ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 50
                                               

Casa del Terme (Sant Pere de Ribes)

Casa situada al nucli de Sota-ribes, a peu del torrent de lEspluga. És un edifici aïllat de planta rectangular i una sola crugia. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana. Shi accedeix per un ...

                                               

Clot dels Frares

Masia situada dins del circuit de lautòdrom de Rocamar, a migdia del nucli de Ribes. És un edifici aïllat de planta quadrangular i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a quatre vessants. El frontis es compon segons t ...

                                               

Corral den Pujol (Sant Pere de Ribes)

Masia situada al camí antic de la Carretera, després de les Casetes den Portacreu. Es tracta dun antic corral que va ser ampliat i habilitat com a vivenda. Consta de dos cossos adossats de planta baixa i pis amb la coberta a una sola vessant, una ...

                                               

El Local, Centre Cultural

El Local, Centre Cultural és un equipament municipal de Sant Pere de Ribes. Ledifici actual és obra de larquitecte Josep Antoni Acebillo i Marín i fou inaugurat el 21 de desembre de 1986. És un equipament que acull les propostes socioculturals de ...

                                               

El Mur (Sant Pere de Ribes)

Casa situada a mestral de lHospital de Sant Camil. És un edifici aïllat de planta quadrangular amb coberta destil anglès, a dues vessants amb el carener paral lel la façana. El cos central sobresurt en alçada amb una coberta pròpia que es repetei ...

                                               

El Racó (Sant Pere de Ribes)

El conjunt està format per diversos volums aïllats, construïts en diferents èpoques al voltant duna antiga masia. El volum principal és de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana. El frontis c ...

                                               

Els Cocons (Sant Pere de Ribes)

Masia situada a garbí del nucli de Ribes, a tocar de lautopista C-32. És un edifici aïllat de planta rectangular i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana. El portal da ...

                                               

Església vella de Sant Pere de Ribes

Lantiga església parroquial, situada al barri de Sota-ribes, dalt dun petit turó i oposada al castell, és un edifici de grans dimensions, de tres naus, coberta de teula a dues aigües i grans contraforts. La façana principal queda parcialment ocul ...

                                               

La Casa Roja (Sant Pere de Ribes)

Casa situada en una vinya al sud de la urbanització de Can Lloses. És un edifici de petites dimensions de planta rectangular, entorn el qual hi ha diverses dependències agrícoles. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a una sola vessant. A ...

                                               

La Coma (Sant Pere de Ribes)

Masia situada al nord oest de Ribes, a mig camí de la Font den Zidro. Està formada per un conjunt de cases de dues crugies adossades entre sí. Hi ha un total de quatre cases, dues orientades a migdia i dues més a llevant, de planta baixa i pis. L ...

                                               

La Fassina (Sant Pere de Ribes)

Masia situada a garbí del nucli de Ribes, prop de lHospital Sant Camil. És un edifici compost de dos volums rectangulars adossats en forma de "V". Els dos volums consten de planta baixa i pis i tenen la coberta a una sola vessant que desaigua la ...

                                               

La Granja del Carme

Casa situada a xaloc del nucli de Ribes, en una parcel la rústica entre la població i la urbanització de Can Macià. És un edifici aïllat de planta rectangular i tres crugies. Consta de planta baixa i altell i té la coberta a dues vessants amb el ...

                                               

La Masieta (Sant Pere de Ribes)

Masia situada als peus del Puig Montgròs, a mestral del nucli de Ribes. És un edifici aïllat de planta rectangular i tres crugies, al qual sadossen diversos cossos annexes. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el caren ...

                                               

Les Casetes den Portacreu

Masia situada entre el nucli de les Torres i la urbanització Mas Alba, a xaloc del nucli de Ribes. És un edifici de planta quadrangular i tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façan ...

                                               

Mas den Bosc (Sant Pere de Ribes)

Masia situada a migdia del nucli de Ribes, entre lautopista del Garraf i la riera de Ribes. És un edifici aïllat de planta rectangular i dues crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants desiguals amb el carener paral lel ...

                                               

Mas den Serra (Sant Pere de Ribes)

El Mas den Serra ha quedat integrat dins lentramat urbà, dins la urbanització que li dóna nom. És un edifici aïllat de planta irregular que es compon de diversos cossos superposats. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb ...

                                               

Mas de les Farigoles (Sant Pere de Ribes)

Masia situada entre el nucli de Puigmoltó i lHospital de Sant Camil. És un edifici aïllat de planta irregular formada per diversos cossos superposats. El volum principal consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener ...

                                               

Masia de la Carretera (Sant Pere de Ribes)

Masia situada entre el nucli de Ribes i la urbanització Mas Alba. És un edifici constituït per diversos volums que es distribueixen entorn un pati central, que queda tancat per un baluard. El volum principal és de planta baixa, pis i golfes i té ...

