ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 509
                                               

Summerhill School

Summerhill és una escola fundada el 1921 per Alexander Sutherland Neil l, situada al sud dAnglaterra en la qual convivien nois i noies de cinc a setze anys. Es caracteritza per ser antiautoritària, llibertària i tenir el propòsit deducar a person ...

                                               

Educació no formal

L educació no formal és un conjunt dinstitucions i mitjans educatius que no formen part de cap centre educatiu o de formació, i es dona en institucions educatives fora de làmbit escolar. És una educació intencional i metòdica on el seu aprenentat ...

                                               

Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars són aquelles activitats ofertes fora de lhorari lectiu habitual per part de lescola o bé daltres entitats amb un propòsit educatiu. Poden dur-se a terme en els descansos, abans dentrar a les classes o bé després de la ...

                                               

Centre dinterès

Un centre dinterès és un tema sobre el qual es treballa tota una sèrie dactivitats a un centre desplai. Aquest tema pot ser triat pels monitors o bé pels infants que hi participen. Normalment, un centre desplai parteix dun tema com a eix transver ...

                                               

Colònies

Les colònies o convivències són unes estades educatives per a infants i joves en les quals mestres o monitors realitzen educació no formal a través dactivitats lúdiques. Sacostumen a realitzar al llarg de tres o més dies al voltant dun edifici, a ...

                                               

Educació en el lleure

L educació en el lleure és un conjunt dactivitats que es duen a terme en el temps lliure dels infants i/o adolescents amb la finalitat daprendre i adquirir competències i habilitats fent-los protagonistes de la seva pròpia vida i actius i partici ...

                                               

Educador

Un educador o monitor de lleure és la persona que educa valors a linfant durant el seu temps lliure. Treballa amb valors que inculca a les criatures, com la participació, la solidaritat, lamistat, el respecte cap a lentorn i els companys, etc. Aq ...

                                               

Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica

COCEMFE és la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica, amb seu social a Madrid i configurada per gairebé la totalitat de províncies espanyoles representades a través de Federacions Provincials i Autonòmiques. Fins fa ...

                                               

Federació ecom

La Federació ECOM és lorganització catalana que agrupa a les associacions i tot tipus dentitat que tenen una relació amb la disminució física. Fundada lany 1972 és probablement lorganització més antiga que treballa per la defensa dels drets de le ...

                                               

Plena Inclusió

La Plena Inclusió és una xarxa dorganitzacions que vetlla pel compliment dels drets de les persones amb discapacitat intel lectual a Espanya. És una entitat sense ànim de lucre, constituïda com a confederació actualment, que incorpora unes 17 fed ...

                                               

Atenció de llarga durada

L atenció de llarga durada, o atenció la dependència, és latenció social o sanitària que és donada a les persones en situació de dependència funcional. Consisteix en una sèrie de serveis individualitzats coordinats per a un llarg termini que prom ...

                                               

Centre de dia i de nit

Un centre de dia i nit és un lloc on es realitza el servei que està entre latenció a domicili i latenció la residència per a les persones dependents. És un servei integral i especialitzat. Impliquen un descans per al cuidador de les persones en s ...

                                               

Autisme

L autisme és un trastorn generalitzat del desenvolupament caracteritzat per problemes amb la interacció social i la comunicació, i per interessos limitats i conductes repetitives. Els pares solen notar signes en els primers dos o tres anys de vid ...

                                               

Autism Society of America

L Autism Society of America va ser fundada el 1965 per Bernard Rimland i Ivar Løvaas juntament amb Ruth C. Sullivan i un petit grup daltres pares de nens amb autisme. El seu nom original era la National Society for Autistic Children ; el nom es v ...

                                               

Dia de lOrgull Autista

El Dia de lOrgull Autista, originalment una iniciativa dAspies For Freedom, és una celebració dorgull per a autistes celebrada el 18 de juny de cada any. Lorgull autista reconeix la importància de lorgull per als autistes i el seu paper en la con ...

                                               

Diagnòstics retrospectius dautisme

Un diagnòstic retrospectiu d’autisme és la identificació de l’autisme en una persona o població del passat, basat en els coneixements, mètodes i classificacions mèdiques actuals. Durant els anys 2000 i 2010, la popularització de la síndrome d’Asp ...

                                               

Empatia de les persones autistes

L empatia de les persones autistes és un tema complex, estudiat en recerca sobre el trastorn de lespectre autista. Contràriament a una idea errònia, les persones amb autisme poden tenir empatia. La teoria de la mare frigorífic, actualment àmpliam ...

