ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 596
                                               

Paulus (cognom romà)

Paulus va ser un cognom romà que portaven diverses gens, però principalment la branca de la gens Emília dels Emili Paulus. Dins la gens Emília, aquest cognomen va néixer sens dubte a propòsit dun personatge de baixa estatura, car paulus significa ...

                                               

Pròcul

Pròcul fou un cognom romà utilitzat per nombroses gens. Té el seu origen en el praenomen Pròcul, nom que durant la prehistòria romana es posava als infants nascuts en absència de son pare. Amb el temps, el mot serosionà i per caiguda de la posttò ...

                                               

Rufus (cognom romà)

Rufus fou un cognomen romà emprat per moltes de gentes. Prové del mateix llatí rūfus roig, rogenc, i atès aquest caràcter tan descriptiu probablement també funcionà com a agnomen, ja que sovint la frontera entre els agnomina i els cognomina és pr ...

                                               

Rútil (cognom romà)

Rútil fou un cognom romà usat per diverses gens, però especialment estès en la gens Nàucia. Prové de ladjectiu llatí rutĭlus vermell ardent, roig, i segurament aparegué com a agnomen dun personatge roig de cabells. El nom de la gens Rutília deriv ...

                                               

Museu de Mataró

El Museu de Mataró és una institució museística de Mataró, al Maresme, amb seu central a Can Serra, edifici destil renaixentista bastit el 1565. Forma part de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona, gestiona també diversos centres ...

                                               

Can Boet

Masia situada a lextrem sud del barri que duu el mateix nom, molt a prop de lautopista del Maresme i del clos arqueològic on fins no fa gaire temps hi havia la torre i la masia de Can Llauder. Can Boet pertany al primer grup de masies, segons la ...

                                               

Can Serra (Mataró)

Can Serra és una casa pairal del municipi de Mataró que actualment és una de les seus del Museu de Mataró. És una obra inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Fou construïda per Jeroni Serra Arnau, primer síndic de la vila ...

                                               

Centre dEstudis i Experimentació dObres Públiques

El Centre dEstudis i Experimentació dObres Públiques, més conegut pel seu acrònim CEDEX, és un organisme públic davantguarda aplicat a lenginyeria civil, ledificació i el medi ambient. El CEDEX neix com a organisme autònom per Decret de 23 dagost ...

                                               

Entitat Pública Empresarial de Sòl

LEntitat Pública Empresarial de Sòl és una entitat pública empresarial depenent del Ministeri de Foment, la fi última del qual és la gestió pública del sòl en tots els seus aspectes, incloent sòl industrial, residencial, terciari i logístic. En a ...

                                               

Ministeri dHisenda dEspanya

El Ministeri dHisenda dEspanya és un dels departaments ministerials en els quals sorganitza lAdministració General de lEstat. El seu titular és la ministra dHisenda. Va ser creat el 1849 durant el regnat dIsabel II i al llarg de la història el de ...

                                               

Comissionat per al Mercat de Tabacs

El Comissionat per al Mercat de Tabacs és un organisme autònom de lAdministració General de lEstat que exerceix les competències de caràcter regulador i de vigilància per salvaguardar laplicació dels criteris de neutralitat i les condicions de ll ...

                                               

Institut dEstudis Fiscals

L Institut dEstudis Fiscals és el principal Institut dinvestigació a Espanya sobre economia pública i política fiscal. Juntament amb la seva funció de recerca econòmica realitza una labor de formació i capacitació del personal de les administraci ...

                                               

Parc Mòbil de lEstat

El Parc Mòbil de lEstat és un organisme autònom dEspanya encarregat de ladministració i gestió dels automòbils i de prestar els serveis de transport de passatgers de lAdministració General de lEstat i altres entitats.

                                               

Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals

El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals és un tribunal administratiu independent, els membres del qual gaudeixen dinamovilitat i independència, integrat en la Administració General de lEstat a través del Ministeri dHisenda dEsp ...

                                               

Ministeri dAfers Exteriors de Cooperació dEspanya

El Ministeri dAfers Exteriors i de Cooperació dEspanya era un dels departaments ministerials en els quals sorganitzava lAdministració General de lEstat entre els anys 2004 i 2018. El seu titular era el ministre o la ministra dAfers Exteriors i Co ...

