ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 616
                                               

Casa Miquela (Sant Bartomeu del Grau)

Es tracta dun edifici civil orientat a migdia amb teulada a dues aigües. Hi ha una lliça que dóna la façana principal on es troba també un portal dovellat i cantoneres de pedra picada. la part del darrere hi ha una cisterna feta amb pedra picada ...

                                               

Casa Teixidó (Torelló)

Es tracta dun edifici compost per dues parts que suneixen en un complex de planta irregular, conformat seguint el perfil urbà de dues places contigües, la vegada comunicades per un pas que travessa ledifici. La primera part de la construcció fa f ...

                                               

Coll Triado

Es tracta dun edifici de planta rectangular i teulat a doble vessant lateral la façana de la porta principal. Els murs estan construïts amb pedres irregulars i molt morter. Totes les obertures de la casa tenen llindes de fusta. Lordenació de la f ...

                                               

El Solerot (Oristà)

Es tracta dun edifici de dos pisos, de planta rectangular i teulat a doble vessant lateral la façana principal. El conjunt és fruit de diverses construccions que han anat allargant la casa, de manera que actualment està formada per dos cossos cen ...

                                               

Mas Alvardés

Es tracta dun edifici format per diversos cossos de planta rectangular i teulat a doble vessant, adossats lun al costat de laltre donant diferents nivells de teulada. Els murs són de pedres irregulars i morter que en alguns llocs ha estat arrebos ...

                                               

Masoveria de les Ferreres (Sant Bartomeu del Grau)

Es tracta dun edifici de planta rectangular allargada, amb teulat a doble vessant lateral en relació la façana principal. Ledifici és de dues plantes i està construït amb pedres irregulars i poc morter, amb les obertures reforçades amb maons. Act ...

                                               

Pol (Sant Bartomeu del Grau)

Es tracta dun edifici de tres pisos, de planta rectangular i teulada a doble vessant lateral en relació la façana dentrada. Els murs són de pedres irregulars i morter, i totes les obertures de la casa tenen llinda de pedra. La llinda de la porta ...

                                               

Roca Negra (Sant Bartomeu del Grau)

Es tracta dun edifici de dos pisos de planta rectangular i teulat a doble vessant. Al cos central de la casa se li han adossat diverses construccions que, o bé amplien lhabitatge o bé serveixen de corts.

                                               

Roger (Sant Bartomeu del Grau)

Es tracta dun edifici format per dues construccions de planta rectangular unides per linterior i fetes amb diferents etapes constructives, determinades a partir dels tipus de murs. Tot el conjunt queda cobert per un teulat a doble vessant. La mei ...

                                               

Santmiquel (Sant Bartomeu del Grau)

Es tracta dun edifici de tres pisos, de planta rectangular i teulada a doble vessant. De construcció unitària, presenta totes les obertures amb llindes de pedra, la de la porta amb la inscripció 1759 JOANES CASAURINA ME FECIT.

                                               

Saurina (Sant Bartomeu del Grau)

És una casa de mitjanes dimensions, molt modificada i restaurada, i que comença a estar enrunada. És coberta irregularment amb teulada a dues vessants amb aiguavés la façana principal. Davant aquesta façana shi va afegir un cos amb dues grans col ...

                                               

Vilatortella

Es tracta dun edifici de dos pisos amb planta rectangular i teulat a doble vessant lateral en relació la porta dentrada. La façana principal de la casa està tapada per un cos avançat amb dos arcs la part baixa. La porta dentrada la casa queda, do ...

                                               

Cal Bartomeu (Castellcir)

Cal Bartomeu és una casa antiga del poble de Castellcir, en el terme municipal del mateix nom, la comarca del Moianès. Està situada en el Carrer de lAmargura, nucli primigeni de Castellcir. És al costat sud del carrer, en els números 40-42. El no ...

                                               

Can Puigdomènec (Castellcir)

Es tracta duna masia encarada a ponent amb façana emblanquinada, amb tres nivells i una galeria de columnes al pis superior. Les columnes són cilíndriques i sostenen arcs rebaixats. La coberta és a dues vessants amb encavallada de fusta i teula à ...

                                               

Cal Carreter (Castellcir)

Cal Carreter és una casa antiga del poble de Castellcir, en el terme municipal del mateix nom, la comarca del Moianès. Està situada en el Carrer de lAmargura, nucli primigeni de Castellcir. Lactual casa de Cal Carreter és al costat sud del carrer ...

                                               

Cal Cinto (Castellcir)

Cal Cinto és una casa antiga del poble de Castellcir, en el terme municipal del mateix nom, la comarca del Moianès. Està situada a lextrem de ponent del Carrer de lAmargura. És la segona casa que es troba a migdia en entrar en el poble, al costat ...