                                               

Model mèdic de lautisme

El model mèdic de lautisme promou la recerca contínua de les causes de lautisme, amb lobjectiu primordial de trobar una manera de prevenir o curar lautisme. Es tracta dun subconjunt del model mèdic de discapacitat en general. El model defensa div ...

                                               

Trastorn de lespectre autista

L espectre autista, descriu un ventall de condicions classificades com trastorns neurodesenvolupamentals en el DSM-5. Els individus diagnosticats com trastorn de lespectre autista presenten dos tipus de símptomes: problemes en la comunicació soci ...

                                               

Diferencial (mecànica)

El diferencial és lelement mecànic que permet que les rodes dreta i esquerra dun vehicle girin a revolucions diferents, segons aquest es trobi prenent una corba cap a un costat o cap a laltre. Quan un vehicle pren una corba, per exemple cap la dr ...

                                               

Eix de transmissió

En enginyeria mecànica es coneix com a eix de transmissió o arbre de transmissió a tot objecte axisimètric especialment dissenyat per transmetre potència. Aquests elements de màquines constitueixen una part fonamental de les transmissions mecàniq ...

                                               

Palanca de canvi

La palanca de canvi dun vehicle automotor, és un element utilitzat per activar o desactivar les relacions corresponents de la caixa de canvis dun Vehicle, com ara un automòbil, amb caixa de canvis manual o diversos tipus comuns de transmissió aut ...

                                               

Sistema antibloqueig de rodes

El sistema antibloqueig de rodes o ABS,també conegut com a SAB, és un dispositiu utilitzat en avions i en automòbils, per evitar que els pneumàtics perdin ladherència amb el terra durant un procés de frenat. El 1978 Robert Bosch GmbH va fer histò ...

                                               

Sostre solar

Un sostre solar de cotxe és una obertura fixa o practicable al sostre dun automòbil, que permet que la llum o laire fresc entrin al compartiment de passatgers fent que el soroll procedent de lexterior sigui inferior al que tindria el cotxe si sob ...

                                               

General Motors Flexfuel

Els General Motors Flexfuel és el nom comercial duna gamma de motors, dels fabricats per General Motors, que poden funcionar amb una mescla de gasolina i etanol. General Motors nha venut més de 2.000.000 de vehicles que poden funcionar amb E85.

                                               

V2X

V2X és un sistema de comunicació per a transferir informació entre un vehicle i qualsevol altre sistema que pugui interactuar amb el vehicle. V2X és un sistema de comunicació que incorpora altres tipus dinterfície més específics tals com V2I, V2P ...

                                               

Motociclisme

El motociclisme és el conjunt desports relacionats amb les curses de motocicletes en qualsevol de les seves varietats o categories. La FIM nés lorganisme internacional regulador. Hi ha moltes modalitats del motociclisme que es practiquen en tota ...

                                               

Fractura de Busch

Una fractura de Busch és un tipus de fractura de la base de la falange distal dels dits de la mà, produïda per arrencament de la inserció òssia del tendó extensor. Sense tractament esdevé un dit en martell. Correspondria al grup B de la classific ...

                                               

Stunt

El Stunt és una disciplina motociclista que té per objectiu lencadenament de figures, amb la motocicleta, sovint amb la roda del darrere o la del davant. De vegades, el Stunt sanomena també Freestyle.

                                               

Extracció de petroli

Els geòlegs analitzen ones sísmiques per buscar estructures geològiques que puguin haver format reserves de petroli. Els mètodes "clàssics" inclouen la realització de petites explosions la zona on es busca, per tal dobservar la resposta que reben ...

                                               

Craqueig catalític fluid

El craqueig catalític fluid és un dels processos de conversió més importants utilitzats en les refineries de petroli. Sutilitza àmpliament per convertir les fraccions dhidrocarburs dalt pes molecular i alt punt debullició en gasolina més valuosa, ...

                                               

Plataforma petroliera

Es denomina plataforma petroliera el conjunt de les instal lacions ubicades en els mars o oceans per a extreure petroli o gas natural del subsol marí. Entre les tasques que es desenvolupen en aquestes plataformes destaquen les operacions de forad ...

                                               

Pou petrolífer

Un pou petrolífer és qualsevol perforació del sòl amb lobjectiu de trobar i extreure fluid combustible, sia petroli o algun tipus dhidrocarbur gasós.

                                               

Refinació del petroli

El refinat del petroli és la sèrie de processos industrials per mitjà dels quals el petroli cru es transforma en productes derivats comerciables, com ara la gasolina, el fuel, etc. Aquests processos es duen a terme en una refineria, i lestructura ...

