemens Schuckert el 1910. La Industria Eléctrica SA, una empresa tèxtil creada el 1897 per Lluís Muntadas i Rovira, fill del fundador de LEspanya In ...

                                               

Banda K

La Banda K és un segment de lespectre electromagnètic de microones o ones infraroges. El segment de microones és utilitzat per radar i comunicacions per satèl lit, el segment infraroig per observacions astronòmiques. La denominació prové de la pa ...

                                               

Espectre

L espectre electromagnètic és el conjunt de totes les possibles ones electromagnètiques, des de les de major freqüència, com els raigs gamma i raigs X, fins a les de menor freqüència, com les ones de ràdio. Un espectre és la descomposició duna ra ...

                                               

Infraroig

L infraroig, radiació infraroja o llum infraroja és la part de lespectre electromagnètic amb una longitud dona més llarga que la llum visible però més curta que la radiació de microones. El seu nom significa "per sota del vermell", ja que el verm ...

                                               

Línia espectral

Una línia espectral és una línia fosca o clara en un espectre òptic, resultant dun excés o deficiència de fotons en un rang de freqüències estret. Les línies espectrals són el resultat de la interacció entre un sistema quàntic usualment àtoms, pe ...

                                               

Línies de Fraunhofer

En física, les línies de Fraunhofer o ratlles de Fraunhofer són un conjunt de línies espectrals que reben el seu nom en honor del físic alemany Joseph von Fraunhofer. Originalment, aquestes línies van ser observades com unes línies fosques en les ...

                                               

Raigs T

Els raigs T són una forma de radiació electromagnètica dalta freqüència. A lespectre electromagnètic són situats la zona de freqüències que va dels 300 gigahertzs als 3 terahertzs, la seva longitud dona va dun mil límetre a 100 micròmetres. És a ...

                                               

Signatura espectral

El Sol emet la radiació que incideix en primer lloc en latmosfera terrestre. Els gasos presents a latmosfera, com la resta de la matèria present a lUnivers, interacciona amb la radiació, absorbint-la, reflectint-la, i/o transmetent-la. Un cop que ...

                                               

Ultraviolat

L ultraviolat, radiació ultraviolada o llum ultraviolada és la radiació electromagnètica amb una longitud dona menor que la de la llum visible i major que la dels raigs X. La seva longitud dona fa aproximadament de 400 a 15 nanòmetres i presenta ...

                                               

Estació de Campus Nord

Campus Nord és una estació en construcció de la L9/L10 del metro de Barcelona. En aquesta estació del Tram 3 hi tindran parada trens de la L9 i la L10. Se situarà al carrer de John Maynard Keynes amb el carrer de lExèrcit. Donarà servei al Campus ...

                                               

Estació de la Ribera

La Ribera, anomenada en el projecte constructiu Eixample Nord o Centre Direccional és una estació en construcció de la línia 9 del metro de Barcelona. En aquesta estació del Tram 1 hi tindran parada trens de la L2 i la L9. Donarà servei al futur ...

                                               

Estació dAeroport Terminal de Càrrega

Aeroport Terminal de Càrrega, anomenada en el projecte constructiu Ciutat Aeroportuària és una estació en construcció de la línia 9 del metro de Barcelona. En aquesta estació del Tram 1 hi tindran parada trens de la L2 i L9. Estarà situada la nov ...

                                               

Estació dErnest Lluch

Ernest Lluch és una estació de les línies T1, T2 i T3 de la xarxa del Trambaix situada entre lAvinguda de Xile i la Carretera de Collblanc al districte de les Corts de Barcelona. Lestació es va inaugurar el 3 dabril de 2004 amb lobertura del Tram ...

                                               

Estació dEcoparc

Ecoparc és una estació en construcció del metro de Barcelona on saturaran trens de la L10. Lestació i el viaducte per on circularan els trens ja estan construïts, però queda pendent lobra arquitectònica de lestació. Aquesta estació forma part del ...

                                               

Estació de Finestrelles - Sant Joan de Déu

Finestrelles | Sant Joan de Déu serà una estació del metro de Barcelona de les línies L3 de FMB i L12 de FGC. Estarà construïda a 60 metres L3 i 30 metres L12 de profunditat. Landana de la L3 serà central i tindrà 9 metres damplada, mentre que la ...

                                               

Estació de Mandri

Mandri és una estació en construcció de la L9/L10 del metro de Barcelona. En aquesta estació del Tram 3 hi tindran parada trens de la L9 i la L10. Se situarà al carrer Mandri amb el passeig de la Bonanova, al districte de Sarrià - Sant Gervasi. L ...

                                               

Estació de Manuel Girona

Manuel Girona és una estació en construcció de la L9/L10 del metro de Barcelona. En aquesta estació del Tram 3 hi tindran parada trens de la L9 i la L10. Donarà servei la zona sud del districte de Sarrià - Sant Gervasi, a prop duna zona escolar i ...

                                               

Estació de Motors

Motors era un projecte destació del metro de Barcelona on està previst que saturin trens de la L10 quan es reprengui el projecte paral litzat. Aquesta estació forma part del tram 2 de la L9/L10 ZAL | Riu Vell - Zona Universitària, disposarà dasce ...

                                               

Estació de Muntanya

Muntanya o Travessera de Dalt és una estació en construcció de la L9/L10 del metro de Barcelona. En aquesta estació del Tram 3 hi tindran parada trens de la L9 i la L10. Donarà servei als barris de la Salut i la Vila de Gràcia; així com al Parc G ...

                                               

Estació de Plaça de Maragall

Maragall o Plaça de Maragall és una estació en construcció de la L9/L10 del metro de Barcelona. En aquesta estació del Tram 3 hi tindran parada trens de la L9 i la L10. Serà de tipus pou i se situarà la plaça homònima, la part oest del passeig Ma ...

                                               

Estació de Zona Franca Port

Port Comercial - La Factoria és una estació en construcció del metro de Barcelona on saturaran trens de la L10 Sud. Lestació i el viaducte per on circularan els trens ja estan construïts, però queda pendent lobra arquitectònica de lestació. Lentr ...

                                               

Estació de Prat de la Riba

Prat de la Riba és una estació en construcció de la L9/L10 del metro de Barcelona. En aquesta estació del Tram 3 hi faran parada trens de la L9 i la L10. Donarà servei als barris de les Tres Torres i Sarrià, i la Clínica Corachán. Laccés se situa ...

                                               

Estació de Sagrera-TAV

La Sagrera, Barcelona-Sagrera o Sagrera | TAV, serà un intercanviador de ferrocarril la ciutat de Barcelona, situat al barri de la Sagrera. Se situa on anteriorment hi hagué una important estació de mercaderies fins als anys noranta del segle xx, ...