                                               

Montgròs (Sant Pere de Ribes)

Masia situada sota el puig del Montgròs, a peu de lantic camí de Ribes a Cubelles. Està constituït per dos volums adossats, entre els que hi ha lantic mas avui convertit en masoveria i un casal construït entorn el segle xix. El primer és un edifi ...

                                               

Casa Antoni Carreras i Robert

La Casa Antoni Carreras i Robert és un edifici de Sitges del 1908, obra de larquitecte barceloní Eduard Mercader i Sacanella. Ledifici està situat en la cruïlla dels carrers Sant Isidre i Francesc Gumà, enretirat respecte la línia del carrer, cos ...

                                               

Casa Bonaventura Blay

La Casa Bonaventura Blay, Can Boladeres o Villa Avelina és un edifici del municipi de Sitges, al número 37 del carrer de lIlla. És una obra inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Modernament, linterior de ledifici ha esta ...

                                               

Can Carreras (carrer Illa de Cuba, Sitges)

Edifici entre mitgeres format per dos habitatges unifamiliars. Les dues cases són simètriques respecte a un eix central i consten de planta baixa, pis i terrat la catalana. la planta baixa hi ha dues obertures daccés rectangulars centrals i dues ...

                                               

Can Carreras (carrer Sant Isidre, Sitges)

La casa Carreras és un edifici entre mitgeres de planta baixa i un pis. Al costat esquerre hi ha un jardí, al qual es pot accedir també des del carrer. La façana principal, de composició simètrica, presenta la planta baixa una porta i dues finest ...

                                               

Can Falç (Sitges)

Edifici originàriament aïllat i que ara ha esdevingut entre mitgeres, fent cantonada. Té planta baixa i dos pisos. Al seu darrere té un hort molt ampli amb un petit jardí romàntic. Llindes i muntants de pedra en eles obertures dels pisos, igual q ...

                                               

Can Ferret Llopis

La casa Ferret Llopis és un edifici aïllat, de planta gairebé quadrada. El portal daccés és situat a laltura del primer pis, i la planta baixa hi ha un garatge amb porta central a nivell del carrer. A lentrada del primer pis shi arriba a través d ...

                                               

Can Gili (Sitges)

Can Gili és una casa del municipi de Sitges inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Es troba la ciutat-jardí de Terramar, zona residencial formada per habitatges unifamiliars aïllats, envoltats de jardins.

                                               

Can Marina Planes

Edifici entre mitgeres de planta baixa i dos pisos. la planta baixa hi ha una finestra i obertura daccés de dóna a un interessant vestíbul amb porta de fusta motllurada i vidres de colors. Hi ha també esgrafiats a les parets. Al primer pis sobren ...

                                               

Can Robert (Sitges)

Can Robert és un edifici al número 13 del carrer Illa de Cuba al municipi de Sitges. Can Robert forma part dels edificis construïts a leixample iniciat el 1881 segons projecte de Jaume Sunyer. Tot i que a larxiu municipal de Sitges cap documentac ...

                                               

Can Roca (Sitges)

Can Roca està situada la zona de la platja de Sant Sebastià. És un edifici entre mitgeres, de grans dimensions i planta rectangular. Consta de dos cossos, un de planta baixa i terrat i un de planta baixa, dos pisos i terrat la catalana amb torrat ...

                                               

Can Teresa Pujató

La casa Teresa Pujató és un edifici aïllat que ocupa part duna illa, la resta de la qual és dedicada a jardí. Té planta baixa, un pis i terrat la catalana. La porta daccés és darc de mig punt, mentre que la resta dobertures són rectangulars. Al p ...

                                               

Can Vidal i Quadres

Es tracta dun edifici de grans dimensions que fa cantonada per la façana lateral esquerra amb el carrer de Rafael Llopart. Consta de planta baixa i dos pisos. La façana principal, destructura gairebé simètrica, presenta,la planta baixa un portal ...

                                               

Casa Aleix Vidal i Quadres

Edifici que ocupa gairebé una illa. Consta de planta baixa i tres pisos, amb un soterrani que compensa el pendent del carrer Torreta. Les façanes presenten totes elles un tractament similar, quant a distribució i tipus dobertures, que són allinda ...

                                               

Casa Farratges

Es tracta dun edifici de grans dimensions amb jardí posterior. La façana principal és de composició simètrica i és formada per tres cossos: el central de planta baixa i dos pisos i els laterals de planta baixa i un pis. El cos central té, la plan ...

                                               

Casa Garriga Nogués (Sitges)

La casa Garriga Nogués de Sitges és un habitatge unifamiliar construït lany 1947 per larquitecte Josep Antoni Coderch, considerada com lentrada de l arquitectura catalana en el moviment modern. També és coneguda com a casa Garriga Nogués la const ...