                                               

Jaciment petrolífer

Un jaciment petrolífer o camp petrolífer és una zona amb abundància de pous dels que sextrau petroli del subsol. Com que les formacions subterrànies que contenen petroli sestenen sobre grans zones, possiblement al llarg de centenars de quilòmetre ...

                                               

Etiqueta RFID

Les etiquetes RFID són la forma dempaquetat més comuna i habitual dels dispositius RFID. Són autoadhesives i es caracteritzen per la seva flexibilitat, la seva "primesa", la capacitat de poder ser impreses amb codi humanament llegible en la seva ...

                                               

Sistema de bitllet electrònic

Un sistema de bitllet o billetatge electrònic és aquell utilitzat en nombrosos entorns de transport públic que fa ús dequipaments electrònics i que gestiona els títols de transport electrònics mitjançant targetes intel ligents. Els sistemes de bi ...

                                               

Sistema tarifari integrat

Sistema tarifari integrat permet a una persona fer un viatge que impliqui transferències entre modes de transport diferents amb un sol bitllet que és vàlid pel viatge complet, els modes de transport poden ser: autobusos, trens, metros, transborda ...

                                               

Tele-peatge

El cobrament electrònic de peatges és un sistema que permet realitzar el pagament de la tarifa de peatge sense necessitat duna transacció física, sinó que mitjançant una tecnologia de comunicació remota es pot realitzar la transferència de manera ...

                                               

Títol de transport electrònic

Un títol de transport electrònic està constituït per una smartcard oportunament homologada per ser adoptada en els sistemes de bitlletatge electrònic establerts en els diferents entorns del transport públic. En general, es requereix que les smart ...

                                               

Thomas Cook Airlines

Thomas Cook Airlines era una aerolínia britànica amb base a Manchester, Anglaterra. Sespecialitzava en Ressorts de vacances arreu del món, des de les seves bases principals a Manchester i Londres. Operava des de 9 bases secundàries situades al Re ...

                                               

XL Airways France

XL Airways France és una aerolínia francesa que sespecialitza en vols turístics entre la França metropolitana i Carib, lIlla de Reunió, els Estats Units i la conca del Mediterrani. La seva base principal és lAeroport de París-Charles de Gaulle. F ...

                                               

Aerolínia

Una aerolínia, línia aèria o companyia aèria és una organització que es dedica al transport aeri de passatgers o de càrrega per avió. Hi ha companyies que es dediquen a transportar passatgers i càrrega de forma regular, mentre que també hi ha alt ...

                                               

Aliança daerolínies

Una aliança daerolínies és un acord entre aerolínies per a col laborar estretament amb lobjectiu de donar millor servei i optimitzar recursos. La col laboració normalment inclou: coordinació dhoraris per a facilitar les connexions, integració del ...

                                               

Aerolínia de baix cost

Una aerolínia de baix cost o línia aèria de baix cost és una aerolínia que generalment ofereix baixes tarifes a canvi de suprimir alguns dels serveis tradicionals dels passatgers. El concepte va sorgir als Estats Units abans destendres per Europa ...

                                               

Freelandia Travel Club

Kenneth Moss va guanyar 1.5 milions de dòlars la borsa abans dels vint-i-sis anys equivalent a 10.200.000 dòlars el 2018. Daquests diners, 1.15 milions de dòlars els va invertir en funda la companyia Freelandia, i va poder rebre la certificació d ...

                                               

Indicatiu (aerolínia)

Un indicatiu o callsign és un distintiu internacional duna aerolínia que normalment és anomenat durant la transmissió radial en laviació com a prefix del número de vol. La relació del nom duna determinada aerolínia amb el seu indicatiu sol ser se ...

                                               

Oneworld

Oneworld és una aliança de quinze aerolínies comercials. Va ser fundada l1 de febrer de 1999 per American Airlines, British Airways, Canadian Airlines, Cathay Pacific i Qantas. Durant lany 2005 laliança va transportar prop de 20 milions de passat ...

                                               

SkyTeam

SkyTeam és una aliança de línies aèries. És la segona unió daerolínies, fundada per quatre de les companyies més grans del món, que més destinacions i vols serveix al voltant del món. El seu objectiu és competir amb les aliances Oneworld i Star A ...

                                               

Star Alliance

Star Alliance és una aliança daerolínies creada el 1997, i que en lactualitat compta amb 26 companyies associades. El gener de 2007 la flota conjunta disposava aproximadament de 3.000 avions, i operava uns 16.000 vols a 841 destinacions de 157 pa ...