                                               

Ministeri dAfers Exteriors, Unió Europea i Cooperació dEspanya

El Ministeri dAfers Exteriors, Unió Europea i Cooperació dEspanya és un dels departaments ministerials en els quals sorganitza lAdministració General de lEstat, el titular del qual és el ministre o la ministra dAfers Exteriors, Unió Europea i Coo ...

                                               

Comissió Nacional dels Mercats i la Competència

La seu a Barcelona de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, situada al barri dEl Parc i la Llacuna del Poblenou, es projectà a partir del 2000 i es construí entre el 2008 i el 2010, any dinauguració de la seu, pels arquitectes Enric ...

                                               

Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes

L Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes és un organisme autònom dEspanya adscrit al Ministeri dEconomia i Empresa, amb competències pròpies en comptabilitat, en tot el relatiu la planificació i normalització comptable i al control de l ...

                                               

Institut de Crèdit Oficial

L Institut de Crèdit Oficial és un banc públic adscrit al Ministeri dEconomia, Indústria i Competitivitat a través de la Secretaria dEstat dEconomia i Suport a lEmpresa. Va ser fundat en 1971 com a entitat responsable de coordinar i controlar als ...

                                               

Ministeri dEconomia i Empresa dEspanya

El Ministeri dEconomia i Empresa dEspanya és lactual departament ministerial amb competències en economia i empresa. El seu titular és Nadia Calviño.

                                               

Ministeri dEconomia, Indústria i Competitivitat dEspanya

El Ministeri dEconomia, Indústria i Competitivitat dEspanya és un dels departaments ministerials en els quals sorganitza lAdministració General de lEstat, el titular del qual és el ministre o la ministra dEconomia, Indústria i Competitivitat. Fou ...

                                               

Red.es

Red.es és una entitat pública empresarial espanyola depenent de la Secretaria dEstat per la Societat de la Informació i lAgenda Digital. La seva principal fi és executar determinats projectes per a limpuls de la societat de la informació interact ...

                                               

Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional

La Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional és un òrgan adscrit la Secretaria dEstat dEconomia i Suport a lEmpresa del Ministeri dEconomia i Empresa.

                                               

Ministeri d’Educació i Formació Professional dEspanya

Aquest ministeri actualment té les competències deducació, universitats i formació professional, però al llarg de la seva història ha format part, o ha integrat dins seu, els departaments de Cultura, Ciència, Universitats, Esports i política soci ...

                                               

Consell Nacional de la Discapacitat

El Consell Nacional de la Discapacitat és un òrgan consultiu creat amb larticle 15.3 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, digualtat doportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. Està adscrit al Mini ...

                                               

Agència Nacional dAvaluació de la Qualitat i Acreditació

La Fundació Agencia Nacional dAvaluació de la Qualitat i Acreditació és un organisme de caràcter autònom, en forma de fundació estatal que va ser creada pel Consell de Ministres del Govern dEspanya el 19 de juliol de 2002, en compliment de lestab ...

                                               

Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial és una entitat pública empresarial espanyola dependent des de lany 2011 del Ministeri dEconomia i Competitivitat dEspanya. Des de la seva creació en 1977 el CDTI ha realitzat una activa labor ...

                                               

Col·legi dEspanya a París

El Col legi dEspanya a París és una institució depenent de la Secretaria General dUniversitats del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats dEspanya. Està situat en el recinte de la Ciutat Universitària Internacional, situada en el District ...

                                               

Institut de Salut Carlos III

L Institut de Salut "Carlos III" és un organisme autònom públic espanyol. Va ser creat lany 1986, durant letapa de ministre de Sanitat i Consum dErnest Lluch, arran de la promulgació de la Llei General de Sanitat. Entre els seus objectius es trob ...

                                               

Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària

El Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària és un organisme públic dinvestigació espanyol, pertanyent la Secretaria General de Coordinació de Política Científica del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, neix de l ...

                                               

Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària

El Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària, també conegut com a sistema MoMo, o simplement MoMo, és un sistema gestionat pel Centre Nacional dEpidemiologia de lInstitut de Salut de Carles III que té per objectiu identificar les desviacions ...

                                               

Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals

El Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals és un Organisme Autònom Públic de lAdministració General de lEstat espanyol, encarregat de gestionar les competències de lEstat en matèria de cinematografia. LICAA es va crear en 1985 mi ...

                                               

Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música

L Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música és lorganisme autònom comercial del Ministeri de Cultura i Esport - creat mitjançant larticle 87.3 de la Llei 50/1984, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de lEstat i el Reial dec ...