                                               

Casa Pilar de Parellada

És un edifici entre mitgeres, elevat respecte del nivell del carrer i estructurat en dos plans respecte de la línia de la façana. És format per planta baixa i dos pisos. la planta baixa un petit pati condueix a un porxo on sobre la porta daccés a ...

                                               

Casa Rosario Sans

És un edifici entre mitgeres de planta baixa, dos pisos i terrat. Té una única crugia. Presenta la planta baixa, una porta daccés darc escarser emmarcada en maó; al primer pis hi ha un balcó allindat amb peanya semicircular, i el segon pis té una ...

                                               

Casa Àngela Milà i Pasqual

Edifici entre mitgeres de planta baixa, dos pisos i terrat. la planta baixa hi ha dues portes; al primer pis un balcó i al segon dues finestres. Totes les obertures són darc escarser. Ledifici es corona amb cornisa de teula i barana de merlets. L ...

                                               

Casetes de la platja de Garraf

Es tracta dun conjunt de casetes ubicades al Passeig Llorach, la platja de Garraf, construïdes inicialment com a casetes de bany i per deixar-hi els estris de pesca, que posteriors modificacions i ampliacions han anat convertint en petits habitat ...

                                               

Estació de Garraf

Garraf és una estació de ferrocarril propietat dadif situada la urbanització de Garraf al terme municipal de Sitges, la comarca del Garraf. Lestació es troba la línia Barcelona-Vilanova-Valls per on circulen trens de la línia R2 Sud de Rodalies d ...

                                               

Estació de Sitges

Sitges és una estació de ferrocarril propietat dAdif situada la població de Sitges la comarca del Garraf. Lestació es troba la línia Barcelona-Vilanova-Valls, per on circulen trens de la línia R2 Sud de Rodalies de Catalunya operats per Renfe Ope ...

                                               

Estació de Vallcarca (Garraf)

Vallcarca és una estació de ferrocarril propietat dadif, situada enmig de les costes de la comarca del Garraf al terme municipal de Sitges. Lestació de ferrocarril fou construïda per donar servei la fàbrica de ciment de Vallcarca i fou inaugurada ...

                                               

Les Cases Bessones (Sitges)

Es tracta de dos edificis contigus destructura idèntica, tot i que en diferències acusades la planta baixa degudes la modificació posteriors la construcció original. En conjunt, però sels pot descriure com a edificis entre mitgeres de planta baix ...

                                               

Magatzem Llopart

Edifici entre mitgeres molt modificat la part esquerra. Originalment presentava una estructura simètrica amb tres cossos: un central, de planta baixa, pis i coberta a dues vessants, i dos, i dos laterals, en haver-ne alterat totalment lestructura ...

                                               

Palau del Rei Moro

El Palau del Rei Moro és un edifici gòtic de la vila de Sitges que està inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Es tracta dun casal dorigen medieval, probablement del segle xiv, encara que considerablement modificat.

                                               

Patronat dAcció Catòlica (Sitges)

És un edifici entre mitgeres amb façana de composició simètrica dividida horitzontalment en dos cossos per una línia dimposta amb motllures. la part baixa hi ha una gran porta central daccés amb dues finestres a cada banda. Aquestes obertures són ...

                                               

Sant Bartomeu i Santa Tecla

Sant Bartomeu i Santa Tecla és una església parroquial del segle xvii amb nombroses modificacions posteriors. La seva figura asimètrica, en un turó que presideix la platja és una de les imatges més característiques de la vila garrafenca de Sitges.

                                               

Vil·la Havemann

La casa està situada prop de lestació de Sitges. És un edifici aïllat format per un habitatge i una capella adossada la part dreta, envoltats per un jardí. La façana de lhabitatge consta de planta baixa i un pis, amb terrat superior. És de compos ...

                                               

Cal Terzi

Es tracta dun habitatge unifamiliar aïllat amb jardí i amb dues façanes alineades al carrer i fent cantonada. Limmoble és de planta sensiblement rectangular compost de planta baixa i dos pisos sota coberta plana de la qual sobresurt la caixa desc ...

                                               

Casa al carrer de Sant Gervasi, 72 (Vilanova i la Geltrú)

Edifici entre mitgeres de planta de planta baixa i dos pisos. La construcció és recent i sha deixat de ledifici anterior el portal darc de mig punt dovellat, format per 9 dovelles de pedra recolzades sobre els brancals, que estan fets de grans pe ...

                                               

Casa Ballester i Domingo

Es tracta dun edifici entre mitgeres fent cantonada, de planta rectangular i dues crugies paral leles la façana principal i compost de planta baixa, entresòl i dues plantes pis, sota coberta plana de la que sobresurt la caixa descala central. Les ...