                                               

Cal Cisteller (Castellcir)

Cal Cisteller és una casa antiga del poble de Castellcir, en el terme municipal del mateix nom, la comarca del Moianès. És una de les poques que no està situada en el Carrer de lAmargura, nucli primigeni de Castellcir, sinó en el carrer de darrer ...

                                               

El Local

El Local és una casa antiga del poble de Castellcir, en el terme municipal del mateix nom, la comarca del Moianès. És al Carrer de lAmargura, nucli primigeni de Castellcir, però darrere de la línia principal del carrer. En lactualitat queda davan ...

                                               

Cal Pastor (Castellcir)

Cal Pastor és una casa antiga del poble de Castellcir, en el terme municipal del mateix nom, la comarca del Moianès. Està situada a lextrem de ponent del Carrer de lAmargura, nucli primigeni de Castellcir. És la primera casa que es troba en entra ...

                                               

Cal Pujadetes

Cal Pujadetes és una casa antiga del poble de Castellcir, en el terme municipal del mateix nom, la comarca del Moianès. És una de les poques que no està situada en el carrer de lAmargura, nucli primigeni de Castellcir, sinó en el carrer de darrer ...

                                               

Cal Xapano

Cal Xapano era una casa antiga del poble de Castellcir, en el terme municipal del mateix nom, la comarca del Moianès. Està situada en el Carrer de lAmargura, nucli primigeni de Castellcir. És al costat sud del carrer, en el número 42. Està unida ...

                                               

Bocabartella

Bocabartella és una masia situada a Rocabruna, municipi de Camprodon, la comarca catalana del Ripollès. Es troba darrere els Cingles blancs i de camí al coll de Malrem. Molt propera al GR 83 i al Coll de Malrem. A uns 800m al nord-oest trobem el ...

                                               

Cal Jan Pau

Es tracta duna pallissa transformada rudimentàriament en habitacle pel masover la primera planta, la construcció actual data de lany 1846. Consta de dos cossos rectangulars units per langle, disposats segons la mateixa orientació. Tres crugies de ...

                                               

Cal Mayol

Format per les cases de Cal Myol, Cal Pellicer i la Torre, al segle X era una batllia del monestir de Ripoll amb cases, terres, vinyes i mamada. Les dades històriques ens parlen de la diversitat de lexplotació, caracteritzada per la síntesi dacti ...

                                               

Can Caselles (les Llosses)

Casa de planta quadrada amb teula de dues vessants i consta planta baixa, dos pisos i golfes. la construcció originària shi han adossat dos cossos més la part de ponent, un cobert amb teulada de dues vessants nord-sud, i un altre cobert, adossat ...

                                               

Can Jombi

Can Jombi és una casa modernista al nucli de Camprodon inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Interessant façana de pedreria, projectada com la totalitat de ledifici i construïda pel propi propietari-paleta. Vegeu també un ...

                                               

Can Roig (Camprodon)

Can Roig és un edifici modernista del municipi de Camprodon inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està situat al carrer Freixenet número 21 en una finca de 1.150 m 2, la sortida del poble en direcció Molló, just abans de ...

                                               

Can Serra (Camprodon)

Jardins sobre la quasi totalitat de terrenys de lantic Castell de Camprodon. Edifici principal, reformat per M. solà Morales 1949, situat prop de la torre del rellotge, que formava part de les muralles del castell i la vila. La propietat també in ...

                                               

Can Soler (Camprodon)

Can Soler és una masia actualment rehabilitada del poble de Rocabruna, que pertany al municipi de Camprodon. Documents trobats la mateixa casa recentment constaten que la casa fou construïda abans del segle xvi i per tant te més de 500 anys danti ...

                                               

Can Vilaseca (Sant Joan de les Abadesses)

Sobserva una portada en forma darcada amb carreus ben tallats i disposats que formen lelement arquitectònic. El carreu que es troba enmig de la gran volta que forma larcada té gravada la data 1623 i un escut o distintiu dels senyors que varen con ...

                                               

Casa Andreu (Ripoll)

Es tracta dun edifici entre mitgeres format de planta baixa, dos pisos i altell. La planta baixa està reformada com a comerços. A les llindes de les dues obertures de la primera planta hi ha trencadís de rajoles de diversos colors. A sota el balc ...

                                               

Casa Busquets (Ripoll)

Casa formada per planta baixa i tres pisos. Laccés a linterior de limmoble es fa per la carretera dOlot. Les façanes que donen la carretera i al carrer presenten obertures de punt rodó i altres de mig punt rebaixat. la primera i la segona planta ...

                                               

Casa Casals (Ripoll)

La casa, construïda entre el jardí daquesta i un altre immoble està formada per baixos i dos pisos. Per la banda que dóna la carretera destaca el portal daccés a linterior amb brancals de pedra picada; la dovella central hi ha la data 1950 i un e ...