                                               

Centre dEstudis Jurídics de lAdministració de Justícia

El Centre dEstudis Jurídics és un Organisme autònom, adscrit del Ministeri de Justícia a través de la Secretaria dEstat de Justícia, que té com a funcions la formació inicial i continuada de fiscals, lletrats de ladministració de justícia i foren ...

                                               

Dirección General de Tráfico

La Direcció general de trànsit és un organisme autònom dependent del Ministeri de lInterior dEspanya responsable de lexecució de la política viària. Ladministració territorial es compon de 50 Prefectures provincials de trànsit, una per província, ...

                                               

Ministeri de Política Territorial i Funció Pública dEspanya

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública és lactual departament ministerial encarregat de les relacions amb les comunitats autònomes, les diferents administracions públiques i la funció pública a Espanya.

                                               

Comissionat del Govern Davant del Repte Demogràfic

El Comissionat del Govern Davant del Repte Demogràfic o Comissionat del Govern per al Repte Demogràfic és un òrgan unipersonal del Govern dEspanya, dependent orgànicament del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, encarregat de lelab ...

                                               

Consell de Transparència i Bon Govern

El Consell de Transparència i Bon Govern és un organisme públic independent de lestat espanyol, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat. És regulat per la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés la informació pública i ...

                                               

Institut Nacional dAdministració Pública

L Institut Nacional dAdministració Pública dEspanya és un organisme autònom adscrit la Secretaria dEstat de Funció Pública, que impulsa tasques de recerca, docència, divulgació i foment a través de jornades, conferències, trobades i seminaris per ...

                                               

Mutualitat General de Funcionaris Civils de lEstat

La Mutualitat General de Funcionaris Civils de lEstat és un organisme autònom de lAdministració General de lEstat en el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública dEspanya encarregat de gestionar part de les prestacions socials i lassistè ...

                                               

Ministeri per a la Transició Ecològica

El Ministeri per la Transició Ecològica és lencarregat de gestionar les polítiques de medi ambient, ecologia, agricultura i pesca. Va ser creat per Pedro Sánchez Pérez-Castejón en formar el govern resultant de la moció de censura duta a terme con ...

                                               

Centre Nacional dEducació Ambiental

El Centre Nacional dEducació Ambiental és un centre de referència a Espanya en el tema de leducació ambiental, que promou la responsabilitat dels ciutadans en relació amb el medi ambient. Dedica els seus recursos al servei de tots aquells col lec ...

                                               

Institut per a la Diversificació i Estalvi de lEnergia

L Institut per la Diversificació i Estalvi de lEnergia és una entitat pública empresarial adscrita al Ministeri de Transició Ecològica a través de la Secretaria dEstat dEnergia. Entre 2018 i 2019 el director general de lIDAE va ser Joan Herrera i ...

                                               

Organisme Autònom Parcs Nacionals

El Organisme Autònom Parcs Nacionals és un organisme autònom depenent del Ministeri de Transició Ecològica. Des de 2018 el seu director general és Juan José Areces Maqueda

                                               

Ministeri de Sanitat del Regne dEspanya

El Ministeri de Sanitat és un dels departaments ministerials en els quals sorganitza lAdministració General de lEstat, el titular del qual és el ministre o la ministra de Sanitat. Fou creat lany 2018 pel president del Govern dEspanya, Pedro Sánch ...

                                               

Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició

La Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició és un Organisme Autònom de lAdministració General de lEstat dEspanya, adscrit al Ministeri de Sanitat.

                                               

Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues

La Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues és un òrgan de gestió de la Secretaria dEstat de Serveis Socials del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social al que li correspon la direcció, impuls, coordinació general i supervisi ...

                                               

IMSERSO

L Instituto de Mayores y Servicios Sociales és una de les Entitats Gestores de la Seguretat Social dEspanya responsable de la gestió dels serveis socials complementaris de les prestacions del Sistema de Seguretat Social, de les pensions dinvalide ...

                                               

Institut Nacional de Gestió Sanitària

El Institut Nacional de Gestió Sanitària és una entitat depenent del Ministeri de Sanitat dEspanya que gestiona la prestació sanitària pública de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. El seu actual director és José Julián Díaz Melguizo.

                                               

Instituto de la Juventud

L Instituto de la Juventud és un organisme autònom dEspanya adscrit des de 2011 al Ministeri de Sanitat dEspanya, que sencarrega de promoure actuacions en benefici dels joves.