                                               

Casa de Caldéu

La casa està formada per baixos, dos pisos i golfes. la façana principal, en els baixos hi ha un cos afegit amb la porta daccés a limmoble i dues finestres; totes tres amb brancals i llinda de pedra picada. Aquest cos està cobert per un terrat al ...

                                               

Casa de Moreta

La Casa de Moreta és un edifici situat al municipi de les Llosses, la comarca catalana del Ripollès. Aquesta obra arquitectònica està inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa dels Asprer

Portal situat a lactual c/ Tints núm-.5. Actualment es troba força desfigurat i una meitat de la portalada està tapiada. Està formada de grans carreus de pedra tallada i picada ben disposats formant un arc de mig punt. Al centre daquest arc de pu ...

                                               

Casa Folcrà

Es tracta dun edifici entre mitgeres format per planta baixa i uns cossos al primer pis, sobre un terrat. la planta baixa hi ha cinc obertures, dues han estat retocades i tenen menys alçada que les restants. La porta que queda al centre de la com ...

                                               

Casa Matabosch

Ledifici exempt està format per planta baixa, dos pisos i altell. Per la carretera de Ribes, el sòcol és de còdols treballats, als baixos hi ha cinc obertures de punt rodó; en el primer pis hi ha dos balcons amb reixes treballades, en el segon hi ...

                                               

Casa Mitjavila

La casa està formada per planta baixa i tres pisos. la façana que dóna la carretera hi ha tres obertures: un portal, la porta daccés a linterior i una finestra. En el primer i el segon pis hi ha quatre obertures, i en el tercer nhi ha dues; totes ...

                                               

Casa Montadas

Construïda pel mestre dobres E. Sadurní, és lexemple més notable dedifici neoclàssic de Ripoll. Ledifici, situat en cantonada, porta adossades unes pilastres amb un basament dalça equivalent la planta baixa, el fust que engloba les tres plantes s ...

                                               

Casa Moreno

Habitatge format per planta baixa i tres pisos que és un exemple clar darquitectura racionalista a Ripoll. De la seva façana principal en destaca la imponent volumetria, la presència delements constructius neoclàssics, i baranes de pedra. A tocar ...

                                               

Casa Padrós (Ripoll)

La casa està formada per planta baixa i dos pisos. A totes les plantes hi ha habitatges. la façana principal hi ha tres obertures per planta, mentre que la lateral nhi ha cinc per planta; totes les obertures són de la mateixa tipologia i són de d ...

                                               

Casa Planeses

Ledifici, situat entre la seu de la fundació MAP i el jardí de la casa, està format per dos cossos de diferents alçades. Un dells és una torre de secció quadrada, de baixos, tres pisos i altell. La coberta és piramidal i feta amb pissarra. Presen ...

                                               

Casa Pous Campà

Façana entre mitgeres dun immoble format per planta baixa, cinc plantes i altell. En tots els pisos les obertures són balcons. Els brancals i les llindes de les obertures del primer al quart pis són de pedra picada; les pedres del primer i tercer ...

                                               

Casa Pujol (Ripoll)

La casa, situada al xamfrà de dos carrers, està formada per planta, pis i altell. la planta baixa pel carrer Progrés hi ha dues obertures, mentre que pel carrer Ter hi ha cinc finestres i dos portals. El marc de les obertures i els baixos a nivel ...

                                               

Casa Rita Conill

És una casa destil modernista situada al número 42 de la carretera de Camprodon. Consta de planta baixa i primer pis. La porta dóna accés a les escales que, estretes i amb forma darcada, pugen al primer pis. Aquesta està disposada al centre de le ...

                                               

Casa Sant Quintí

Edifici format per planta baixa, dos pisos i altell. Entre aquest edifici i la pallissa hi ha un cos que desmereix la visió que es té de la façana principal. La teulada és a quatre aigües. La façana principal que dóna a lera o pati interior està ...

                                               

Casa Solanell (Ripoll)

Es tracta duna casa entre mitgeres que consta de baixos i tres pisos. La façana principal presenta un pòrtic amb brancals i llinda de pedra picada; sobre la porta hi ha un escut de pedra de la família Solanell. Originàriament era lentrada a limmo ...

                                               

Casa Soldevila-Bussanya

Ledifici, format per planta baixa, quatre pisos i altell, presenta tres nivells de façana: un de central de més alçada que els laterals. Dels baixos destaca la presència de tres arcades de punt rodó; la central té una dovella amb les lletres JS s ...

                                               

Casa Suñer (Ripoll)

Els baixos que donen a cada façana tenen tres obertures, a excepció de la façana que dóna al carrer Perdut que en presenta quatre; una delles és la porta daccés a ledifici dhabitatges. La resta de les obertures són portals destinats a finalitats ...